De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De stap naar hoger onderwijs of andere opleidingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "De stap naar hoger onderwijs of andere opleidingen"— Transcript van de presentatie:

1 De stap naar hoger onderwijs of andere opleidingen 2009-2010

2 Studiekeuzeproces Taak van het CLB
Informatie geven infoles, brochures, sid-in begeleiden van leerling op vraag van ll, ouders of school ll is vastgelopen in zijn studiekeuze proces vertoont uitstel gedrag, kan niet kiezen, maakt een niet logische keuze wilt naar buitenland kiest voor ander niveau van opleiding ……..

3 Een keuze kunnen maken Aanbod hulpmiddelen
werkmap “OP STAP NAAR HET HOGER ONDERWIJS OF ANDERE OPLEIDINGEN” individueel in de klas Brochure “WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS ?”

4 Een keuze kunnen maken Aanbod hulpmiddelen
INTELLIGENTIETEST 10/11/10 Berenschot G-test Logisch verbale leerproef Doel : ll leert zichzelf beter kennen. resultaat aan ll en leerkracht

5 Studiekeuzeproces TESTS
Op op op

6 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Studiekeuzeproces TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN Beroepskeuze - studiekeuze Info op Tewerkstellingskansen komen niet op de eerste plaats Info over tewerkstelling op

7 Keuzemogelijkheden Hoger onderwijs Volwasseneneducatie

8 Hoger onderwijs = BAMA-structuur
MASTER NA MASTER VOORBEREIDINGS-PROGRAMMA MASTER Hogeschool - Universiteit BACHELOR NA BACHELOR (minstens 60 studiepunten) VOORBEREIDINGS-PROGRAMMA SCHAKELPROGRAMMA VOORBEREIDINGSPROGRAMMA PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOR ACADEMISCH GERICHTE BACHELOR Hogeschool Hogeschool - Universiteit (minstens 180 studiepunten) (minstens 180 studiepunten)

9 Hoger onderwijs Studiepunten (stp)
1 studiepunt = +/- 25 à 30 uren studieactiviteiten 60 studiepunten = ongeveer 1 jaar studeren FASE 1 : eerste 60 studiepunten FASE 2 : volgende 60 studiepunten / FASE 3 Opleidingsonderdeel (vak) = minstens 3 stp Bachelor (professioneel (PBA) of academisch (ABA)) = 180 stp of studieduurtijd van 3 jaar Master (MA) = ten minste 60 stp Mogelijkheid om op een meer flexibele manier een diploma te behalen

10 Hoger onderwijs Flexibilisering Flexibilisering in:
Toegang: 3 soorten contracten, naast standaardtrajecten ook trajecten op maat, flexibele overgangen, afwijkende toelatingsvoorwaarden, … Leeromgeving: proefexamens, elektronisch leerplatform, … Curriculum: soms keuze in volgorde van opleidingsonderdelen, … Organisatie: overschakeling van een jaarsysteem naar een creditsysteem (creditbewijzen voor elk geslaagd opleidingsonderdeel (10/20)), flexibele leerroutes, meerdere instapmomenten, …

11 DIPLOMACONTRACT CREDITCONTRACT EXAMENCONTRACT
Een inschrijving  het behalen v/e diploma : kan voltijds of deeltijds zijn Het diplomacontract is het “standaard”contract CREDITCONTRACT Inschrijving voor één of meer vakken  het behalen v/e creditbewijs voor dit vak Leidt niet tot diploma, kan wel ingebracht worden in diplomacontract EXAMENCONTRACT het behalen v/e diploma of creditbewijzen via afleggen van examens, geen lesvolgen Vervangt het systeem vd examencommissie vd Vlaamse Gemeenschap

12 PROFESSIONELE BACHELOR

13 PROFESSIONELE BACHELOR
Kenmerken: duur: 180 studiepunten of 3 jaar opleiding met eventueel afstudeerrichtingen (specialisaties) beroepsgericht theoretische basisvorming praktijklessen, labo en stage meestal kleine groepen afstand student-docent is klein in vergelijking met academisch onderwijs minder theoretisch en meer praktijkgericht PROFESSIONELE BACHELOR

14 PROFESSIONELE BACHELOR
10 Studiegebieden (1/2) Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde PROFESSIONELE BACHELOR

15 PROFESSIONELE BACHELOR
10 Studiegebieden (2/2) Industriële wetenschappen en technologie Muziek en podiumkunsten Nautische wetenschappen Onderwijs Sociaal-agogisch werk PROFESSIONELE BACHELOR

16 PROFESSIONELE BACHELOR
Architectuur Toegepaste architectuur Interieurvormgeving Landschaps- en tuinarchitectuur PROFESSIONELE BACHELOR

17 PROFESSIONELE BACHELOR
Audiovisuele en beeldende kunst Beeldende vormgeving PROFESSIONELE BACHELOR

18 PROFESSIONELE BACHELOR
Biotechniek Agro- en biotechnologie PROFESSIONELE BACHELOR

19 PROFESSIONELE BACHELOR
Gezondheidszorg Biomedische laboratoriumtechnologie Ergotherapie Logopedie en audiologie Medische beeldvorming Optiek en optometrie Orthopedie Podologie Verpleegkunde Voedings- en dieetkunde Vroedkunde PROFESSIONELE BACHELOR

20 PROFESSIONELE BACHELOR
Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Communicatiemanagement Hotelmanagement Informatiemanagement en multimedia Journalistiek Netwerkeconomie Office management Toegepaste informatica Toerisme en recreatiemanagement PROFESSIONELE BACHELOR

21 PROFESSIONELE BACHELOR
Industriële wetenschappen en technologie (1/3) Audiovisuele technieken: assistentie Audiovisuele technieken: beeld-geluid-montage Audiovisuele technieken: film, tv en video Audiovisuele technieken: fotografie Autotechnologie Bouw Chemie Elektromechanica Elektronica-ICT PROFESSIONELE BACHELOR

22 PROFESSIONELE BACHELOR
Industriële wetenschappen en technologie (2/3) Elektrotechniek Facilitair management Grafische en digitale media Houttechnologie Logistiek Luchtvaart Mechanische ontwerp- en productietechnologie PROFESSIONELE BACHELOR

23 PROFESSIONELE BACHELOR
Industriële wetenschappen en technologie (3/3) Milieuzorg Modetechnologie Multimedia en communicatietechnologie Textieltechnologie Vastgoed PROFESSIONELE BACHELOR

24 PROFESSIONELE BACHELOR
Muziek en podiumkunsten Dans Musical Pop- en rockmuziek PROFESSIONELE BACHELOR

25 PROFESSIONELE BACHELOR
Nautische wetenschappen Scheepswerktuigkunde PROFESSIONELE BACHELOR

26 PROFESSIONELE BACHELOR
Onderwijs Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs PROFESSIONELE BACHELOR

27 PROFESSIONELE BACHELOR
Sociaal-agogisch werk Gezinswetenschappen Maatschappelijke veiligheid Orthopedagogie Sociaal werk Toegepaste psychologie PROFESSIONELE BACHELOR

28

29

30 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER AAN EEN HOGESCHOOL

31 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL
Kenmerken: duur bachelor: 180 stp of 3 jaar duur master: minstens 60 stp of 1 jaar opleiding met eventueel afstudeerrichtingen (specialisaties) op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd wordt afgesloten met een masterproef een grote zelfstandigheid vereist kunstopleidingen: toelatingsproef in vergelijking met het professioneel hoger onderwijs is de academische bachelor theoretischer/abstracter ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

32 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL
10 Studiegebieden (1/2) Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg Handelswetenschappen en bedrijfskunde ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

33 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL
10 Studiegebieden (2/2) Industriële wetenschappen en technologie Muziek en podiumkunsten Nautische wetenschappen Productontwikkeling Toegepaste taalkunde ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

34 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL
Architectuur Architectuur (3+2 j) Interieurarchitectuur Monumenten- en landschapszorg (MA 2 j) Stedenbouw en ruimtelijke planning (MA 2 j) ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

35 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL
Audiovisuele en beeldende kunst Audiovisuele kunsten Beeldende kunsten Conservatie-restauratie Productdesign (3+2 j) ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

36 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL
Biotechniek (Industrieel ingenieur) Biowetenschappen (BA) Biowetenschappen: land- en tuinbouw (MA) Biowetenschappen: voedingsindustrie (MA) ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

37 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL
Gezondheidszorg Kinesitherapie Milieu- en preventiemanagement Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (3+2j) Verpleegkunde en vroedkunde (MA na schakelprogramma vanuit PBA Verpleegkunde en PBA Vroedkunde) ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

38 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL
Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bestuurskunde en publiek management Handelsingenieur (3+2 j) Handelswetenschappen ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

39 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL
Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen Bachelor Bouwkunde, Chemie, Elektromechanica, Elektronica-ICT, Industrieel ontwerpen, Informatica, Kunststoffentechnologie, Milieukunde, Nucleaire technologie, Textieltechnologie, Verpakkingstechnologie Master Biochemie, Bouwkunde, Chemie, Elektromechanica, Elektronica-ICT, Elektrotechniek, Industrieel ontwerpen, Informatica, Kunststoffentechnologie, Landmeten, Milieukunde, Nucleaire technologie, Textieltechnologie, Verpakkingstechnologie, Food Science, Technology and Nutrition (E) Stedenbouw en ruimtelijke planning (MA) ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

40 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL
Muziek en podiumkunsten Drama Muziek (3+2 j) ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

41 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL
Nautische wetenschappen Nautische wetenschappen ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

42 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL
Productontwikkeling Productontwikkeling (3+2 j) ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

43 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL
Toegepaste taalkunde Toegepaste taalkunde (BA) Journalistiek (MA) Meertalige communicatie (MA) Tolken (MA) Vertalen (MA) ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

44 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER AAN EEN UNIVERSITEIT

45 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT
Kenmerken: duur bachelor: 180 stp of 3 jaar duur master: minstens 60 stp of 1 jaar opleiding met eventueel afstudeerrichtingen (specialisaties) op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd wordt afgesloten met een masterproef een grote zelfstandigheid vereist toelatingsexamen voor Geneeskunde en Tandheelkunde in vergelijking met het professioneel hoger onderwijs is de academische bachelor theoretischer/abstracter ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

46 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT
19 Studiegebieden in 10 domeinen (1/2) Archeologie, Geschiedenis, Kunstwetenschappen, Taal- en Letterkunde Criminologische wetenschappen, Rechten Economische en Toegepaste economische wetenschappen en Verkeerskunde Godsdienst, Moraal en Wijsbegeerte Medische en Paramedische wetenschappen Masters worden niet vermeld in de opsommingen ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

47 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT
19 Studiegebieden in 10 domeinen (2/2) Pedagogische wetenschappen en Psychologie Politieke en Sociale wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen Toegepaste wetenschappen Wetenschappen Masters worden niet vermeld in de opsommingen ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

48 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT
Archeologie, Geschiedenis, Kunstwetenschappen, Taal- en letterkunde (1/2) Afrikaanse talen en culturen Archeologie Geschiedenis Kunstwetenschappen Kunstwetenschappen en archeologie Musicologie ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

49 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT
Archeologie, Geschiedenis, Kunstwetenschappen, Taal- en letterkunde (2/2) Oosterse talen en culturen Oost-Europese talen en culturen Taal- en Letterkunde: 2 talen (te kiezen uit Nederlands, Frans, Engels, Duits, Latijn, Grieks, Italiaans, Spaans, Zweeds) Taal- en Regiostudies: Arabistiek en islamkunde Japanologie Oude Nabije Oosten Sinologie Slavistiek en Oost-Europakunde ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

50 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT
Criminologische wetenschappen, Rechten Criminologische wetenschappen Rechten ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

51 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT
Economische en Toegepaste economische wetenschappen en Verkeerskunde Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Verkeerskunde ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

52 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT
Godsdienst, Moraal en Wijsbegeerte Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen Moraalwetenschappen Protestantse godgeleerdheid Wijsbegeerte Wijsbegeerte en moraalwetenschappen ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

53 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT
Medische en Paramedische wetenschappen (1/2) Biomedische wetenschappen Diergeneeskunde Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

54 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT
Medische en Paramedische wetenschappen (2/2) Logopedische en audiologische wetenschappen Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Tandheelkunde ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

55 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT
Pedagogische wetenschappen en Psychologie Agogische wetenschappen Onderwijskunde Pedagogische wetenschappen Psychologie ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

56 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT
Politieke en Sociale wetenschappen Communicatiewetenschappen Politieke en sociale wetenschappen Politieke wetenschappen Sociaal-economische wetenschappen Sociologie ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

57 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT
Toegepaste biologische wetenschappen Bio-ingenieurswetenschappen (bio-ingenieur) ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

58 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT
Toegepaste wetenschappen Ingenieurswetenschappen: (burgerlijk ingenieur) Architectuur Bouwkunde Chemische technologie Chemische technologie en materiaalkunde Computerwetenschappen Elektrotechniek Geotechniek en mijnbouwkunde Materiaalkunde Toegepaste natuurkunde Werktuigkunde Werktuigkunde - elektrotechniek ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

59 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT
Wetenschappen Biochemie en biotechnologie Biologie Chemie Computerwetenschappen Fysica Fysica en sterrenkunde Geografie Geografie en geomatica Geologie Informatica Wiskunde ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

60

61 Volwasseneneducatie HOGER BEROEPS ONDERWIJS

62 Gebruiksaanwijzing voor deze presentatie (1/3)
In deze presentatie worden verschillende hyperlinks gebruikt. Als je met de cursor op een hyperlink komt, verandert het pijltje in een handje. Als je dan klikt, ga je automatisch naar een bepaalde dia. Onderaan de dia’s vind je enkele iconen: Door op de ‘pijl terug’ te klikken, keer je terug naar een voorgaand keuzeoverzicht (waarvan je vertrokken bent). Door op het huisje (onderaan elke dia) te klikken, keer je terug naar de hoofdindeling op dia 2. Door op een oranje onderstreepte tekst te klikken (ook in het structuuroverzicht van dia 8), ga je rechtstreeks naar dat onderdeel. Terugkeren kan ook hier met de ‘pijl terug’. … /…

63 Inhoudelijke toelichting bij deze presentatie (2/3)
Deze presentatie wil een algemeen overzicht bieden van alle studiemogelijkheden voor 18-jarigen uit het laatste jaar secundair onderwijs. De afstudeerrichtingen hebben we niet in de presentatie opgenomen omdat de mogelijkheden enorm uitgebreid zijn. Als je wilt inzoomen op bepaalde studiegebieden, -domeinen en/of basisopleidingen kan je samen met de leerlingen de brochure Wat na het secundair onderwijs? hanteren. In deel 1 vind je een duidelijk overzicht van de basisopleidingen met de eventuele afstudeerrichtingen én de instellingen waar ze worden aangeboden. De gegevens van de instellingen zijn in deel 2 opgenomen. Op die manier leren ze de brochure ook gebruiken in hun zoektocht naar de juiste studie. Meer inhoudelijke info vind je op …/…

64 Inhoudelijke toelichting bij deze presentatie (3/3)
Vanuit het overzichtsschema van de BAMA-structuur (dia 8) kan je doorklikken naar de gewenste opleidingen. Het overzicht wordt gradueel opgebouwd na elke klik. Een gelijkaardig schema staat ook op blz. 4 van Wat na het secundair onderwijs? Wie wil, kan op een studiegebied/-domein doorklikken: dan kom je op een verborgen dia terecht die een overzicht geeft van de basisopleidingen van dat studiegebied. Met de ‘pijl terug’ sta je opnieuw op de opsomming van de studiegebieden. Voor de duur van de academische opleidingen aan de hogescholen gaan we uit van de basisstructuur 3+1 j (BA 180 stp en MA minstens 60 stp). Afwijkingen hierop worden tussen haakjes vermeld: bv. Architectuur (3+2 j). Bij de universitaire opleidingen zijn enkel de bacheloropleidingen opgenomen. Alle masters zijn wél terug te vinden in de brochure Wat na het secundair onderwijs? De studieduur wordt hier bijgevolg niet vermeld.

65 Stap de Studieadviespunt Gent Deze presentatie wordt aangeboden door
Klein Raamhof 8, 9000 Gent – Tel – Fax Mail: - Website:


Download ppt "De stap naar hoger onderwijs of andere opleidingen"

Verwante presentaties


Ads door Google