De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerknamiddag 7des en Se-n-Se

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerknamiddag 7des en Se-n-Se"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerknamiddag 7des en Se-n-Se
Barbara Axters

2 Netwerken Vakcollega’s school, collega’s andere vakken (JAL), hogere jaren, bedrijfsleven, collega’s andere scholen

3 Doel? Gesprek over: Samenwerking Nieuwe leerplan
Waar vind je goed materiaal, waar schieten ze tekort? Doelen die moeilijk te bereiken zijn Evaluatie: aanpak Samenwerking Ondersteuning voor leraren die dit voor het eerst geven + van elkaar Cursusmateriaal uitwisselen rond thema’s of leerplandoelen Eventueel uitwerking thema’s om te delen: taakverdeling Buddy’s

4

5 Nieuwe en bestaande leerplannen
Feedback?

6 Handboek, eigen cursus, tijdschrift?

7 Leerplandoelen Bekijk het (nieuwe) leerplan voor (een van je) doelgroep(en) Welke doelen zijn anders dan nu? / Welke doelen vind je moeilijk om te bereiken met je doelgroep? Voor welke doelen heb je mooi materiaal? Welke doelen zou je nog eens moeten uitwerken?

8 Leerplandoelen Samenwerking met mavo – integratie ~ PAV Attitudes

9 Leerplandoelen informatieverwerking en -verwerving
2de graad Onder begeleiding 3de graad Zelfstandig 3de leerjaar 3de graad Zelfstandig/ In team vinden en selecteren - vinden en selecteren - reflecteren - evalueren - vinden en selecteren - kritisch beoordelen gebruiken - vergelijken en integreren - toepassen en gebruiken

10 Leerplandoelen 2de graad Onder begeleiding 3de graad Zelfstandig
2de graad Onder begeleiding 3de graad Zelfstandig 3de leerjaar 3de graad Zelfstandig / In team hulpmiddelen gebruiken om taalvaardig handelen te verbeteren hulpmiddelen gebruiken om taalvaardig handelen te verbeteren hulpmiddelen gebruiken om taalvaardig handelen te verbe- teren strategieën gebruiken bij luisteren en lezen strategieën inzetten bij luisteren en lezen

11 * zich blijven concentreren * bereid zijn eigen teksten na te kijken
Leerplandoelen 2de graad Onder begeleiding 3de graad Zelfstandig 3de leerjaar 3de graad Zelfstandig/ In team * zich blijven concentreren * zich blijven concentreren * bereid zijn eigen teksten na te kijken * bereid zijn eigen teksten na te kijken

12 Leerplandoelen Probleemoplossend denken
2de graad Onder begeleiding 3de graad Zelfstandig 3de leerjaar 3de graad Zelfstandig / In team - probleem onderkennen en omschrijven - analyseren - oplossingsstrategie kiezen, plannen en uitvoeren - evalueren, bijsturen en optimaliseren - rekening houden met ethische normen

13 Leerplandoelen Individueel werk en groepswerk
2de graad Onder begeleiding 3de graad Zelfstandig 3de leerjaar 3de graad Zelfstandig / In team Individueel realiseren organisatie uitvoering reflectie bijsturing Individueel realiseren planning organisatie uitvoering reflectie evaluatie bijsturing

14 Leerplandoelen Individueel werk en groepswerk
2de graad Onder begeleiding 3de graad Zelfstandig 3de leerjaar 3de graad Zelfstandig/ In team in groep realiseren overleg organisatie uitvoering reflectie bijsturing in groep realiseren overleg planning organisatie uitvoering evaluatie reflectie bijsturing - overleggen en onderhandelen - eigen taken realiseren - reflecteren over eigen bijdragen en teamwerking - evalueren en bijsturen - verslag uitbrengen * empathie, loyauteit en wederzijds respect tonen

15 Leerplandoelen Maatschappelijke participatie

16 Leerplandoelen Maatschappelijke participatie
2de graad Onder begeleiding 3de graad Zelfstandig 3de leerjaar 3de graad Zelfstandig / In team eigen mening en gevoelens uiten mondeling argumenteren * standpunt innemen, nuanceren en beargumenteren

17 Krachtige leeromgeving
Schep tijdens je lessen lees- en schrijfsituaties die ten dienste staan van je vak. Kies voor een rijk assortiment aan teksten, documenten en andere informatiebronnen (tabellen, grafieken, schema’s …)

18 Krachtige leeromgeving
Koppel het lezen en schrijven aan een uitdagend en levensecht doel dat het lezen en schrijven noodzakelijk en motiverend maakt.

19 Krachtige leeromgeving
Geef hulpmiddelen bij het lezen en schrijven: verhelderende afbeeldingen, een inhoudelijk schrijfkader, een voorgestructureerd schema of een tabel die het lezen richten …

20 Krachtige leeromgeving
Zet leerlingen samen aan het werk zodat ze met en van elkaar kunnen leren. Bevorder de samenwerking door een goede werkvorm, taakverdeling en timing van de opdracht

21 Krachtige leeromgeving
Ondersteun de leerlingen voor en tijdens de lees- en schrijfopdrachten. Besteed na de opdracht niet alleen aandacht aan het lees- of schrijfproduct, maar ook aan de manier waarop leerlingen tot dat product zijn gekomen.

22 Evaluatie - aanpak

23 Evalueren om te leren Formatief – summatief Proces en product
Assessment-effecten Feedback! Proces Zelfregulering Persoonlijk Uitbreiding/ verdieping

24 Punten toekennen Klasgemiddelde = demotiverend!
Criteriumgericht: op basis van behaalde leerdoelen Leerlinggericht: groei van de leerling

25 Hoe gebeurt het nu? Proefwerk Dagwerk Permanente evaluatie
Gespreide evaluatie Proces – product Basis – uitbreiding en verdieping Leren leren Feedback Attitudes evalueren

26 Droomscenario evaluatie voor Nederlands?

27 Schrijfkaders, ondersteunende schema’s, verbeterschema’s
Schrijfkader – chronologische structuur Ik wil uitleggen hoe … Eerst … Daarna … Vervolgens … Ten slotte … Schrijfkader – een mening geven Ik wil mijn mening geven over … Ik vind dat … Ik heb een aantal argumenten om mijn mening te ondersteunen. Ten eerste … Ook … Een ander argument dat ik kan aanvoeren, is dat … Nu begrijpt u waarom ik vind dat …

28 Assessmentleren Groei bijhouden?

29

30 Ondersteuning bieden aan
elkaar nieuwe leraren

31 Cursusmateriaal – goede praktijkvoorbeelden?

32 Wat hebben we nog tekort?

33 Taakverdeling?


Download ppt "Netwerknamiddag 7des en Se-n-Se"

Verwante presentaties


Ads door Google