De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ SSL-conferentie 24-25 februari.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ SSL-conferentie 24-25 februari."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ SSL-conferentie 24-25 februari 2011

2 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ SSL-conferentie 24-25 februari 2011 Onderwijsindicatoren over de ongekwalificeerde uitstroom Georges Van Landeghem Jan Van Damme

3 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Kwalificaties in het leerplichtonderwijs  Diploma van secundair onderwijs via 6de leerjaar ASO, TSO, KSO  Studiegetuigschrift 6de leerjaar voltijds gewoon beroepsonderwijs  Kwalificatiegetuigschrift deeltijds beroepsonderwijs  Getuigschrift leercontract (SYNTRA)  Kwalificaties via de opleidingsvormen 3 en 4 van het buitengewoon secundair onderwijs Leerplichtonderwijs: Voltijds gewoon secundair onderwijs tot en met zesde leerjaar Deeltijds secundair beroepsonderwijs Leercontracten SYNTRA Buitengewoon secundair onderwijs SSL-conferentie 24-25 februari 2011

4 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Vroege schoolverlaters per kalenderjaar Jongens: van 14,5% naar 17,6% Meisjes: van 9,4% naar 10,5% J+M: van 12,0% naar 14,2% SSL-conferentie 24-25 februari 2011

5 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Gegevensbronnen Administratieve gegevens, Vlaamse Gemeenschap, 1989−1990 tot 2008−2009 (39328 records + 6731 records) 2008; geb. 1990; J; dipl. sec. ond. 6TSO; 5929; Statistisch Jaarboek 1994; geb. 1975; M; dipl. sec. ond. 6ASO; 1574; Statistisch Jaarboek 2002; geb. 1985; M; dipl. sec. ond. 6KSO; 1; Statistisch Jaarboek 2005; geb. 1986; J; studieget. 6BSO; 2729; Statistisch Jaarboek 2007; geb. 1987; M; Kwal. DBSO 18-25; 16; Dept. Onderwijs 2003; geb. 1985; J; leercontract; 335; SYNTRA 2005; geb. 1986; M; Kwal. BuSO OV3; 100; Dept. Onderwijs 2008; geb. 1990; J; dipl. sec. ond. BuSO OV4 TSO; 2; Stat. Jaarboek SSL-conferentie 24-25 februari 2011

6 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Vroege schoolverlaters per geboortejaar Jongens: van 14,0% naar 17,1% Meisjes: van 8,7% naar 10,4% J+M: van 11,4% naar 13,9% SSL-conferentie 24-25 februari 2011

7 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Vroege schoolverlaters in een leeftijdsinterval 18- tot 24-jarigen Jongens: van 13,2% naar 15,4% Meisjes: van 8,3% naar 9,3% J+M: van 10,8% naar 12,4% SSL-conferentie 24-25 februari 2011

8 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Vergelijking met de Europese ‘early school leavers’ indicator voor Vlaanderen Early school leavers indicator (Labour Force Survey) (Enquête naar de Arbeidskrachten – EAK): Jongeren ‘in opleiding’ niet meegeteld Vlaams Gewest Breuken in de tijdreeks Steekproef- en meetfout SSL-conferentie 24-25 februari 2011

9 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Vroege schoolverlaters volgens leeftijd Basisindicatoren SSL-conferentie 24-25 februari 2011

10 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Kwalificaties, jongensKwalificaties, meisjes SSL-conferentie 24-25 februari 2011

11 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Vroege schoolverlaters per kalenderjaar, mét BuSO Buitengewoon secundair onderwijs OV3 : “buitengewoon beroepsonderwijs” OV4 (kleine aantallen) Jongens: ongeveer 1,8% Meisjes: ongeveer 1,2% J+M: ongeveer 1,5% SSL-conferentie 24-25 februari 2011

12 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Tweedekansleerwegen voor jonge voortijdige schoolverlaters  Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het Voltijds Secundair Onderwijs  Diploma’s van secundair onderwijs uitgereikt door Centra voor volwassenenonderwijs  Belang van dit kwalificatiekanaal is recent sterk toegenomen  Bescheiden bijdrage aan geheel van kwalificaties 17- tot 22-jarigen Geboortejaar 1980 (22 in 2002): 0,4% Geboortejaar 1985 (22 in 2007): 0,8% SSL-conferentie 24-25 februari 2011

13 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Resultaten kort  14% vroege schoolverlaters  Jongens 18%; Meisjes 10%  Globale trend: stijging  BuSO: 1,5% (J: 1,8%; M: 1,2%)  Compensatie tweedekansleerwegen: beperkt (0,8%)  Samenhangend indicatorensysteem gebaseerd op administratieve gegevens  Europese indicator: problematisch SSL-conferentie 24-25 februari 2011

14 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Verklaren en voorkomen? Gedifferentieerde aanpak!  Kans op ongekwalificeerd uitstromen volgens onderwijspositie (leerjaar, onderwijsvorm) en vertraging  Verschillen tussen groepen van scholen (volgens regio, volgens schooltype, volgens GOK-middelen, …) Nodige ruwe gegevens beschikbaar in administratieve databases Doelgroepen opsporen Verschillende maatregelen voor verschillende doelgroepen SSL-conferentie 24-25 februari 2011

15 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Verklaren en voorkomen? Regionale efficiëntie!  Grote leerlingenstromen tussen scholen door selectie of onevenwichtige verdeling van studierichtingen zijn inefficiënt  Ongekwalificeerde uitstroom van individuele scholen interpreteren volgens rol in scholenregio Nodige ruwe gegevens beschikbaar in administratieve databases Inefficiënties in regionale secundaire ‘scholenmarkt’ zichtbaar maken Scholenregio = scholen die met elkaar interageren via beduidende leerlingenstromen SSL-conferentie 24-25 februari 2011

16 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Verklaren en voorkomen? Betere leerlingbegeleiding!  Vaste begeleider van leerlingen met problemen, ook bij veranderen van school  Op elk beslissingspunt in schoolloopbaan vooruitdenken aan kwalificatiekansen Perspectief van 7-jarige bij doorverwijzen naar buitengewoon onderwijs Type 1? Perspectief van 12-jarige bij overgang van 5de naar 1B? 1B of BuSO OV3? Perspectieven van alternatieven na een B-attest? Benodigde actuele loopbaandata ontbreken SSL-conferentie 24-25 februari 2011

17 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Bredere conclusies  Belang van doelgerichte en correcte informatie over de basiselementen van het onderwijssysteem  Meer inzicht nodig in de werking van de regionale ‘markt’ van secundaire scholen  Administratieve gegevens: schat aan informatie, grotendeels onbenut  Te weinig aandacht voor nauwkeurig meten van indicatoren  Nood aan loopbaaninformatie SSL-conferentie 24-25 februari 2011


Download ppt "Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ SSL-conferentie 24-25 februari."

Verwante presentaties


Ads door Google