De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema 2 Bijeenkomst 1.6 5 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema 2 Bijeenkomst 1.6 5 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 thema 2 Bijeenkomst 1.6 5 oktober 2015

2 Programma Welkom Terugblik week 1.5 Leerdoelen Thema: Evaluatie
> Basisbehoeften autonomie / relatie / competentie Evaluatie Afsluiting

3 Terugblik week 1.5

4 Bekend – Benieuwd - Bewaard
> Wat weet je al over de thema’s basisbehoeften / leerklimaat Benieuwd: > Welke vragen heb je over dit thema, waar ben je nieuwsgierig naar? Bewaard: einde van de les > Wat heb je onthouden / wat neem je mee?

5 Leerdoelen week 1.6 De student kan:
de drie elementen van het ARC-model benoemen en uitleggen. uitleggen hoe in de lespraktijk rekening gehouden kan worden met deze behoeften van leerlingen.

6 “Dat wat leerlingen nodig hebben om optimaal te functioneren”
Het leerklimaat “Dat wat leerlingen nodig hebben om optimaal te functioneren” (Stevens, 2002)

7 Behoeften van de mens Zelfactuali-serings behoeften
Erkenningsbehoeften Sociale behoeften Veiligheidsbehoeften Fysiologische behoeften Piramide van Maslow en toepassing in onderwijs Fysiologisch: leerlingen hebben gegeten, gedronken, voldoende slaap etc Veiligheidsbehoefte: kennen de regels, prettige sfeer Sociale behoefte: erbij horen (relatie) Erkenningsbehoeften: erkend in wie ze zijn (autonomie) zelfontplooiing: leraren stimuleren talentontwikkeling, leerlingen komen onafhanklijk tot ontplooing (competentie)

8 Basisbehoeften van leerlingen
3 basisbehoeften (Stevens) Autonomie (ik kan kiezen) Relatie (ik hoor erbij) Competentie (ik kan het) 3 basisvoorwaarden voor het vormgeven van het eigen leren en daarmee als voorwaarde van een leerklimaat

9

10 Autonomie Autonomie = zelfbepaling of zelfbeheer
Wat is nodig om autonomie te kunnen ervaren? Keuze Innerlijke bekrachtiging Flexibiliteit Weinig druk

11 Relatie Voorwaardelijk voor het welbevinden van leerlingen
Omgang met anderen biedt de mogelijkheid om onze “menselijkheid” te ontwikkelen Kenmerken van “goed met elkaar omgaan” Veiligheid Respect De klas als groep

12 Competentie Leerlingen voelen en weten dat ze iets kunnen
> wil om te onderzoeken en te exploreren Bijdragen aan competentie door > structuurondersteuning Leerdoelen aangeven Beoordelingscriteria communiceren Verwachtingen duidelijk maken Procedures en afspraken communiceren Hulp bieden

13 Controlerende leeromgeving
Veel structuurondersteuning Controlerende leeromgeving Motiverende leeromgeving Veel autonomie ondersteuning Weinig autonomie ondersteuning Veeleisende en inconsequente leeromgeving Permissieve leeromgeving Weinig structuurondersteuning

14 Opdracht Ontwerp een opdracht waarbij je rekening houdt de kenmerken van autonomie. Keuze Innerlijke bekrachtiging Flexibiliteit Weinig druk Welke structuurondersteuning zou je leerlingen bieden bij de uitvoering van deze opdracht en hoe? Verwachtingen duidelijk maken Procedures en afspraken communiceren Hulp bieden Betekenis geven aan de leerstof

15 Het leerklimaat De docent is verantwoordelijk voor het leerklimaat in de klas: hij/zij geeft vorm, zijn/haar activiteiten zetten de toon, hij/zij heeft een voorbeeldfunctie hij/zij zet de norm en zendt daarmee signalen uit naar leerlingen

16 Het leerklimaat Werken-met Werken-voor
ll-en nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen leerproces ll-en afhankelijk(er) van inititiatief van de docent Bieden van keuzes ll-en en docent staan niet meer met elkaar in verbinding Dialoog aangaan Docenten denken na over hoe zij ll-en aan de slag kunnen zetten

17 De rol van de docent 1. Accepterende grondhouding
Iedereen mag er zijn 2. Twee rollen tegelijk integreren erkenning en acceptatie vs grenzen stellen 3. Model staan 4. Zelfkennis in het beroep voortdurend kennis

18 leerklimaat vormgeven
Verschillende opvattingen leveren verschillend leerklimaat op Visie op leerlingen en ontwikkeling Identiteitsontwikkeling Vertrouwen Uitwisselen van opvattingen tussen docenten onderling, ouders en leerlingen is nodig!

19 25/04/2017 Evaluatie: bewaard

20 Thuiswerk Lezen week 1.7 Voorbereiding thema 1.7 op de wiki
Handboek voor leraren, paragraaf Effectief leren hoofdstuk 5 Voorbereiding thema 1.7 op de wiki


Download ppt "Thema 2 Bijeenkomst 1.6 5 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google