De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaam beoordelen betrokken bij beoordelen. Referaat i. h. k. v

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaam beoordelen betrokken bij beoordelen. Referaat i. h. k. v"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaam beoordelen betrokken bij beoordelen. Referaat i. h. k. v
Duurzaam beoordelen betrokken bij beoordelen! Referaat i.h.k.v. de Dag van de Associatie K.U. Leuven 2009: Waarderen van leren Saskia Weijzen

2 Korte kennismaking Studie:
Onderwijskunde, Radboud Universiteit Nijmegen Lerarenopleiding basisonderwijs, Pabo Groenewoud Nijmegen Werk: Leerkracht basisonderwijs Onderwijskundig beleidsmedewerker Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Adviseur – trainer Interstudie NDO Thema’s: DRIVE in het beroepsonderwijs: ontwerp van betekenisvolle, vraaggestuurde leeromgevingen Duurzaam beoordelen Leven lang leren

3 START

4 Leren voor de toets of leren voor het leven?

5 Duurzaam leren Leren gericht op het worden van een goede, startbekwame beroepsbeoefenaar in deze tijd, op dit moment Leren gericht op het blijven ontwikkelen als beroepsbeoefenaar, afhankelijk van de eisen die nieuwe contexten en nieuwe inzichten stellen

6 Toetsen sturen het leren van studenten
Als we duurzaam leren willen bevorderen, dan zal de (benaderings)wijze van beoordelen/toetsen daarbij moeten passen!

7 “Duurzaam beoordelen”
Functies : Studenten ondersteunen in het beklijven van kennis en kunde Studenten leren om een leven lang te leren (leren is niet eindig), dus gericht op de toekomst

8 Wat zijn (in de wandelgangen) de meest gehoorde uitspraken van studenten en docenten over de huidige manieren van beoordelen?

9 Hoe kan duurzaam beoordelen worden gerealiseerd op een manier dat het duurzaam leren ondersteunt?

10

11 Het ontwerpen van leeromgevingen waarin duurzaam beoordelen centraal staat

12 leeractiviteiten toetsen Leerproces: beslissing toetsen leeractiviteiten

13 plaatje

14 Aanbeveling Zorg voor een leeromgeving waarin toetsen een natuurlijk onderdeel van het leerproces is: toetsen verschaffen informatie op basis waarvan het leerproces verder ingericht kan worden (formatieve functie) Gebruik de verschillende “natuurlijke” toetsmomenten met het oog op de uiteindelijk te nemen beslissing (summatieve functie) Zorg voor differentiatie in beoordelen (voorbeeld: ipsatief beoordelen) De beoordelingsnormen/-criteria zijn helder, haalbaar en betekenisvol voor de student

15 2. Communiceren over beoordelen

16 Denk eens terug aan uw eigen schooltijd
Denk eens terug aan uw eigen schooltijd... Hoe heeft u beoordelen op school ervaren? Benoem deze ervaring in twee á drie woorden.

17 Fragment VO [YouTube nov 2008]

18

19 Aanbeveling Zorg voor een rijke communicatie over het beoordelingsproces en de beoordelingsresultaten. Waar gaat de student naar toe? (feed-up) Hoe heeft de student de taak uitgevoerd? (feed-back) Hoe gaat de student verder? (feed-forward) Betrek de student actief bij het verloop van het beoordelingsproces

20 3. Zelfsturen bij beoordelen

21 Pauw en Witteman [4 september 2007]

22 Aanbeveling Zorg voor een omgeving waarin studenten zichzelf leren beoordelen, door: - Het betrekken van de student bij het beoordelen (vooraf én achteraf) Leren centraal te stellen, i.p.v. ‘afrekenen’ Aandacht te hebben voor de ontwikkeling van beroepsbeeld en zelfbeeld

23

24 Een duurzaam beoordelingsprogramma
cognitieve complexiteit betekenis DOEL herhaalbaarheid transparantie acceptatie vergelijkbaarheid eerlijkheid zelfsturing authenticiteit tijd & kosten onderwijsgevolgen Een duurzaam beoordelingsprogramma

25 Bedankt voor uw aanwezigheid en uw aandacht
Bedankt voor uw aanwezigheid en uw aandacht! Ik ben graag bereid om met u mee te denken over wat duurzaam beoordelen voor uw eigen instelling/opleiding vraagt, en wat nodig is voor duurzame implementatie. Voor vragen of andere reacties kunt u mij altijd mailen:


Download ppt "Duurzaam beoordelen betrokken bij beoordelen. Referaat i. h. k. v"

Verwante presentaties


Ads door Google