De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cellule Environnement – Santé / Cel Leefmilieu – Gezondheid / Zelle Umwelt- Gesundheit 1 Conclusies van de evaluatie Dr. J. Pauluis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cellule Environnement – Santé / Cel Leefmilieu – Gezondheid / Zelle Umwelt- Gesundheit 1 Conclusies van de evaluatie Dr. J. Pauluis."— Transcript van de presentatie:

1 Cellule Environnement – Santé / Cel Leefmilieu – Gezondheid / Zelle Umwelt- Gesundheit 1 Conclusies van de evaluatie Dr. J. Pauluis

2 Cellule Environnement – Santé / Cel Leefmilieu – Gezondheid / Zelle Umwelt- Gesundheit 2 De grote verdienste van het NEHAP is …

3 Cellule Environnement – Santé / Cel Leefmilieu – Gezondheid / Zelle Umwelt- Gesundheit 3 …dat het bestaat !

4 Cellule Environnement – Santé / Cel Leefmilieu – Gezondheid / Zelle Umwelt- Gesundheit 4 « Wanneer iets nieuw is, zegt men dat het niet waar is. Later, wanneer duidelijk blijkt dat het waar is, zegt men dat het niet belangrijk is. En wanneer het belang ervan niet meer ontkend kan worden, zegt men dat het in ieder geval niets nieuws is. » Montaigne (1533-1592) Weinig spontane reacties op de vragenlijst Verschillend niveau van perceptie van het probleem Definieerprobleem: waarover spreekt men, met welke woorden? Over ‘t geheel genomen staat leefmilieu verder dan gezondheid

5 Cellule Environnement – Santé / Cel Leefmilieu – Gezondheid / Zelle Umwelt- Gesundheit 5 « Risicobeheer hangt niet in de eerste plaats af van het kwantificeren en meten van het risico, hetgeen ook wel essentieel is, maar van de kwaliteit van het netwerk dat daarbij op de proef wordt gesteld. » »André Beauchamp, 1996 Environnement et santé publique. Fondements et pratiques. 2003 Verbeelding De reactiesnelheid hangt af van de traagste actor (flessenhals) …en dan gegevens verschaffen

6 Cellule Environnement – Santé / Cel Leefmilieu – Gezondheid / Zelle Umwelt- Gesundheit 6 « Het is niet omdat men de milieubeslissingen overlaat aan wetenschappers en technologen dat deze beslissingen objectief of onpartijdig zullen zijn; het betekent eerder dat de waarden waar de experts achter staan doorslaggevend zullen zijn. » des Jardins 1995, Environnement et santé, 2004, p. 406. –Probleem wat betreft de weging van de verstrekte adviezen –Probleem om concrete gemeenschappelijke projecten te bepalen (transdisciplinair, verschillende bevoegdheden)

7 Cellule Environnement – Santé / Cel Leefmilieu – Gezondheid / Zelle Umwelt- Gesundheit 7 NEHAP: uiting van een Europese wil –Toegangspoort voor nieuwe prioriteiten die op grotere schaal worden uitgewerkt –Verzekert de top-down samenhang –Stuurt bij naar concrete projecten toe –Door alle partners te betrekken

8 Cellule Environnement – Santé / Cel Leefmilieu – Gezondheid / Zelle Umwelt- Gesundheit 8 NEHAP: structureel kader Er bestaat een cel Leefmilieu-Gezondheid –Ze werkt –Ze leert bij Verbetering van de kennis- en vertrouwensketen Reactievermogen verbetert

9 Cellule Environnement – Santé / Cel Leefmilieu – Gezondheid / Zelle Umwelt- Gesundheit 9 NEHAP: promotie-instrument Het M/G-beleid op de voorgrond plaatsen –Communiceren naar andere actoren (mobiliteit, huisvesting, onderzoek, …) –Communiceren naar de actoren op het terrein –Luisteren naar de actoren op het terrein Nieuwe instrumenten creëren –Kosten-batenanalyse –Gegevens over M/G verzamelen De opleidingen verbeteren –Engagement van de Universiteiten De drie laatste aanbevelingen moeten opgevolgd worden.

10 Cellule Environnement – Santé / Cel Leefmilieu – Gezondheid / Zelle Umwelt- Gesundheit 10 NEHAP: een houvast voor de maatschappij Een eerste instrument voor monitoring –Komt tegemoet aan de bezorgdheid van de burger


Download ppt "Cellule Environnement – Santé / Cel Leefmilieu – Gezondheid / Zelle Umwelt- Gesundheit 1 Conclusies van de evaluatie Dr. J. Pauluis."

Verwante presentaties


Ads door Google