De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Werken met een P.O.P. vrijdag 26 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Werken met een P.O.P. vrijdag 26 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Werken met een P.O.P. vrijdag 26 september 2014

2 Welkom Geïntegreerde leerplannen Stage-opdracht Koppeling Klimkracht, brug werkveld Levenslang leren

3 Welkom

4 Wie zijn wij? Wie? School? Les? Pop=bekend? Kwaliteit? Uitdaging?

5 Wat is moeilijk? Concretiseer! Wat willen we ontwikkelen?  Als je die vaardigheid zou ontwikkeld hebben, wat zou je dan precies anders doen?  Wat zie je anderen doen die hier sterk in zijn?  Wat is het verschil tussen iemand die hier sterk in is en iemand die hier minder sterk in is?  Welke gedragingen moet je beheersen zodat je kunt zeggen dat je over die gedragscompetentie beschikt? Kun je dat concreet beschrijven?  Wanneer ben je tevreden over …?

6 Wat maakt dat dit moeilijk is? Motiveer!  Welk voordeel zal jij hebben als je deze gedragscompetentie ontwikkelt?  Welk voordeel heeft je omgeving?  Wat betekent dit in je team indien jij met succes deze competentie ontwikkelt?  Wat betekent dit voor de leerlingen?  Wat heeft je thuisfront erbij te winnen?  …

7 ? Wat doet dit met ons ?

8 pedagogisch beleid competenties/ talenten organisatorisch beleid samenwerking

9 Gedragscompetentiewoordenboek Beslissingsboom => functieprofiel competentiekaartjes Talentenzoeker Persoonlijk OntwikkelingsPlan

10 Doel instrumenten Competenties van medewerkers in de kinderopvang in kaart brengen en ondersteunen om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren.

11 Functieprofielen opstellen STAP 1: Kiezen van een functie. Voor welke functie stellen we profiel op? STAP 2: Verhelderen van de functie. Wat houdt die functie in? STAP 3: Bespreken van functie-inhoud met het team. STAP 4: Gedragscompetenties vastleggen. Wat is er nodig om die functies uit te oefenen?

12 Functieprofielen opstellen

13 Resultaat – Functieprofiel / competentieprofiel

14 Gedragscompetenties ontwikkelen STAP 5: Gedragscompetentieprofielen omzetten in zelfreflectie-instrumenten. STAP 6: Talentenzoekers laten invullen en bespreken. STAP 7: Persoonlijke Ontwikkelingsplannen opstellen STAP 8: Opvolgen van persoonlijke ontwikkelingsplannen

15 Talentenzoeker = (zelf)reflectie instrument voor medewerkers Op maat van een specifiek functieprofiel Inschatting aan de hand van concrete stellingen Talenten en leerpunten ontdekken Positief en realistisch zelfbeeld!

16 Talentenzoeker

17 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) = een actieplan op maat van de medewerker Samen kiezen welk(e) leerpunt(en) en talent(en) verder ontwikkeld wordt/worden Wederzijds engagement tussen medewerker en leidinggevende

18 Persoonlijk ontwikkelingsplan STAP 1: kies uit de talenten en/of leerpunten één of enkele competenties om verder te ontwikkelen. (talentenzoeker, hulpvragen stappenplan POP) STAP 2: definieer samen wat je precies wenst te ontwikkelen. (‘wat- vragen’ stappenplan POP, gedragscriteria functieprofiel) STAP 3: onderzoek waarom je dit gedrag wenst te ontwikkelen? (‘waarom-vragen’ stappenplan POP) STAP 4: bepaal samen hoe je dit gedrag kan ontwikkelen = ACTIEPLAN (‘hoe-vragen’ stappenplan POP, KOLB-oefeningen op maat) Stap 5: uitvoering (stel op voorhand een deadline) Stap 6: evaluatie/opvolging (feedback, competentiegroeier)

19 Actieplan: ontwikkelingsactiviteiten KOLB DOE-opdracht KIJK- opdracht DENK-opdracht PLAN- opdracht

20

21

22 Competentiegroeier Evaluatiedocument te ontwikkelen competentie(s) Inschatting door medewerker en werkplekbegeleider Meten van groei Positieve insteek! Groeien is bloeien.

23 Competentiegroeier

24 Gedragscompetenties ontwikkelen

25 Pauze

26 Opdracht in duo’s STAP 4: bepaal samen hoe je dit gedrag kan ontwikkelen = ACTIEPLAN

27 STAP 4 POP – actieplan – in duo 1)kies samen ontwikkelingsactiviteiten (KOLB oefeningen op maat: van PCBO) 2)bepaal samen oefenmomenten 3)leg vast welke hulp de medewerker nodig heeft 4)vul per ontwikkelingsactiviteit een planning in 5)zoek per ontwikkelingsactiviteit welk(e) talent(en) ingezet kunnen worden

28 Vragen?

29 Vraag! Feedback na uitproberen: – Documenten – Wijze waarop Doel: – Verfijnen van de documenten – Verzamelen van materiaal (oefeningen, ….)

30 Dank voor je aanwezigheid


Download ppt "Workshop Werken met een P.O.P. vrijdag 26 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google