De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOLWASSENENONDERWIJS en de nieuwe onderwijsvormen

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOLWASSENENONDERWIJS en de nieuwe onderwijsvormen"— Transcript van de presentatie:

1 VOLWASSENENONDERWIJS en de nieuwe onderwijsvormen
Presentatie ‘Wat na het secundair onderwijs?’ Dinsdag 26 januari 2010

2 Overzicht presentatie
Onderwijsstructuur □ Se-n-Se □ Deeltijds onderwijs Volwassenenonderwijs □ Indeling □ Basiseducatie □ Niveau secundair onderwijs □ Hoger beroepsonderwijs (HBO5) Andere mogelijkheden

3 Onderwijsstructuur

4 Onderwijsstructuur: Se-N-Se
Secundair na secundair In plaats van de 7de specialisatiejaren in het TSO en KSO Sterk beroepsgericht Niveau tussen het secundair en hoger beroepsonderwijs Se-N-Se: Vanaf Staat voor het geheel van korte opleidingen binnen de derde graad technisch en kunstsecundair onderwijs. De Se-n-Se opleiding worden georganiseerd in de instellingen voor secundair onderwijs.

5 Onderwijsstructuur: Se-N-Se
Certificaat Voorbeelden: □ Integrale veiligheid □ Grime □ Apotheekassistent □ Leefgroepenwerking Wie een opleiding afwerkt, behaalt er een certificaat mee. Op dit moment duren alle opleidingen Se-n-Se één jaar (of: twee semesters), in de toekomst kunnen Se-n-Se opleidingen daarentegen één tot drie semesters lang duren. Gewoonlijk zijn er twee start- en instapmomenten per jaar: 1 september en 1 februari. Het hangt echter van de school af of er daadwerkelijk op 1 februari opnieuw met de opleiding wordt begonnen. Voorbeelden: integrale veiligheid: als voorbereiding om bij de politie of brandweer te werken, apotheekassistent: niet in Antwerpen.

6 Onderwijsstructuur: Deeltijds onderwijs
DBSO □ Deeltijds beroepssecundair onderwijs □ Tot 25 jaar □ Combinatie werk en opleiding □ 2 dagen opleiding – 3 dagen werken □ Opleidingen van 1 tot 3 jaar □ Voorbeelden: Maritiem bediende Mecanicien zware bedrijfsvoertuigen / onderhoudsmonteur straddle carriers Stellingbouwer DBSO: Je mag geen 26 jaar voor einde van de opleiding (einde opleiding officieel in augustus) Normaal 15u opleiding, 2 dagen opleiding – 3 dagen werken. Kan ook in een ander systeem, bv week-week, 2weken-2weken. Begin opleiding in september, inschrijvingen tot opleiding volzet zijn of vóór 1 februari.

7 Onderwijsstructuur: Deeltijds onderwijs
Leertijd □ Syntra □ Tot 25 jaar □ Combinatie werk en opleiding □ 1 dag opleiding – 4 dagen werken □ Maximaal 3 jaar □ Voorbeelden: Restauranthouder Kapper Hondentrimmer Leertijd bij Syntra: 1 dag opleiding: halve dag beroepskennis, halve dag maatschappijgerichte vorming waar men werkt met thema’s. 4 dagen werken bij een patroon: beroep leren op de werkvloer. Instappen tijdens het schooljaar kan tot 31 januari. Cursisten moeten zelf een werkgever vinden die hen wil aannemen met een leerovereenkomst. Als je ontslagen wordt moet je binnen de 3 maanden een nieuwe werkgever vinden, anders moet je stoppen.

8 Volwassenenonderwijs: Indeling
Drie verschillende niveaus: □ Basiseducatie (BE) □ Secundair volwassenenonderwijs (SVWO) Niveau secundair onderwijs Diploma secundair onderwijs ( = tweedekansonderwijs) □ Hoger beroepsonderwijs (HBO)

9 Volwassenenonderwijs: Basiseducatie (BE)
Beter gekend als “open school” niveau basisonderwijs en 1ste graad voltijds secundair (behalve NT2 en talen) 7 leergebieden: □ Nederlands (NT1) □ Nederlands voor anderstaligen (NT2) □ Alfabetisering in het Nederlands als tweede taal □ Wiskunde □ Maatschappijoriëntatie □ Informatie- en communicatietechnologie (ICT) □ Opstapcursussen Frans en Engels Specifiek voor laaggeschoolde volwassenen NEDERLANDS(NT1) Een krant lezen, ideeën op papier zetten, brieven en verslagen schrijven, formulieren invullen, handleidingen en instructies lezen, werken met elektronische post ( , SMS, chatten), informatie opzoeken en verwerken… Cursisten leren beter lezen, schrijven en mondeling communiceren in functie van hun dagelijkse situatie thuis, op het werk of als voorbereiding op verder leren.    NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN (NT2) Gesprekken voeren, radio- en tv-berichten begrijpen, informatie vragen en geven, formulieren invullen, een brief lezen, een instructie begrijpen… Anderstalige cursisten verwerven de taalvaardigheden Nederlands noodzakelijk voor hun sociale contacten, hun werk of beroepsopleiding en voor de omgang met allerlei diensten en instellingen.   ALFABETISERING in het Nederlands als tweede taal    Analfabete cursisten leren lezen en schrijven in hun eigen taal als een opstap naar de cursussen Nederlands voor anderstaligen. WISKUNDE Procenten berekenen, werken met kommagetallen, inhoud of oppervlakte berekenen, maten en gewichten hanteren, grafieken en tabellen lezen, driehoeksmetingen … Cursisten verwerven inzicht en vaardigheden die ze dagdagelijks nodig hebben. Ook veel jobs (onder meer in de bouw, de horeca of de gemeentelijke diensten) vereisen deze vaardigheden.    MAATSCHAPPIJORIËNTATIE  Leren hoe diensten en instellingen functioneren, omgaan met vrije tijd, zich voorbereiden op het theoretisch rijexamen… Cursisten leren zich oriënteren op de belangrijke maatschappelijke terreinen. De kern ligt in het verwerven van vaardigheden: communicatie, leren leren, problemen oplossen, plannen en organiseren, informatie verwerken.    INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) Kennismaken met de computer, het internet en  . Cursisten leren de basisvaardigheden om met de computer te werken. Veel aandacht gaat naar de leervaardigheden. Op het einde van deze opleiding is de cursist klaar om verder te gaan met specifieke toepassingspakketten bij andere opleidingsverstrekkers, op het werk of door zelfstudie.  OPSTAPCURSUSSEN FRANS EN ENGELS Cursisten leren de basis van de Franse of Engelse taal zodat ze kunnen doorstromen naar een Centrum voor Volwassenenonderwijs.

10 Volwassenenonderwijs: Basiseducatie (BE)
Modulair opgebouwd Deelcertificaten en certificaten Toelatingsvoorwaarden: □ Voldaan aan de deeltijdse leerplicht 18 jaar □ Alfabetisering NT2, NT2 en talen: voldaan aan voltijdse leerplicht 16 jaar

11 Volwassenenonderwijs: Niveau secundair onderwijs (SVWO)
Dag- en avondonderwijs Praktische en beroepsgerichte opleidingen Bestaat op TSO en BSO – niveau (beroepsgericht) Modulair opgebouwd Deelcertificaten en certificaten 31 studiegebieden Instapmomenten in september en januari. Modulair: Avonden te kiezen in overleg met trajectbegeleider school. Bijvoorbeeld fotografie: 3 avonden per week op maandag, dinsdag en donderdag. Alleen donderdag gaan kan maar dan gaat traject wel 3 maal zo lang duren, normaal 1 jaar. Certificaat: Dit wil zeggen dat je de kennis hebt opgedaan van de vakspecifieke vakken en dat je voor deze vakken de vakbekwaamheid bezit. Je kan met dit certificaat dus in de branche werk zoeken.

12 Volwassenenonderwijs: Niveau secundair onderwijs (SVWO)
□ Algemene vorming □ Koeling en warmte □ Auto □ Land- en tuinbouw □ Bijzondere educatieve noden □ Lederbewerking □ Boekbinden □ Lichaamsverzorging □ Bouw □ Maritieme opleidingen □ Chemie □ Mechanica - elektriciteit □ Decoratieve technieken □ Mode □ Diamantbewerking □ Muziekinstrumentenbouw □ Grafische technieken □ Nederlands Tweede Taal (NT2) □ Handel □ Personenzorg □ Hout □ Smeden □ Huishoudelijk onderwijs □ Talen R1 & R2 en talen R3 & R4 □ Informatie- en communicatietechnologie □ Textiel □ Juwelen □ Toerisme □ Kant □ Voeding

13 Volwassenenonderwijs: Niveau secundair onderwijs (SVWO)
Toelatingsvoorwaarden: □ Voldaan aan de voltijdse leerplicht 16 jaar Niveau Nederlands belangrijk voor instap Voorbeelden: □ Automechanica □ Maritiem medewerker □ Elektromechanica □ Jeugd- en gehandicaptenzorg □ Italiaans richtgraad 1 en 2 of Er zijn ook geïntegreerde trajecten: vanaf Nederlands 2.1

14 Volwassenenonderwijs: Diploma secundair onderwijs (SVWO)
Beroepsspecifiek gedeelte + algemene vorming  Combinatie = Diploma secundair onderwijs Beroepsspecifiek gedeelte bij een CVO Algemene vorming bij een CVO met aanbod algemene vorming Diplomeerbare richtingen Algemene vorming: aardrijkskunde, Engels, Frans, geschiedenis, wiskunde,… In 2de graad enkel ASO humane wetenschappen In 3de graad: ASO humane wetenschappen of wetenschappen – wiskunde; BSO kantoor en gegevensadministratie BSO Project Algemene Vakken + specifieke beroepsopleiding cvo TSO Algemene Vakken + specifieke beroepsopleiding cvo Diplomeerbare richtingen terug te vinden op de site van de studiewijzer of van de scholen zelf. Sommige scholen hebben onderlinge afspraken. Er zijn dus veel mogelijkheden. ! Lijst uit opleidingsplan meebrengen voor voorbeelden als het gevraagd wordt. CVO algemene vorming: 3 scholen in Antwerpen

15 Volwassenenonderwijs: Diploma secundair onderwijs (SVWO)
Toelatingsvoorwaarden: □ Voldaan aan deeltijdse leerplicht  18 jarigen zonder diploma secundair onderwijs □ Toelatingstesten en oriëntatieproeven Voorbeelden: □ Maritiem medewerker: CVO LBC-NVK ism TKO Hoboken = diploma TSO □ Sanitair installateur: CVO Nijverheidsschool ism TKO Hoboken = diploma BSO □ Jeugd- en gehandicaptenzorg: CVO Sité Toelatingstesten: cursisten kunnen al starten met de praktijkvakken, als ze geslaagd zijn moeten ze geen toelatingsproef meer doen omdat ze bewezen hebben dat ze het aankunnen. Voorbeelden: Ook: Polyvalent verzorgende Secretariaat talen Kinderzorg Webdesign Wat is nu het verschil tussen een certificaat en een diploma? Een diploma secundair onderwijs geeft u rechtstreeks toegang tot het hoger - en universitair onderwijs. In de regel wordt iemand met een diploma ook beter betaald dan iemand met enkel een certificaat.

16 Volwassenenonderwijs: Hoger beroepsonderwijs (HBO5)
Situeert zich tussen het secundair onderwijs en een professionele bachelor. Beroepsgerichte opleidingen HBO omvat volgende opleidingen: □ Hoger beroepsonderwijs volwassenenonderwijs (vroeger hoger onderwijs sociale promotie) □ HBO5 verpleegkunde (7de, 8ste en 9de jaar BSO) 5 verwijst naar Europees kwalificatiestructuur. Vooral gericht op de arbeidsmarkt. HBO5 omvat volgende opleidingen: - Hoger beroepsonderwijs volwassenenonderwijs: gegeven door centra volwassenenonderwijs. Duurt ongeveer 2 jaar. In de toekomst zullen ook hogescholen deze opleidingen kunnen aanbieden. - Vierde graad verpleegkunde: gegeven door voltijds secundair onderwijs. Duurt 3 jaar ipv 2

17 Volwassenenonderwijs: Hoger beroepsonderwijs (HBO5)
6 studiegebieden: □ Biotechniek □ Gezondheidszorg □ Handelswetenschappen en bedrijfskunde □ Industriële wetenschappen en technologie □ Onderwijs □ Sociaal-agogisch werk Diploma van gegradueerde Opmerking: Gezondheidszorg: bestaat op dit moment nog niet in de CVO’s van Antwerpen Onderwijs: het enigste dat daaronder zou vallen is SLO (specifieke lerarenopleiding) maar dit wordt niet beschouwd als een HBO opleiding. Dit is een diploma tot leraar zoals vroeger een aggregaat na een universitaire opleiding.

18 Volwassenenonderwijs: Hoger beroepsonderwijs (HBO5)
Toelatingsvoorwaarden: □ Voldaan aan de deeltijdse leerplicht 18 jaar □ Toelating op basis van secundair diploma of toelatingsproef Voorbeelden: □ Orthopedagogie □ Assistent in de psychologie □ Informatica □ Boekhouden □ Maatschappelijk werk □ Rechtspraktijk

19 Volwassenenonderwijs: Hoger beroepsonderwijs (HBO5)
Meerwaarde: □ Overstap van het secundair onderwijs naar hoger onderwijs: volwaardig alternatief □ Diploma □ Inzetbaarheid op de arbeidsmarkt □ Opstap naar professionele bachelor of De overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Voor wie de hogeschool net te hoog gegrepen is, kan het hoger beroepsonderwijs een volwaardig alternatief zijn. Diploma: Het hoger beroepsonderwijs vindt zijn plaats tussen het secundair onderwijs en de bacheloropleidingen. In het hoger beroepsonderwijs vind je beroepsgerichte opleidingen die georganiseerd worden op het niveau van hoger onderwijs, maar die niet leiden tot een graad van bachelor of master. Wie een HBO-opleiding met succes afrondt ontvangt een diploma van gegradueerde. Inzetbaarheid op de arbeidsmarkt: De opleidingen in het hoger beroepsonderwijs werken intensief samen met de beroepswereld en zijn gericht op een onmiddellijke inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Het diploma van gegradueerde heeft dus een duidelijke waarde op de arbeidsmarkt. Opstap naar een professionele bachelor: Maar evengoed biedt het je een opstap naar een professionele bachelor. Als afgestudeerde kan je na een HBO-opleiding verder je weg zoeken in het hoger onderwijs. Aan een hogeschool of universiteit krijg je vrijstellingen voor de leerstof die je in het hoger beroepsonderwijs al gezien hebt, waardoor het sneller kan gaan.

20 Volwassenenonderwijs: Andere mogelijkheden
Syntra ondernemersopleidingen □ Vanaf 18 jaar □ Combinatie beroepsgerichte vorming met bedrijfsbeheer □ 1, 2 of 3 jaar □ Dag- en avondonderwijs □ Eventueel aan te vullen met een stageovereenkomst □ Starten als zelfstandige Syntra: Ondernemersopleidingen: Je schroeft je vakkennis bij én leert hoe je een zaak opzet en uitbouwt. Je kan deze opleiding aanvullen met een stageovereenkomst: praktische uitbreiding van je ondernemersopleiding. Tijdens je opleiding volg je een deeltijds of voltijdse stage bij een bedrijf. Na je opleiding voldoe je aan de vestigingswet en mag je als zelfstandige starten. Is dus ok om zelfstandig te worden maar niet om bijvoorbeeld toegelaten te worden tot de selectieproeven van de brandweer. Prijs: 100 – 375 euro

21 Volwassenenonderwijs: Andere mogelijkheden
VDAB opleidingen □ Voornamelijk voor werkzoekenden Deeltijds kunstonderwijs □ Voorbeeld: schilderen, instrument bespelen,… Volwassenenonderwijs kan je ook als hobby of bijscholing volgen… □ Voorbeelden: cursus Engels, Frans, bloemschikken, lassen,… VDAB opleidingen: (niet nodig om uit te leggen omdat dit aan bod komt in een andere infosessie!) - Overwegend kortlopende cursussen - Praktijkgericht - Gemotiveerde aanvraag of selectieprocedure - Doelgroep: werkzoekenden, werknemers, werkgevers - Gratis voor niet werkende werkzoekenden - Als werkzoekende kan je bepaalde voordelen krijgen ! Groot verschil met het volwassenenonderwijs is dat het getuigschrift nooit kan leiden tot een diploma secundair onderwijs. Ook telt het niet mee als vestigingsattest.

22 Meer informatie nodig? Loop eens langs bij de Studiewijzer!
Gratis, anoniem en zonder afspraak Lange Gasthuisstraat 29 te 2000 Antwerpen Elke werkdag geopend van 12 tot 17 uur Telefonisch bereikbaar via 03/ Website:


Download ppt "VOLWASSENENONDERWIJS en de nieuwe onderwijsvormen"

Verwante presentaties


Ads door Google