De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

THEMA 2 Bijeenkomst 1.5 28 September 2015. PROGRAMMA  Welkom  Terugblik week 1.4  Leerdoelen  Thema: een krachtige leeromgeving  Evaluatie  Afsluiting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "THEMA 2 Bijeenkomst 1.5 28 September 2015. PROGRAMMA  Welkom  Terugblik week 1.4  Leerdoelen  Thema: een krachtige leeromgeving  Evaluatie  Afsluiting."— Transcript van de presentatie:

1 THEMA 2 Bijeenkomst 1.5 28 September 2015

2 PROGRAMMA  Welkom  Terugblik week 1.4  Leerdoelen  Thema: een krachtige leeromgeving  Evaluatie  Afsluiting

3 TERUGBLIK WEEK 1.4

4 PERSOONLIJKE OPVATTINGEN OVER LEREN Leerconcepties: Fungeren als een soort van referentiekader van waaruit de lerende het leren interpreteert en op basis waarvan hij zijn leeractiviteiten kiest. Uit te voeren leertaak Leerconceptie Interpretatie van de leertaak Keuze van de leeractiviteiten Leerresultaat

5 LEERDOELEN WEEK 1.5 De student kan:  de basisomgangsvormen erkennen, verwerpen en negeren herkennen  uitleggen wat de basisomgangsvormen inhouden  uitleggen waarom het voor een docent belangrijk is om zicht bewust te zijn van zijn/haar inzet van deze basisomgangsvormen.  de drie elementen van het ARC-model benoemen en uitleggen.

6 BASISOMGANGSVORMEN  Mensen die met elkaar communiceren wisselen constant perspectieven uit.  3 basisomgangsvormen  Erkennen  Verwerpen  Negeren  Basisomgangsvormen  Basis voor sfeer in de klas > leefomgeving

7 BASISOMGANGSVORMEN Wat: Checken kennis basisomgangsvormen Tijd: 15 minuten Hoe: bekijk de uitspraken m.b.t. de basisomgangsvormen en bedenk over welke omgangsvorm het gaat Hulp: werken in tweetallen. Uitkomst: Kennis opgefrist en mogelijkheid tot vragen stellen Klaar: korte klassikale bespreking

8 Zie mij zoals ik mijzelf zie (E) Niet laten zien hoe leerlingen zichzelf of de ander zien (N) Meest wenselijke omgangsvorm (E) Roept het gevoel op dat je niet bestaat voor de ander (N) Leerling voelt zich begrepen (E) De docent gaat negatief in op dingen die de leerling inbrengt (V) Veilig erbij horen (E) Kijk van de ander op zichzelf wordt bestreden (V) De docent heeft geen oog voor wat de leerling wil zeggen (N) Leerling voelt zich afgewezen maar wel opgemerkt (V) Verbaal en non-verbaal (V/E)Tast de essentie van je bestaan aan (N) Je wilt de andere er van overtuigen dat zijn/haar kijk op zichzelf onjuist is (V) Zondebokgedrag (V/N) Leraar luistert en is geïnteresseerd leerling beleeft dit als stimulans (E)

9 KRACHTIGE LEEROMGEVING  Bepalend voor de kracht van de leeromgeving  Het welzijn van de leerling  De mate van betrokkenheid van een leerling  3 basisbehoeften  Autonomie > deels eigen keuzes kunnen maken  Relatie > het gevoel hebben erbij te horen  Competentie > het gevoel de taak aan te kunnen

10 3 BASISBEHOEFTEN  Autonomie  Zelf sturing geven aan leren & grip op eigen leergedrag  Keuzevrijheid inbouwen  Differentiëren  Relatie  Leren vindt plaats binnen een sociale context  Gevoel bij de groep te horen  Competentie  Zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky)  Transparant maken van het leerproces

11 EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING? 1.Welke elementen uit deze leeromgeving(en) spreken je aan? > noteer deze op A4 2.Welke basisbehoeften herken je en hoe wordt hier aan voldaan? 3.Zie je mogelijkheden voor je eigen lespraktijk? http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/01-02-2015/VPWON_1232873

12 EVALUATIE

13 THUISWERK Lezen week 1.6  Ebbens hoofdstuk 6 Voorbereiding thema 1.6 op de wiki


Download ppt "THEMA 2 Bijeenkomst 1.5 28 September 2015. PROGRAMMA  Welkom  Terugblik week 1.4  Leerdoelen  Thema: een krachtige leeromgeving  Evaluatie  Afsluiting."

Verwante presentaties


Ads door Google