De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klassenmanagement en orde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klassenmanagement en orde"— Transcript van de presentatie:

1 Klassenmanagement en orde
Door: Annet Kops

2 Inhoud Klassenmanagement Regels en afspraken Preventie
Gedrag van de docent(e) Stopgedrag

3 Klassenmanagement. Een maatregel die ik neem om een klimaat te scheppen waarin leerlingen met succes kunnen leren en werken Verzameling van organisatorische vaardigheden van de docent met het doel dié voorwaarden te vestigen en te handhaven waardoor instructies van de docent en leeractiviteiten van de leerlingen succesvol zijn. "Klassenmanagement is het scheppen van voorwaarden voor succesvol onderwijs"

4 Regels en afspraken EIGEN ERVARING Structuur en duidelijkheid scheppen
Betrek de leerling Praktijk lokaal of theorie lokaal? VEILIGHEID

5 Hierbij denk ik ook aan Hoe wordt het vragen om informatie door de leerlingen geregeld? (vinger opsteken) Welk signaal gebruik ik om de aandacht van de hele klas te vragen? (hand omhoog) Welke opvatting heb ik over 'stil' of 'rustig' werken? (praten mag, maar je moet wel doorwerken) Welke materialen worden dagelijks / wekelijks / maandelijks gebruikt? Hoe verloopt de distributie van die materialen? (ligt klaar) Welke afspraken maak ik als er bepaalde materialen niet aanwezig zijn? (wachten, iemand anders helpen) Hoe verloopt het samenwerkend leren? (waar en hoe lang?) Op welke wijze wordt het werk ingeleverd? (beoordeling formulier) - wat mogen de leerlingen doen als ze klaar zijn met hun werk? (eigen werk) - wat vind ik (on)acceptabel gedrag in de klas? (elkaar niet respecteren, onveilig, schreeuwen)

6 De preventie van probleemsituaties
ELEMENTAIRE MAATREGELEN Aangenaam klassen klimaat Temperatuur en ventilatie (zuivere lucht) Voldoende verlichting Bij te veel zon, moet je dit kunnen dempen Voorkomen van geluidsoverlast Zorg voor een gezellige uitstraling van het lokaal

7 PREVENTIE VAN PROBLEEM SITUATIES
Goede voorbereiding en start van de les Positie in de klas (OVERZICHT HOUDEN) Ik betrek de LL bij de les (zelfstandigheid) Ik kijk de LL aan maar zorg ook voor oogcontact met de rest van de groep Ik let op leerlingen die zich niet aan de regels houden Ik laat de leerlingen weten dat ik correct gedrag waarneem en waardeer (beloning) Ik hanteer vaste routines (uitdelen, les opstarten, rondje lopen, opbergen, schoonmaken) Ik hanteer de regels en afspraken consequent in de klas

8 Didactische vaardigheden
Alert zijn Aandacht spreiden Vloeiende overgang Tempo gaande houden Aandacht krijgen en vasthouden Ik stel de leerling verantwoordelijk voor hun leren Het vermijden van lesonderbrekingen Positieve sfeer scheppen

9 Gedrag van de docent(e)
VASTE STRUCTUUR BIEDEN structuur biedt voorspelbaar gedrag Opvattingen over een (goede) docenten rol Specialist zijn in groepsprocessen. Specialist in leerprocessen Tonen van leiderschap, vooral in het begin Afstand van de leerling Nieuw begrip Paradoxaal gedrag Maak zo snel mogelijk aan de klas duidelijk: * wat ik van hen verwacht, * welke regels in mijn klas gelden * en ik corrigeer ongewenst gedrag.

10 Gedrag van de docent(e)
Nieuw begrip voor mij Paradoxaal gedrag Het beeld van leerlingen over een echte leider twee kanten heeft: De verwachting van de aardige, menselijke en vriendelijke kant van een docent. De verwachting van een functionele, zakelijke en sterke docent, van wie je kunt verwachten dat zij in elke welke situatie dan ook op een menselijke, volwassen en adequate manier te lijf kan.

11 STOPGEDRAG Van Geel legt uit dat een van de basisvaardigheden van leerkrachten is om conflicten te voorkomen door kleine storingen tijdig te stoppen. Deze vaardigheid noemen we stopgedrag. Nieuw begrip Gordon methode Een ik boodschap verloopt als volgt: Ik zeg wat een leerling doet. (of niet doet) Ik zeg welke gedachte of gevoelens dit bij mij oproept Ik geef een alternatief voor de leerling.

12 SAMENVATTEND: Je moet meteen bij het begin van storing reageren.
De reactie moet effectief zijn. Je reactie moet aangepast zijn aan de ernst van de overtreding. Je moet geen tegenreactie uitlokken Je reactie moet de relatie met de leerling niet onnodig schaden waarbij de zogenaamde ik- boodschappen vaak goed gebruikt kunnen worden. Soms moet uitdrukkelijk gezag getoond worden.

13 ZES SCENARIO'S VOOR DE KLAS
Scenario 1: Leerlingen die het onderwijs verstoren; d.w.z. kleine ordeverstoringen Scenario 2: Corrigeren van leerlingen die weigeren te werken Scenario 3: Leerlingen die aanwijzingen niet opvolgen Scenario 4: De klas die weigert stil te zijn, op te letten, of mee te werken Scenario 5: Wisseling in leerling activiteiten en werkvormen Scenario 6: Strategieën voor het werken met probleemleerlingen


Download ppt "Klassenmanagement en orde"

Verwante presentaties


Ads door Google