De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerknamiddag 7des en Se-n-Se Barbara Axters. Netwerken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerknamiddag 7des en Se-n-Se Barbara Axters. Netwerken."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerknamiddag 7des en Se-n-Se Barbara Axters

2 Netwerken

3 Doel?  Gesprek over:  Nieuwe leerplan  Waar vind je goed materiaal, waar schieten ze tekort?  Doelen die moeilijk te bereiken zijn  Evaluatie: aanpak  Samenwerking  Ondersteuning voor leraren die dit voor het eerst geven + van elkaar  Cursusmateriaal uitwisselen rond thema’s of leerplandoelen  Eventueel uitwerking thema’s om te delen: taakverdeling  Buddy’s

4

5 Nieuwe en bestaande leerplannen  Feedback?

6 Handboek, eigen cursus, tijdschrift?

7 Leerplandoelen  Bekijk het (nieuwe) leerplan voor (een van je) doelgroep(en)  Welke doelen zijn anders dan nu? / Welke doelen vind je moeilijk om te bereiken met je doelgroep?  Voor welke doelen heb je mooi materiaal?  Welke doelen zou je nog eens moeten uitwerken?

8 Leerplandoelen  Samenwerking met mavo – integratie ~ PAV  Attitudes

9 Leerplandoelen informatieverwerking en -verwerving 2 de graad Onder begeleiding 3 de graad Zelfstandig 3 de leerjaar 3 de graad Zelfstandig/ In team vinden en selecteren - vinden en selecteren - reflecteren - evalueren - vinden en selecteren - kritisch beoordelen gebruiken - vergelijken en integreren - toepassen en gebruiken

10 Leerplandoelen 2 de graad Onder begeleiding 3 de graad Zelfstandig 3 de leerjaar 3 de graad Zelfstandig / In team hulpmiddelen gebruiken om taalvaardig handelen te verbeteren hulpmiddelen gebruiken om taalvaardig handelen te verbe- teren strategieën gebruiken bij luisteren en lezen strategieën inzetten bij luisteren en lezen

11 Leerplandoelen 2 de graad Onder begeleiding 3 de graad Zelfstandig 3 de leerjaar 3 de graad Zelfstandig/ In team * zich blijven concentreren * bereid zijn eigen teksten na te kijken

12 Leerplandoelen Probleemoplossend denken 2 de graad Onder begeleiding 3 de graad Zelfstandig 3 de leerjaar 3 de graad Zelfstandig / In team - probleem onderkennen en omschrijven - analyseren - oplossingsstrategie kiezen, plannen en uitvoeren - evalueren, bijsturen en optimaliseren - rekening houden met ethische normen

13 Leerplandoelen Individueel werk en groepswerk 2 de graad Onder begeleiding 3 de graad Zelfstandig 3 de leerjaar 3 de graad Zelfstandig / In team Individueel realiseren organisatie uitvoering reflectie bijsturing Individueel realiseren planning organisatie uitvoering reflectie evaluatie bijsturing

14 Leerplandoelen Individueel werk en groepswerk 2 de graad Onder begeleiding 3 de graad Zelfstandig 3 de leerjaar 3 de graad Zelfstandig/ In team in groep realiseren overleg organisatie uitvoering reflectie bijsturing in groep realiseren overleg planning organisatie uitvoering evaluatie reflectie bijsturing - overleggen en onderhandelen - eigen taken realiseren - reflecteren over eigen bijdragen en teamwerking - evalueren en bijsturen - verslag uitbrengen * empathie, loyauteit en wederzijds respect tonen

15 Leerplandoelen Maatschappelijke participatie

16 2 de graad Onder begeleiding 3 de graad Zelfstandig 3 de leerjaar 3 de graad Zelfstandig / In team eigen mening en gevoelens uiten mondeling argumenteren * standpunt innemen, nuanceren en beargumenteren

17 Krachtige leeromgeving  Schep tijdens je lessen lees- en schrijfsituaties die ten dienste staan van je vak. Kies voor een rijk assortiment aan teksten, documenten en andere informatiebronnen (tabellen, grafieken, schema’s …)

18 Krachtige leeromgeving  Koppel het lezen en schrijven aan een uitdagend en levensecht doel dat het lezen en schrijven noodzakelijk en motiverend maakt.

19 Krachtige leeromgeving  Geef hulpmiddelen bij het lezen en schrijven: verhelderende afbeeldingen, een inhoudelijk schrijfkader, een voorgestructureerd schema of een tabel die het lezen richten …

20 Krachtige leeromgeving  Zet leerlingen samen aan het werk zodat ze met en van elkaar kunnen leren. Bevorder de samenwerking door een goede werkvorm, taakverdeling en timing van de opdracht

21 Krachtige leeromgeving  Ondersteun de leerlingen voor en tijdens de lees- en schrijfopdrachten. Besteed na de opdracht niet alleen aandacht aan het lees- of schrijfproduct, maar ook aan de manier waarop leerlingen tot dat product zijn gekomen.

22 Evaluatie - aanpak

23 Evalueren om te leren  Formatief – summatief  Proces en product  Assessment-effecten  Feedback!  Proces  Zelfregulering  Persoonlijk  Uitbreiding/ verdieping

24 Punten toekennen  Klasgemiddelde = demotiverend!  Criteriumgericht: op basis van behaalde leerdoelen  Leerlinggericht: groei van de leerling

25 Hoe gebeurt het nu?  Proefwerk  Dagwerk  Permanente evaluatie  Gespreide evaluatie  Proces – product  Basis – uitbreiding en verdieping  Leren leren  Feedback  Attitudes evalueren

26 Droomscenario evaluatie voor Nederlands?

27 Schrijfkaders, ondersteunende schema’s, verbeterschema’s Schrijfkader – chronologische structuur Ik wil uitleggen hoe … Eerst … Daarna … Vervolgens … Ten slotte … Schrijfkader – een mening geven Ik wil mijn mening geven over … Ik vind dat … Ik heb een aantal argumenten om mijn mening te ondersteunen. Ten eerste … Ook … Een ander argument dat ik kan aanvoeren, is dat … Nu begrijpt u waarom ik vind dat …

28 Assessmentleren Groei bijhouden?

29

30 Ondersteuning bieden aan  elkaar  nieuwe leraren

31 Cursusmateriaal – goede praktijkvoorbeelden?

32 Wat hebben we nog tekort?

33 Taakverdeling?


Download ppt "Netwerknamiddag 7des en Se-n-Se Barbara Axters. Netwerken."

Verwante presentaties


Ads door Google