De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gespreksvaardigheden en interculturele communicatie Bijeenkomst 1 Pascal van Schajik

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gespreksvaardigheden en interculturele communicatie Bijeenkomst 1 Pascal van Schajik"— Transcript van de presentatie:

1 Gespreksvaardigheden en interculturele communicatie Bijeenkomst 1 Pascal van Schajik www.med.hro.nl/www.med.hro.nl/schpa p.van.schajik@hr.nl

2 Programma vandaag Inleiding module Inleiding basisvaardigheden Start met oefenen: “Eigen ervaringen, leerdoelen, oefenen”

3 Doel van de module - Verwerven basisvaardigheden in gespreksvoering - Inzicht in sociale beïnvloeding (systeem- en communicatietheorie) - Inzicht in en analyse van Interculturele communicatie (toepassing TOPOI-model)

4 Plaats in opleiding EerderNuLater Kijken naar kinderen Gespreks- vaardigheden Ouderbegeleiding Werken met systemen Pedagogiek en Ontwikkelingspsychologie

5 Werkwijze 1) Bestudeer literatuur+vb’n: Lang en van der Molen www.psychologischegespreksvoering.nl www.psychologischegespreksvoering.nl Interculturele gespreksvoering (Hoffman) 2) Oefenen met opdrachten en feedback in de klas

6 Luistervaardigheden  Non-verbaal gedrag  Verbaal volgen  Gebruik van stiltes  Vragen stellen  Parafraseren van inhoud  Reflecteren van gevoel  Concretiseren  Samenvatten

7 Regulerende vaardigheden  Openen van het gesprek  Begincontract afsluiten  Afsluiten van gesprek

8 Opdracht 1 Leerdoelen - Formuleer 2-4 voorlopige persoonlijke leerdoelen voor deze module - Bij elk: Wat maakt dat dit voor jou leerdoel is? - Hoe aan werken vlg week? - Begin les 2: 0,5-1 A4

9 Opdracht 2 Gesprek (begin les 3) 1) Gesprek met “kennis” (geen familie, partner, vriend, naaste collega) over opvoeding aan zijn/haar kinderen (15 min, USB) 2) Analyse (Welke pas je toe? Welke wil je beter doen?): - verbatim van fragment (3 min) - 2 vragen om feedback voor klas over fragment (analyse 0,5 A4)

10 Verbatim Toepassen vaardigheden C16: “En dan wil ze niet gaan slapen.” P16: “Hoe merk je dat dan?”Open vragen Concretiseren C17: “Ze doet dan alsof ze me niet hoort. Ik weet het dan niet meer. Ga naar de keuken.” P17: “Je twijfelt dan. Je voelt je machteloos. Je vraagt je af hoe je haar het best aanpakt.” Reflecteren van gevoel

11 Opdrachten 3 en 4 3) Herformuleer leerdoelen o.b.v. literatuur, oefening en feedback 4) Analyse gesprek met “kennis” andere cultuur over opvoeding aan zijn/haar kinderen

12 Eindopdracht 1) Gesprek met “kennis” andere cultuur over opvoeding aan zijn/haar kinderen (20 min, USB) 2) Analyse (vaardigheden, communicatie) - verbatim van fragment (5 min) - verslag (3 A4): theorie, fragmenten, leerproces

13 Les 2 Voorbereiding: - Opdracht 1 - Lang (h6) Les: - Oefenen (groepjes) - Nabespreken in klas

14 Programma per les 1. Start: College en opdracht (20 no.) 2. Opdracht 1 bespreken, oefenen (27 no.) 3. Opdracht 2, klas feedback vragen (4 de.) 4. College, opdracht 3, feedback (11 de.) 5. (18 dec.): gezamenlijk les hoorcollege 6. Opdracht 4, klas feedback vragen (8 ja.) 7. Opdracht 4, klas feedback vragen (15 ja.) 8. Analyse gesprekken opdracht 2+4 (22 ja.) Week 9. Inleveren Eindopdracht (29 jan.)

15 Toetsing 1. Voorbereiding: literatuur en opdrachten (begin les inleveren) 2. Verplichte en actieve deelname (vertrouwelijkheid, positieve attitude) 3. Eindopdracht week 10 (zie beoordelingscriteria)

16 Basisgespreksvaardigheden

17 Gesprekstypen  Als naaste  Diagnose-recept (probleem-oplossing)  Professioneel als HBO-pedagoog: - In verschillende situaties - Contact maken, gerespecteerd voelen, samenwerken - Basis: Rogeriaans

18 Uitgangspunten Rogers  Elk mens is anders  Zelfactualisatie (eigen vermogen, met anderen, toekomstgericht, bewuste keuze)  Experiencing → problemen aanpakken  Onvoorwaardelijke positieve waardering → experiencing

19 Condities voor experiencing  Onvoorwaardelijke positieve waardering → congruent (eigen keuze)  “Echtheid” (b.v. in contact: essentie van probleem benoemen)  Empathie  Experiencing is actief proces, informatieverwerking: taal, gevoelens, interpretatie

20 Fasen in gesprek  Probleemverheldering (kijk van client op probleem, ontstaan, leefsituatie): werkrelatie (veiligheid), verkennen, ordening, duidelijkheid  Probleemnuancering  Probleembehandeling

21 Opening  Informeel “Prettige dag?”  Doel van gesprek (b.v. “Opleiding.. Ik wil met u verkennen hoe de opvoeding van uw kinderen bij u gaat, wat u ervan vindt en hoe u het beleeft”)  Contract: (op juiste moment) Bent u het mee eens? Wij hebben 30 minuten de tijd. Gesprek: samen doen. Opnemen (..). Client/geinterviewde: ja.

22 “Niet-selectieve luistervaardigheden” 1) Non-verbaal:  Gelaat: vriendelijk (glimlach, dosering, interese, sympathie) of “echt” (b.v verveeld → verbaal toelichten)  Oogcontact (zo nu en dan)  Houding (ontspannen, toegenegen) 2) Verbaal volgen (hm, o?, etc) 3) Stiltes: doorgaan, blokkade (situatie verduidelijken), cliënt stokt (aanmoedigen)

23 Selectieve luistervaardigheden 1) Open vragen, aansluitend: ja (p. 141) - Open vragen, nieuw onderwerp: ? - Gesloten vragen: neen (3 nadelen) - Waarom? (vermijden) 2) Parafraseren van inhoud (=essentie van inhoud samenvatten): check, bevestiging, scherper)

24 Selectieve luistervaardigheden 3) Reflecteren van gevoel - Acceptatie, aandacht, bewust - Check - Enkelvoudig, meervoudig. Nu, toen. - Intensiteit. - Herkennen. Onderkennen. 4) Concretiseren: precies beeld (situatie, gedrag, gedachten en gevoelens van cliënt en anderen), verloop, doorvragen

25 Selectieve luistervaardigheden 5) Samenvatten: stapsgewijs, veronderstellenderwijs, inhoud en gevoel - Ordening - Check - Stimulering - Analyse: wat belangrijker? Tegenstellingen? - Timing (tussendoor, einde)

26 Afsluiting  Tijdig (5 min): samenvatten  Hoe ervaren?  Hoe verder?

27 Filmpje ? http://www.youtube.com/watch?v=7 ysewrO0XiM


Download ppt "Gespreksvaardigheden en interculturele communicatie Bijeenkomst 1 Pascal van Schajik"

Verwante presentaties


Ads door Google