De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DALTON compleet?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DALTON compleet?."— Transcript van de presentatie:

1 DALTON compleet?

2          organisatie pedagogiek didactiek zelfstandig
Klik op de blokjes voor tekst. organisatie pedagogiek didactiek zelfstandig verantwoordelijk samenwerken

3 DALTON compleet!

4 Als dat niet gaat, is inbreng van en sturing door de docent nodig.
De Basis: vertrouwen geven aan de leerling: de leerlingen optimaal de kans geven zelfstandig te werken. Als dat niet gaat, is inbreng van en sturing door de docent nodig. Vervolgens proberen weer wat zelfstandigheid te ‘geven’. Leerlingen die goed met de geboden zelfstandigheid omgaan, hun gang laten gaan. terug

5 Leren is altijd zelf leren; kennis ontstaat uit een individueel constructieproces.
Onderwijzen is: informatie overdragen en helpen bij het transformeren van informatie in kennis. Vereist: een minimale centrale rol van de docent; maximale kans voor het leren van de leerling. Bijvoorbeeld: maximaal 20 minuten instructie en informatieoverdracht; daarna verwerken de leerlingen de informatie, zodat kennis kan ontstaan. In daltontijd vindt een belangrijk deel plaats van het transformatieproces van informatie naar kennis, ofwel: het leerproces. terug

6 Dit is het deel van dalton waaraan we veel tijd en aandacht hebben besteed: daltonuren, studiewijzers, voortgangslijsten en alles daar omheen. terug

7 Leerlingen confronteren met de mate van verantwoordelijkheid die ze ten toon spreiden. Uitgaan van verantwoordelijk gedrag als iets normaals. Leerlingen die te kort schieten helpen met het ontwikkelen van deze eigenschap. Leerlingen die verantwoordelijk kunnen dragen, deze verantwoordelijkheid ook geven. De docenten en andere personeel moeten in hun gedrag, hun optreden, hun taakopvatting, et cetera, het voorbeeld geven en zijn. terug

8 Leerlingen zelf werk laten plannen.
Leerlingen verantwoordelijkheid te laten nemen voor (een deel van) hun eigen leerproces. Didactische vormen gebruiken die  leerlingen vrijheid geven,  leerlingen de kans geven keuzes te maken,  leerlingen mogelijkheid bieden te leren volgens hun eigen leerstijl. Leerlingen zelf werk laten plannen. Leerlingen zelf studiewijzers te laten maken. terug

9 Allerlei zaken die je kunt samenvatten met het begrip respect:
Kunnen luisteren. Bereid zijn te overleggen. Andere meningen kunnen accepteren, deze serieus nemen. Je mening onderbouwen door argumenten te geven. terug

10 De mogelijkheid creëren dat leerlingen zelfstandig kunnen werken en leren.
Dit betekent dat de structuur van de organisatie leerlingen optimale vrijheid biedt voor wat betreft tijd en plaats. terug

11 Bewust en doordacht vormen van samenwerkend leren toepassen: zie de Expertgroep samenwerkend leren.
terug

12 wie neemt de beslissing wie zet je bij elkaar in een groep
Op schoolniveau: Plekken creëren waar samengewerkt kan worden tijdens alle mogelijke momenten van de schooldag (en daarbuiten?). Op klassenniveau: Indeling groepen: wie neemt de beslissing wie zet je bij elkaar in een groep hoe groot zijn de groepen terug


Download ppt "DALTON compleet?."

Verwante presentaties


Ads door Google