De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Werken met een P.O.P. vrijdag 26 september 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Werken met een P.O.P. vrijdag 26 september 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Werken met een P.O.P. vrijdag 26 september 2014

2 Welkom Geïntegreerde leerplannen Stage-opdracht
Koppeling Klimkracht, brug werkveld Levenslang leren

3 Welkom

4 Wie zijn wij? Wie? School? Les? Pop=bekend? Kwaliteit? Uitdaging?

5 Wat is moeilijk? Concretiseer! Wat willen we ontwikkelen?
Als je die vaardigheid zou ontwikkeld hebben, wat zou je dan precies anders doen? Wat zie je anderen doen die hier sterk in zijn? Wat is het verschil tussen iemand die hier sterk in is en iemand die hier minder sterk in is? Welke gedragingen moet je beheersen zodat je kunt zeggen dat je over die gedragscompetentie beschikt? Kun je dat concreet beschrijven? Wanneer ben je tevreden over …?

6 Wat maakt dat dit moeilijk is? Motiveer!
Welk voordeel zal jij hebben als je deze gedragscompetentie ontwikkelt? Welk voordeel heeft je omgeving? Wat betekent dit in je team indien jij met succes deze competentie ontwikkelt? Wat betekent dit voor de leerlingen? Wat heeft je thuisfront erbij te winnen?

7 ?Wat doet dit met ons?

8 organisatorisch beleid
samenwerking organisatorisch beleid competenties/ talenten pedagogisch beleid De afgelopen drie jaar heeft het Steunpunt hard gewerkt aan Klimkracht. Klimkracht is een combinatie van instrumenten en ondersteuningsmogelijkheden die door het Kinderopvanglandschap uitvoerig werden uitgetest en goedgekeurd. De Klimkrachtinstrumenten behandelen alle aspecten van de organisatie van kinderopvang. De instrumenten zijn onderverdeeld in vier luiken. Het luik “Kind” (klik) dat het pedagogisch beleid van het opvanginitiatief onder de loep neemt. Het luik “Begeleiding” (klik) dat kijkt naar de competenties en talenten van de medewerkers van een opvanginitiatief. Het luik “Organisatie” (klik) gaat dan weer werken aan het organisatorisch beleid van een opvanginitiatief. Tot slot hebben we nog het vierde luik “Samen” (klik). Het luik “Samen” is enigszins anders opgebouwd. De kern is hier samenwerking: via verschillende vormen van samenwerking trachten we de efficiëntie in de opvang te verbeteren en te komen tot nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen voor de problematiek in de kinderopvang. Bij elk luik van de instrumenten zijn er tevens begeleidingstrajecten uitgewerkt, die je als verantwoordelijke van een opvangvoorziening op weg helpen in het gebruik van de instrumenten van een specifiek luik. (klik voor volgende dia)

9 Persoonlijk OntwikkelingsPlan
Gedragscompetentiewoordenboek Beslissingsboom => functieprofiel competentiekaartjes Talentenzoeker Het tweede luik 'begeleiding' richt zich op competentieontwikkeling bij medewerkers in de kinderopvang. In dit luik wordt vertrokken vanuit de opmaak van een functieprofiel. Een functieprofiel kan je gebruiken voor vele verschillende zaken, zoals evaluatie en functioneringsgesprekken, aanwerving van nieuwe medewerkers, het optimaal inzetten van de talenten van je medewerkers of van jezelf en competentiegroei mogelijk te maken.. Voor de opmaak van een dergelijk profiel werd een Gedragscompetentiewoordenboek, Beslissingsboom en Competentiekaartjes ontwikkeld (klik). Met behulp van deze instrumenten kan je noodzakelijke gedragscompetenties (klik) kiezen voor een bepaalde functie. Na het samenstellen van een functieprofiel, wordt het eveneens mogelijk om jezelf of medewerkers zichzelf te evalueren op deze competenties a.d.h.v. een Talentenzoeker. Dit maakt het dan weer mogelijk om talenten van medewerkers in beeld te brengen en ook werkpunten te selecteren die beiden kunnen opgenomen worden om verder ontwikkeld te worden, m.b.v. een Persoonlijk OntwikkelingsPlan. (klik om naar de volgende dia te gaan) Persoonlijk OntwikkelingsPlan

10 Doel instrumenten Competenties van medewerkers in de kinderopvang in kaart brengen en ondersteunen om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren.

11 Functieprofielen opstellen
STAP 1: Kiezen van een functie. Voor welke functie stellen we profiel op? STAP 2: Verhelderen van de functie. Wat houdt die functie in? STAP 3: Bespreken van functie-inhoud met het team. STAP 4: Gedragscompetenties vastleggen. Wat is er nodig om die functies uit te oefenen?

12 Functieprofielen opstellen

13 Resultaat – Functieprofiel / competentieprofiel

14 Gedragscompetenties ontwikkelen
STAP 5: Gedragscompetentieprofielen omzetten in zelfreflectie-instrumenten. STAP 6: Talentenzoekers laten invullen en bespreken. STAP 7: Persoonlijke Ontwikkelingsplannen opstellen STAP 8: Opvolgen van persoonlijke ontwikkelingsplannen

15 Positief en realistisch zelfbeeld!
Talentenzoeker = (zelf)reflectie instrument voor medewerkers Op maat van een specifiek functieprofiel Inschatting aan de hand van concrete stellingen Talenten en leerpunten ontdekken Positief en realistisch zelfbeeld!

16 Talentenzoeker

17 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
= een actieplan op maat van de medewerker Samen kiezen welk(e) leerpunt(en) en talent(en) verder ontwikkeld wordt/worden Wederzijds engagement tussen medewerker en leidinggevende Werknemer: engageert zich om ontwikkelingsactiviteiten uit te voeren tegen vooropgestelde datum. Werkgever: engageert zich om ‘middelen’ ter beschikking te stellen van de werknemer (vorming, tijd, opvolging, beschikbaarheid, informatie, …)

18 Persoonlijk ontwikkelingsplan
STAP 1: kies uit de talenten en/of leerpunten één of enkele competenties om verder te ontwikkelen. (talentenzoeker, hulpvragen stappenplan POP) STAP 2: definieer samen wat je precies wenst te ontwikkelen. (‘wat-vragen’ stappenplan POP, gedragscriteria functieprofiel) STAP 3: onderzoek waarom je dit gedrag wenst te ontwikkelen? (‘waarom-vragen’ stappenplan POP) STAP 4: bepaal samen hoe je dit gedrag kan ontwikkelen = ACTIEPLAN (‘hoe-vragen’ stappenplan POP, KOLB-oefeningen op maat) Stap 5: uitvoering (stel op voorhand een deadline) Stap 6: evaluatie/opvolging (feedback, competentiegroeier)

19 Actieplan: ontwikkelingsactiviteiten
KOLB DOE-opdracht PLAN-opdracht KIJK-opdracht DENK-opdracht

20

21

22 Competentiegroeier Evaluatiedocument te ontwikkelen competentie(s)
Inschatting door medewerker en werkplekbegeleider Meten van groei Positieve insteek! Groeien is bloeien.

23 Competentiegroeier

24 Gedragscompetenties ontwikkelen

25 Pauze

26 Opdracht in duo’s STAP 4: bepaal samen hoe je dit gedrag kan ontwikkelen = ACTIEPLAN

27 STAP 4 POP – actieplan – in duo
kies samen ontwikkelingsactiviteiten (KOLB oefeningen op maat: van PCBO) bepaal samen oefenmomenten leg vast welke hulp de medewerker nodig heeft vul per ontwikkelingsactiviteit een planning in zoek per ontwikkelingsactiviteit welk(e) talent(en) ingezet kunnen worden

28 Vragen?

29 Vraag! Feedback na uitproberen: Doel: Documenten Wijze waarop
Verfijnen van de documenten Verzamelen van materiaal (oefeningen, ….)

30 Dank voor je aanwezigheid


Download ppt "Workshop Werken met een P.O.P. vrijdag 26 september 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google