De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe houd je een klas op orde?. Klassenmanagement en orde houden  Wat hebben deze begrippen met elkaar te maken? Vaak worden ze door elkaar gebruikt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe houd je een klas op orde?. Klassenmanagement en orde houden  Wat hebben deze begrippen met elkaar te maken? Vaak worden ze door elkaar gebruikt."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe houd je een klas op orde?

2

3 Klassenmanagement en orde houden  Wat hebben deze begrippen met elkaar te maken? Vaak worden ze door elkaar gebruikt. Verschil?

4 Orde houden Verschil toen en nu?

5 OPDRACHT 1   Schrijf in een paar steekwoorden op wat jij onder orde verstaat.   Wat accepteer je wel en wat accepteer je niet in de klas?   Schrijf in het kort op wat je van onderstaande stellingen vindt: 1. 1.in het begin moet je vooral streng optreden, de leerlingen hoeven je niet aardig te vinden 2. 2.als je je richt op een goede sfeer in de klas, komt de orde vanzelf 3. 3.als je de lessen goed indeelt en zorgt voor afwisseling is er geen vuiltje aan de lucht   Bespreek je antwoorden met je buurman

6 Orde: twee subbegrippen orde in enge zin “de baas zijn” ▼ leiderschap Middelen:   Geloofwaardige uitstraling   Stopgedrag   Belonend gedrag orde in ruime zin een positief klimaat scheppen didactisch orde houden motiveren Middelen:   Basisbehoeften vervullen   Inzet erkennen:  Welke redenen hebben leerlingen om zich zo te gedragen?   Stimuleren, motiveren, serieus nemen, verantwoordelijkheid geven, positieve verwachtingen communiceren

7 Orde-in-enge-zin Aandachtspunten   Rol van leraar willen oppakken (de bereidheid om leiding te nemen)   Precies weten wat je wel en niet wilt in de klas (gewenst en ongewenst gedrag / preventieve werking)   Goede lesvoorbereiding (in alle facetten): het kan ongewenst gedrag voorkomen   Belonend gedrag hanteren   Stopgedrag toepassen   Gevarieerd gedragsrepertoire

8 Stopgedrag De vaardigheid om direct een einde te maken aan zich voordoend ongewenst gedrag

9 Stopgedrag   Het waarnemen van beginnend ongewenst gedrag Heb het begin in de gaten Niet elk ongewenst gedrag stoort Dwing jezelf goed rond te kijken   Het doen stoppen van ongewenst gedrag Wees effectief zonder schade Grijp direct in Gebruik aangepaste middelen Probeer het eerst non-verbaal Vermijd discussies / lok geen tegenreactie uit Soms uitdrukkelijk gezag tonen

10 Opdracht 2 WAT: maak een opsomming van mogelijke vormen van stopgedrag. Wat kun je doen om ongewenst gedrag te stoppen? HOE: werk eerst individueel, wissel daarna uit met de buurman/vrouw TIJD: 10 minuten UITKOMST: plenair bespreken van bevindingen

11 Escalatieladder: corrigeren  Negeren  Leerling aankijken en ondertussen doorgaan met de les  Leerling aankijken en duidelijke non-verbale signalen afgeven  Leerling aankijken en les even stopzetten  Naam noemen en ondertussen doorgaan met de les  Naam noemen en ik-boodschap geven en gewenst gedrag benoemen  Naam noemen en waarschuwen  Leerling verplaatsen in de les  Leerling na de les laten komen voor gesprek

12 Opdracht Belonen: een kunst! Hoe geef je complimentjes, beloon je de leerling? Maak ook daarvoor eens een ‘escalatieladder’!

13 Orde-in-ruime-zin Een goed klassenklimaat scheppen Rekening houden met de 3 basisbehoeften (Ebbens) van leerlingen: Autonomie: eigen besluiten kunnen nemen/zichzelf belangrijk vinden.Autonomie: eigen besluiten kunnen nemen/zichzelf belangrijk vinden. Relatie: zich veilig voelen en erbij horen.Relatie: zich veilig voelen en erbij horen. Competentie: zich bekwaam voelen, denken te kunnen wat er gevraagd wordt.Competentie: zich bekwaam voelen, denken te kunnen wat er gevraagd wordt.

14 Piramide van Maslov en de Basisbehoeften leerlingen Autonomie: “Ik ben wat.” Relatie:“Ik hoor erbij.” Competentie: “Ik kan wat.”

15 Hoe speel jij in op de basisbehoeften van leerlingen?   Autonomie: eigen besluiten kunnen nemen/zichzelf belangrijk vinden.   Relatie: zich veilig voelen en erbij horen.   Competentie: zich bekwaam voelen, denken te kunnen wat er gevraagd wordt. Opdracht: Bedenk in tweetallen zoveel mogelijk manieren om in te spelen op de verschillende basisbehoeften (10 min.) Wissel daarna uit met ander tweetal (10 min).

16 Orde-in-ruime-zin 2 Didactisch orde houden! Maar hoe dan?  “Een goede lesvoorbereiding is het halve werk!” Kennis van directe instructie, didactische analyse en andere ontwerp- en instructiemodellen Kennis van directe instructie, didactische analyse en andere ontwerp- en instructiemodellen Vaardigheid in lesvoorbereiding Vaardigheid in lesvoorbereiding  Op welke manier kun je zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van de les orde houden d.m.v. je didactiek?

17 traditioneel vs zelfstandig leren Traditioneel onderwijs Zelfstandig leren Vooral docent actiefVooral docent actief Leerstof centraalLeerstof centraal Leerling ontvanger van kennisLeerling ontvanger van kennis Vooral onderwijzen van inhoudVooral onderwijzen van inhoud Frontaal onderwijsFrontaal onderwijs Individueel huiswerkIndividueel huiswerk Docent plantDocent plant Leerling volgt opdrachten opLeerling volgt opdrachten op Docent beoordeeltDocent beoordeelt enzenz Vooral leerling actief Vooral leerling actief Leer- en denkactiviteiten centraal Leer- en denkactiviteiten centraal Leerling producent van kennis Leerling producent van kennis Onderwijzen van vaardigheden en inhoud Onderwijzen van vaardigheden en inhoud Begeleidend onderwijs Begeleidend onderwijs Samenwerkend leren Samenwerkend leren Leerling reguleert eigen leergedrag Leerling reguleert eigen leergedrag Leerling kiest Leerling kiest Leerling reflecteert Leerling reflecteert Veel aandacht basisbehoeften enz Hoe zit dit op jouw school?

18 Orde-in-ruime-zin Een goed klassenklimaat creëren Houdt rekening met basisomgangsvormen de inzet / inbreng van leerlingen erkennen, verwerpen, negeren.

19 5 manieren om te reageren op inzet - inbreng Negeren Verwerpen Nee op persoon Nee op vraag Verwerpen Nee op persoon Ja op vraag Erkennen Ja op persoon Nee op vraag Erkennen Ja op persoon Ja op vraag

20 Reageer positief op foute of geen antwoorden

21 Orde-in-ruime-zin Een goed klassenklimaat scheppen: Aandachtspunten   3 basisbehoeften:   Inzet van leerlingen erkennen, in plaats van verwerpen of negeren   Leerlingen serieus nemen en verantwoordelijk-heden geven   Positieve verwachtingen communiceren   Leerlingen motiveren

22 Orde-in-ruime-zin 3b De leerlingen motiveren! Maar hoe dan? Door motivatietheorieën in te zetten. Bij.v het ARCS-model (Keller), het model van Motivated learning ( Pintrich en Schunk), de motivatietheorie van Hertzberg of van Maslov, … …

23 Orde houden  Mijland (2008) benoemt de volgende aandachtspunten om orde te kunnen houden:  Respect  Echtheid  Interesse  Waar horen ze bij? Orde in enge, in ruime Orde in enge, in ruime en/of in didactische zin?

24 Videofragment   Bekijk het fragment en kijk naar de lichaamshouding en gezichtuitdrukking van de docent, zowel in het eerste als het tweede deel.   Wat gebeurt er verbaal en non-verbaal? -kijkrichting in de klas -lichaamshouding -handen/armen -gezichtsuitdrukking -oogcontact -stemgeluid   Wat is er veranderd in het gedrag van de docent?   Welke convlusies trek je voor jezelf n.a.v. de bekeken videofragmenten? Plenair bespreken  Dangerous Minds Part 2

25 “Huiswerk”  Lees jezelf eens in.  Bekijk eens de ‘grote’ onderwijsfilms. Dangerous Minds Dangerous Minds Dead poets society Dead poets society Etre et avoir Etre et avoir Mees Kees Mees Kees … … … … … …


Download ppt "Hoe houd je een klas op orde?. Klassenmanagement en orde houden  Wat hebben deze begrippen met elkaar te maken? Vaak worden ze door elkaar gebruikt."

Verwante presentaties


Ads door Google