De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3-7-2014 1 De stap naar hoger onderwijs of andere opleidingen 2009-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3-7-2014 1 De stap naar hoger onderwijs of andere opleidingen 2009-2010."— Transcript van de presentatie:

1 3-7-2014 1 De stap naar hoger onderwijs of andere opleidingen 2009-2010

2 n Informatie geven infoles, brochures, sid-in n begeleiden van leerling op vraag van ll, ouders of school ll is vastgelopen in zijn studiekeuze proces vertoont uitstel gedrag, kan niet kiezen, maakt een niet logische keuze wilt naar buitenland kiest voor ander niveau van opleiding …….. Studiekeuzeproces Taak van het CLB

3 n www.studiekiezer.be  werkmap “ OP STAP NAAR HET HOGER ONDERWIJS OF ANDERE OPLEIDINGEN ” individueel in de klas  Brochure “ WAT NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS ? ” Een keuze kunnen maken Aanbod hulpmiddelen

4 n INTELLIGENTIETEST 10/11/10 u Berenschot G-test u Logisch verbale leerproef Doel : ll leert zichzelf beter kennen. resultaat aan ll en leerkracht Een keuze kunnen maken Aanbod hulpmiddelen

5 n Op www.studiekiezer.be/zobest n op www.vdab.be/testswww.vdab.be/tests n op www.icares.comwww.icares.com Studiekeuzeproces TESTS

6 n Beroepskeuze - studiekeuze n Info op www.vdab.be/cobrawww.vdab.be/cobra n Tewerkstellingskansen komen niet op de eerste plaats n Info over tewerkstelling op www.vdab.be/trendswww.vdab.be/trends Studiekeuzeproces TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

7 3-7-2014 7 Keuzemogelijkheden Hoger onderwijs Volwasseneneducatie

8 3-7-2014 8 PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOR Hogeschool (minstens 180 studiepunten) ACADEMISCH GERICHTE BACHELOR HogeschoolHogeschool - UniversiteitUniversiteit (minstens 180 studiepunten) MASTER Hogeschool - Universiteit (minstens 60 studiepunten) MASTER NA MASTER BACHELOR NA BACHELOR SCHAKELPROGRAMMA Hoger onderwijs = BAMA-structuur VOORBEREIDINGSPROGRAMMA VOORBEREIDINGS- PROGRAMMA

9 3-7-2014 9 n 1 studiepunt = +/- 25 à 30 uren studieactiviteiten n 60 studiepunten = ongeveer 1 jaar studeren n FASE 1 : eerste 60 studiepunten n FASE 2 : volgende 60 studiepunten / FASE 3 n Opleidingsonderdeel (vak) = minstens 3 stp n Bachelor (professioneel (PBA) of academisch (ABA)) = 180 stp of studieduurtijd van 3 jaar n Master (MA) = ten minste 60 stp n Mogelijkheid om op een meer flexibele manier een diploma te behalen Studiepunten (stp) Hoger onderwijs

10 3-7-2014 10 Flexibilisering in: n Toegang: 3 soorten contracten, naast standaardtrajecten ook trajecten op maat, flexibele overgangen, afwijkende toelatingsvoorwaarden, … n Leeromgeving: proefexamens, elektronisch leerplatform, … n Curriculum: soms keuze in volgorde van opleidingsonderdelen, … n Organisatie: overschakeling van een jaarsysteem naar een creditsysteem (creditbewijzen voor elk geslaagd opleidingsonderdeel (10/20)), flexibele leerroutes, meerdere instapmomenten, … Hoger onderwijs Flexibilisering

11 n DIPLOMACONTRACT Een inschrijving  het behalen v/e diploma : kan voltijds of deeltijds zijn Het diplomacontract is het “ standaard ” contract n CREDITCONTRACT Inschrijving voor éé n of meer vakken  het behalen v/e creditbewijs voor dit vak Leidt niet tot diploma, kan wel ingebracht worden in diplomacontract n EXAMENCONTRACT het behalen v/e diploma of creditbewijzen via afleggen van examens, geen lesvolgen Vervangt het systeem vd examencommissie vd Vlaamse Gemeenschap

12 3-7-2014 12 PROFESSIONELE BACHELOR

13 3-7-2014 13 n Kenmerken: u duur: 180 studiepunten of 3 jaar u opleiding met eventueel afstudeerrichtingen (specialisaties) u beroepsgericht u theoretische basisvorming u praktijklessen, labo en stage u meestal kleine groepen u afstand student-docent is klein u in vergelijking met academisch onderwijs minder theoretisch en meer praktijkgericht PROFESSIONELE BACHELOR

14 3-7-2014 14 10 Studiegebieden (1/2 ) u Architectuur Architectuur u Audiovisuele en beeldende kunst Audiovisuele en beeldende kunst u Biotechniek Biotechniek u Gezondheidszorg Gezondheidszorg u Handelswetenschappen en bedrijfskunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde PROFESSIONELE BACHELOR

15 3-7-2014 15 10 Studiegebieden (2/2 ) u Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen en technologie u Muziek en podiumkunsten Muziek en podiumkunsten u Nautische wetenschappen Nautische wetenschappen u Onderwijs Onderwijs u Sociaal-agogisch werk Sociaal-agogisch werk PROFESSIONELE BACHELOR

16 3-7-2014 16 u Toegepaste architectuur u Interieurvormgeving u Landschaps- en tuinarchitectuur Architectuur PROFESSIONELE BACHELOR

17 3-7-2014 17 u Beeldende vormgeving Audiovisuele en beeldende kunst PROFESSIONELE BACHELOR

18 3-7-2014 18 u Agro- en biotechnologie Biotechniek PROFESSIONELE BACHELOR

19 3-7-2014 19 u Biomedische laboratoriumtechnologie u Ergotherapie u Logopedie en audiologie u Medische beeldvorming u Optiek en optometrie u Orthopedie u Podologie u Verpleegkunde u Voedings- en dieetkunde u Vroedkunde Gezondheidszorg PROFESSIONELE BACHELOR

20 3-7-2014 20 u Bedrijfsmanagement u Communicatiemanagement u Hotelmanagement u Informatiemanagement en multimedia u Journalistiek u Netwerkeconomie u Office management u Toegepaste informatica u Toerisme en recreatiemanagement Handelswetenschappen en bedrijfskunde PROFESSIONELE BACHELOR

21 3-7-2014 21 u Audiovisuele technieken: assistentie u Audiovisuele technieken: beeld-geluid-montage u Audiovisuele technieken: film, tv en video u Audiovisuele technieken: fotografie u Autotechnologie u Bouw u Chemie u Elektromechanica u Elektronica-ICT Industriële wetenschappen en technologie (1/3) PROFESSIONELE BACHELOR

22 3-7-2014 22 u Elektrotechniek u Facilitair management u Grafische en digitale media u Houttechnologie u Logistiek u Luchtvaart u Mechanische ontwerp- en productietechnologie Industriële wetenschappen en technologie (2/3) PROFESSIONELE BACHELOR

23 3-7-2014 23 u Milieuzorg u Modetechnologie u Multimedia en communicatietechnologie u Textieltechnologie u Vastgoed en technologie (3/3) Industriële wetenschappen en technologie (3/3) PROFESSIONELE BACHELOR

24 3-7-2014 24 u Dans u Musical u Pop- en rockmuziek Muziek en podiumkunsten PROFESSIONELE BACHELOR

25 3-7-2014 25 u Scheepswerktuigkunde Nautische wetenschappen PROFESSIONELE BACHELOR

26 3-7-2014 26 u Kleuteronderwijs u Lager onderwijs u Secundair onderwijs Onderwijs PROFESSIONELE BACHELOR

27 3-7-2014 27 u Gezinswetenschappen u Maatschappelijke veiligheid u Orthopedagogie u Sociaal werk u Toegepaste psychologie Sociaal-agogisch werk PROFESSIONELE BACHELOR

28

29

30 3-7-2014 30 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER AAN EEN HOGESCHOOL

31 3-7-2014 31 n Kenmerken: u duur bachelor: 180 stp of 3 jaar u duur master: minstens 60 stp of 1 jaar u opleiding met eventueel afstudeerrichtingen (specialisaties) u op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd u wordt afgesloten met een masterproef u een grote zelfstandigheid vereist u kunstopleidingen: toelatingsproef u in vergelijking met het professioneel hoger onderwijs is de academische bachelor theoretischer/abstracter ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

32 3-7-2014 32 10 Studiegebieden (1/2) u Architectuur Architectuur u Audiovisuele en beeldende kunst Audiovisuele en beeldende kunst u Biotechniek Biotechniek u Gezondheidszorg Gezondheidszorg u Handelswetenschappen en bedrijfskunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

33 3-7-2014 33 10 Studiegebieden (2/2) u Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen en technologie u Muziek en podiumkunsten Muziek en podiumkunsten u Nautische wetenschappen Nautische wetenschappen u Productontwikkeling Productontwikkeling u Toegepaste taalkunde Toegepaste taalkunde ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

34 3-7-2014 34 Architectuur u Architectuur (3+2 j) u Interieurarchitectuur u Monumenten- en landschapszorg (MA 2 j) u Stedenbouw en ruimtelijke planning (MA 2 j) ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

35 3-7-2014 35 u Audiovisuele kunsten u Beeldende kunsten u Conservatie-restauratie u Productdesign (3+2 j) Audiovisuele en beeldende kunst ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

36 3-7-2014 36 u Biowetenschappen (BA) u Biowetenschappen: land- en tuinbouw (MA) u Biowetenschappen: voedingsindustrie (MA) Biotechniek (Industrieel ingenieur) ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

37 3-7-2014 37 u Kinesitherapie u Milieu- en preventiemanagement u Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (3+2j) u Verpleegkunde en vroedkunde (MA na schakelprogramma vanuit PBA Verpleegkunde en PBA Vroedkunde) Gezondheidszorg ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

38 3-7-2014 38 u Bestuurskunde en publiek management u Handelsingenieur (3+2 j) u Handelswetenschappen Handelswetenschappen en bedrijfskunde ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

39 3-7-2014 39 u Industriële wetenschappen F Bachelor •Bouwkunde, Chemie, Elektromechanica, Elektronica-ICT, Industrieel ontwerpen, Informatica, Kunststoffentechnologie, Milieukunde, Nucleaire technologie, Textieltechnologie, Verpakkingstechnologie F Master •Biochemie, Bouwkunde, Chemie, Elektromechanica, Elektronica-ICT, Elektrotechniek, Industrieel ontwerpen, Informatica, Kunststoffentechnologie, Landmeten, Milieukunde, Nucleaire technologie, Textieltechnologie, Verpakkingstechnologie, Food Science, Technology and Nutrition (E) u Stedenbouw en ruimtelijke planning (MA) Industriële wetenschappen en technologie ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

40 3-7-2014 40 u Drama u Muziek (3+2 j) Muziek en podiumkunsten ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

41 3-7-2014 41 u Nautische wetenschappen Nautische wetenschappen ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

42 3-7-2014 42 u Productontwikkeling (3+2 j) Productontwikkeling ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

43 3-7-2014 43 u Toegepaste taalkunde (BA) u Journalistiek (MA) u Meertalige communicatie (MA) u Tolken (MA) u Vertalen (MA) Toegepaste taalkunde ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER HOGESCHOOL

44 3-7-2014 44 ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER AAN EEN UNIVERSITEIT

45 3-7-2014 45 n Kenmerken: u duur bachelor: 180 stp of 3 jaar u duur master: minstens 60 stp of 1 jaar u opleiding met eventueel afstudeerrichtingen (specialisaties) u op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd u wordt afgesloten met een masterproef u een grote zelfstandigheid vereist u toelatingsexamen voor Geneeskunde en Tandheelkunde u in vergelijking met het professioneel hoger onderwijs is de academische bachelor theoretischer/abstracter ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

46 3-7-2014 46 19 Studiegebieden in 10 domeinen (1/2) u Archeologie, Geschiedenis, Kunstwetenschappen, Taal- en Letterkunde Archeologie, Geschiedenis, Kunstwetenschappen, Taal- en Letterkunde u Criminologische wetenschappen, Rechten Criminologische wetenschappen, Rechten u Economische en Toegepaste economische wetenschappen en Verkeerskunde Economische en Toegepaste economische wetenschappen en Verkeerskunde u Godsdienst, Moraal en Wijsbegeerte Godsdienst, Moraal en Wijsbegeerte u Medische en Paramedische wetenschappen Medische en Paramedische wetenschappen Masters worden niet vermeld in de opsommingen ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

47 3-7-2014 47 19 Studiegebieden in 10 domeinen (2/2) u Pedagogische wetenschappen en Psychologie Pedagogische wetenschappen en Psychologie u Politieke en Sociale wetenschappen Politieke en Sociale wetenschappen u Toegepaste biologische wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen u Toegepaste wetenschappen Toegepaste wetenschappen u Wetenschappen Wetenschappen Masters worden niet vermeld in de opsommingen ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

48 3-7-2014 48 u Afrikaanse talen en culturen u Archeologie u Geschiedenis u Kunstwetenschappen u Kunstwetenschappen en archeologie u Musicologie Archeologie, Geschiedenis, Kunstwetenschappen, Taal- en letterkunde (1/2) ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

49 3-7-2014 49 u Oosterse talen en culturen u Oost-Europese talen en culturen u Taal- en Letterkunde: 2 talen (te kiezen uit Nederlands, Frans, Engels, Duits, Latijn, Grieks, Italiaans, Spaans, Zweeds) u Taal- en Regiostudies: Arabistiek en islamkunde Japanologie Oude Nabije Oosten Sinologie Slavistiek en Oost-Europakunde Archeologie, Geschiedenis, Kunstwetenschappen, Taal- en letterkunde (2/2) ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

50 3-7-2014 50 u Criminologische wetenschappen u Rechten Criminologische wetenschappen, Rechten ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

51 3-7-2014 51 u Economische wetenschappen u Toegepaste economische wetenschappen u Toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde u Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid u Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur u Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica u Verkeerskunde Economische en Toegepaste economische wetenschappen en Verkeerskunde ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

52 3-7-2014 52 u Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen u Moraalwetenschappen u Protestantse godgeleerdheid u Wijsbegeerte u Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Godsdienst, Moraal en Wijsbegeerte ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

53 3-7-2014 53 u Biomedische wetenschappen u Diergeneeskunde u Farmaceutische wetenschappen u Geneeskunde u Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen Medische en Paramedische wetenschappen (1/2) ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

54 3-7-2014 54 u Logopedische en audiologische wetenschappen u Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie u Tandheelkunde Medische en Paramedische wetenschappen (2/2) ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

55 3-7-2014 55 u Agogische wetenschappen u Onderwijskunde u Pedagogische wetenschappen u Psychologie Pedagogische wetenschappen en Psychologie ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

56 3-7-2014 56 u Communicatiewetenschappen u Politieke en sociale wetenschappen u Politieke wetenschappen u Sociaal-economische wetenschappen u Sociologie Politieke en Sociale wetenschappen ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

57 3-7-2014 57 u Bio-ingenieurswetenschappen (bio-ingenieur) Toegepaste biologische wetenschappen ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

58 3-7-2014 58 u Ingenieurswetenschappen: (burgerlijk ingenieur) F Architectuur F Bouwkunde F Chemische technologie F Chemische technologie en materiaalkunde F Computerwetenschappen F Elektrotechniek F Geotechniek en mijnbouwkunde F Materiaalkunde F Toegepaste natuurkunde F Werktuigkunde F Werktuigkunde - elektrotechniek Toegepaste wetenschappen ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

59 3-7-2014 59 u Biochemie en biotechnologie u Biologie u Chemie u Computerwetenschappen u Fysica u Fysica en sterrenkunde u Geografie u Geografie en geomatica u Geologie u Informatica u Wiskunde Wetenschappen ACADEMISCHE BACHELOR-MASTER UNIVERSITEIT

60

61 3-7-2014 61 n HOGER BEROEPS ONDERWIJS Volwasseneneducatie

62 3-7-2014 62 Gebruiksaanwijzing voor deze presentatie (1/3) •In deze presentatie worden verschillende hyperlinks gebruikt. •Als je met de cursor op een hyperlink komt, verandert het pijltje in een handje. •Als je dan klikt, ga je automatisch naar een bepaalde dia. Onderaan de dia’s vind je enkele iconen: • Door op de ‘pijl terug’ te klikken, keer je terug naar een voorgaand keuzeoverzicht (waarvan je vertrokken bent). • Door op het huisje (onderaan elke dia) te klikken, keer je terug naar de hoofdindeling op dia 2. • Door op een oranje onderstreepte tekst te klikken (ook in het structuuroverzicht van dia 8), ga je rechtstreeks naar dat onderdeel. Terugkeren kan ook hier met de ‘pijl terug’. … /…

63 3-7-2014 63 Inhoudelijke toelichting bij deze presentatie (2/3) • Deze presentatie wil een algemeen overzicht bieden van alle studiemogelijkheden voor 18-jarigen uit het laatste jaar secundair onderwijs. De afstudeerrichtingen hebben we niet in de presentatie opgenomen omdat de mogelijkheden enorm uitgebreid zijn. • Als je wilt inzoomen op bepaalde studiegebieden, -domeinen en/of basisopleidingen kan je samen met de leerlingen de brochure Wat na het secundair onderwijs? hanteren. In deel 1 vind je een duidelijk overzicht van de basisopleidingen met de eventuele afstudeerrichtingen én de instellingen waar ze worden aangeboden. De gegevens van de instellingen zijn in deel 2 opgenomen. Op die manier leren ze de brochure ook gebruiken in hun zoektocht naar de juiste studie. • Meer inhoudelijke info vind je op www.verruimjehorizon.bewww.verruimjehorizon.be …/…

64 3-7-2014 64 • Vanuit het overzichtsschema van de BAMA-structuur (dia 8) kan je doorklikken naar de gewenste opleidingen. Het overzicht wordt gradueel opgebouwd na elke klik. Een gelijkaardig schema staat ook op blz. 4 van Wat na het secundair onderwijs? • Wie wil, kan op een studiegebied/-domein doorklikken: dan kom je op een verborgen dia terecht die een overzicht geeft van de basisopleidingen van dat studiegebied. Met de ‘pijl terug’ sta je opnieuw op de opsomming van de studiegebieden. • Voor de duur van de academische opleidingen aan de hogescholen gaan we uit van de basisstructuur 3+1 j (BA 180 stp en MA minstens 60 stp). Afwijkingen hierop worden tussen haakjes vermeld: bv. Architectuur (3+2 j). • Bij de universitaire opleidingen zijn enkel de bacheloropleidingen opgenomen. Alle masters zijn wél terug te vinden in de brochure Wat na het secundair onderwijs? De studieduur wordt hier bijgevolg niet vermeld. Inhoudelijke toelichting bij deze presentatie (3/3)

65 3-7-2014 65 Studieadviespunt Gent de Stap Klein Raamhof 8, 9000 Gent – Tel. 09 233 75 15 – Fax 09 224 15 65 Mail: info@destapgent.be - Website: www.destapgent.beinfo@destapgent.bewww.destapgent.be Deze presentatie wordt aangeboden door


Download ppt "3-7-2014 1 De stap naar hoger onderwijs of andere opleidingen 2009-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google