De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe schooljaar in de tienkamp Frank Vandenbroucke 29 augustus 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe schooljaar in de tienkamp Frank Vandenbroucke 29 augustus 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe schooljaar in de tienkamp Frank Vandenbroucke 29 augustus 2008

2 zet financiering in vraag resultaten begin in kleuterklas betrek ouders peil de taal breng taal op peil bevorder goede studiekeuze maak sterke onderwijsladder leer uit ervaringen bestrijd discriminatie arbeidsmarkt Tienkamp

3 Zet financiering in Nieuwe financiering leerplichtonderwijs Nieuwe financiering volwassenenonderwijs Nieuwe financiering hoger onderwijs Extra uren GOK, zorg, GOK+ Extra punten administratieve omkadering Vakantiegeld en hogere lonen directies/MVD Kosteloosheid en maximumfacturen School- en studietoelagen, knelpuntpremies Sociale voorzieningen hogescholen Scholenbouw: meer regulier en inhaaloperatie Investeringen TSO/BSO, REG en ICT

4 Vraag resultaten Eindtermen ICT 2 peilingen per jaar Basiscompetenties en beroepsprofielen Functiebeschrijvingen en evaluaties Taaltoetsen Paralleltoetsen & schoolfeedback Beroepskwalificaties ipv. beroepsgerichte eindtermen Eindtermen taal & wetensch./technologie Kwaliteitsdecreet

5 Begin in kleuterklas Jaar van de Kleuter ◦ Instaplestijden met factor 0,8 ◦ Zorg+ ◦ Tweedelijn ◦ Campagne (o.a startersboekje) Huisbezoeken Kind en Gezin Kinderverzorgsters voor instap Instaplestijden met factor 1 Verplichte derde kleuterklas

6 Betrek ouders Versterkte leerplichtcontrole Voltijds engagement deeltijds leren Schooltoelage ifv aanwezigheid Ouderengagement in schoolreglement

7 Peil de taal Peiling Frans Peiling Nederlands Taaltoetsen Conferenties peilingen taal

8 Breng taal op peil Uitwisselingen Prins Filipfonds Talentweedaagse goede praktijken Taalstage leerkrachten Proeftuinen CLIL Talensensibilisering en –initiatie Tweedelijnsondersteuning taal kleuters Uitwisselingen Brussel Nascholingen leerkrachten taal Aandacht talenbeleid bij schooldoorlichting Decretale verplichtingen Frans/Nederlands in Brussels basisonderwijs Herziening eindtermen taal 2 vreemde talen in KSO/TSO, 1 in BSO

9 Bevorder goede studiekeuze Samenwerking CLB-VDAB Proeftuinen leren en kiezen Vernieuwde SID-IN Actieplan Ondernemend Onderwijs Uitbreiding vernieuwde SID-IN Project “De wereld aan je voeten” Leerkrediet CLB-profiel Onmogelijke overgangen Visie secundair

10 Maak een sterke onderwijsladder Jaar van de Kleuter Investeringen in basisonderwijs Versterking TSO/BSO Hervorming deeltijds onderwijs Screening studiegebieden secundair Visie-ontwikkeling secundair Ontwikkeling HBO (o.a. proefprojecten) Nieuwe financiering hoger onderwijs Hervorming volwassenenonderwijs Kwalificatiestructuur Hervorming leerzorg

11 Leer uit ervaringen Proeftuinen ◦ technologie ◦ overgang basis- en secundair ◦ studie- en beroepskeuze ◦ werkplekleren ◦ hoger beroepsonderwijs ◦ brede school ◦ kunstinitiatie ◦ CLIL ◦ tutoring ◦ inschrijvingsbeleid Aanmoedigingsfonds Hoger Onderwijs

12 Bestrijd discriminatie arbeidsmarkt Alerte sociale inspectie Meldpunten discriminatie Stimuleren tewerkstelling met handicap op school

13 Ander nieuws Rookverbod Duurzaam naar school 72u op VDAB-machines Premie bedrijfsstages leerkrachten

14 Te doen Eindtermen taal, techniek en herinneringseducatie Kwaliteitsdecreet Beleidskracht van scholen Studiekeuze Visie secundair onderwijs Hoger beroepsonderwijs Kwalificatiestructuur Lerarenstages Leerzorg Regelmatig naar de kleuterklas Ouderengagement Lerarentekort Scholenbouw


Download ppt "Het nieuwe schooljaar in de tienkamp Frank Vandenbroucke 29 augustus 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google