De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Leren voor en door het werk over kennisproductiviteit en het corporate curriculum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Leren voor en door het werk over kennisproductiviteit en het corporate curriculum."— Transcript van de presentatie:

1 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Leren voor en door het werk over kennisproductiviteit en het corporate curriculum

2 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld 1. Opvattingen over leren Behaviorisme Cognitivisme Constructivisme Sociaal constructivisme Connectivisme Post modern eclecticisme

3 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld

4 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Behaviourism

5 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld The seventies

6 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Cognitivism

7 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld The eighties

8 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Constructivism

9 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld The nineties

10 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Social Constructivism

11 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld The turn of the Millennium

12 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Connectionism

13 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld

14 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Connectivism

15 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Nowadays Eclecticism

16 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld From down loading to up loading

17 PLATO PLATO, Jaap van LakerveldPLATO Universiteit Leiden Zoals het was?

18 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Hoe het nu gaat

19 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld 2. Opvattingen over organisatie-leren

20 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Leren op allerlei terreinen Vakinhoud Probleem oplossen Nadenken (reflectie) Samenwerken en communicatie Sturen van eigen motivatie en emoties Omgaan met werkdruk

21 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Elementen in een werk- leeromgeving Werving, selectie en inwerken Functioneringsgesprekken Mobiliteit Scholing/opleiding/oefenen Samenwerking Supervisie/Intervisie Kwaliteitsbewaking Externe contacten Zelfsturend leren Netwerken

22 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Waarvan leren mensen het meest? Van elkaar Van inspirerende collega’s Van een externe gerichtheid Van actief aan de slag Van zien en ervaren Van zelfgereguleerd leren Van nadenken en reflecteren Van iets maken of verzinnen

23 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Het corporate curriculum Een plan om te leren van werk

24 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Al doende leert men, maar wat? Vakkennis Problemen oplossen Samenwerken Reflecteren Zelf-regulatie van motivatie en emoties Omgaan met werkdruk

25 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Al doende leert men, maar waardoor? Selectie, inwerken, loopbaanbegeleiding Functioneringsgesprekken, werkoverleg, beleidsontwikkeling Opleiding en ontwikkeling Bij anderen gaan kijken of anderen uitnodigen Reacties van clienten, patienten, andere organisaties

26 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Aldoende leert men: Hoe blijkt dat? Uit hogere kwaliteit van werken En uit het vermogen om het werk te veranderen en te verbeteren

27 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Onderzoekskader Corporate Curriculum Leren Innovatief Vermogen Kwaliteit Resultaten Elementen In de werk omgeving

28 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld De fasen van onderzoek Gevalstudies Afname van een vrageninstrument in 80 afdelingen van Zorg en Welzijn Herhaling onder een bredere groep van instellingen Onderzoek naar het leren omgaan met rust en onrust Verkorting van het instrument Herhaling met het verkorte instrument

29 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Elementen in De Leerfuncties Kwaliteit Uitkomsten de werk-leeromgeving Werving en selectie Functionerings- Gesprekken Mobiliteitsbeleid Opleidings/ Oefenbeleid Ontwikkelend leren Externe gerichtheid Werkoverleg Intervise en supervisie Zicht op ontwikkelingen Kwaliteitsbeleid Vakkundigheid Probleem oplossen Reflectie Communiceren Zelfregulatie Kwaliteit Innovatie Effecten Creatieve Onrust Rust & Stabiliteit Alles in een plaatje

30 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Resultaten Aanwijsbare elementen die bijdragen aan leren op het werk; Leren op het werk hangt samen met kwaliteit en innovatie Een instrument waarmee afdelingen zichzelf kunnen doorlichten Ondersteuning van het belang van een corporate curriculum. Inzicht in het leren omgaan met rust en onrust Veel nieuwe vragen

31 PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld En nu Een voorbeeld


Download ppt "PLATO PLATO, Jaap van Lakerveld Leren voor en door het werk over kennisproductiviteit en het corporate curriculum."

Verwante presentaties


Ads door Google