De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WIN Van ordeverstorend gedrag naar ontwikkelingskans “Zet ook die Win Win-bril op!”

Verwante presentaties


Presentatie over: "WIN Van ordeverstorend gedrag naar ontwikkelingskans “Zet ook die Win Win-bril op!”"— Transcript van de presentatie:

1 WIN Van ordeverstorend gedrag naar ontwikkelingskans “Zet ook die Win Win-bril op!”

2 “Wij leraren zullen vaardiger moeten worden om met de klassen van deze tijd om te kunnen gaan. Daarom pleit ik ervoor dat iedereen bij ons op school WinWin doet. Winwin helpt je om op een andere manier naar dat als `lastig’ ervaren gedrag te kijken. WinWin helpt je om in plaats van discipline op te leggen kinderen te helpen dit zelf te verwerven”

3 Waarom WIN WIN? Veel vragen over omgaan met “lastig gedrag” in de klas Leraren willen met plezier lesgeven Leerlingen hebben een natuurlijke behoefte aan praten en bewegen Realiteit is vaak:stil zitten en mond houden……

4 Deze workshop Bouwstenen van de WinWin aanpak Is het wat voor onze school? Het traject van WinWin –Voor de school –Voor de IB-er

5 TafelRondje per 2-tal Noem zoveel mogelijk voorbeelden van ordeverstorend “gedrag” in een klas. Denktijd Om de beurt noemen Ieder noteert

6 Ordeverstoringen Agressie Breken van de regels Confrontatie Desinteresse

7 Twee regels bij classificeren 3 voor B –Eerst kijken of gedrag valt onder Agressie, Confrontatie of Desinteresse. Is dit niet het geval, dan is het Breken van regels. Agressie tov leerkracht = Confrontatie

8 Tweetal Coach Welke type gedrag is het? 1.Gebruik voorbeelden 2.A. antwoordt, B observeert, bevestigt/coacht 3.B. antwoordt, A observeert, bevestigt/ coacht (Begin weer bij 2)

9 Doel van WIN WIN Het verstorende gedrag stoppen én voorkomen Vaardigheden leren Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag.

10 De zeven posities Aandacht vragen Falen vermijden Boos zijn Controle willen Energiek zijn Verveeld zijn Onwetend zijn

11 WinWin bril Denktijd: neem eigen leerling in gedachten Ontdek welke positie(s) Tweegesprek ( 2x2 min.)

12 De drie WIN WIN Pijlers: –(H)Erkenning –Samen oplossen –Verantwoordelijkheid leren

13

14 WinWin-aanpak Preventieve acties (11 series) –Voor elk type gedrag (ABCD) –Voor elke positie Directe aanpak (21 structuren) –Eenvoudige reacties die passen bij het type gedrag en positie van die leerling Vervolgacties

15 Preventieve acties Beter voorkomen dan genezen Doelgericht en gedifferentieerd Iedereen heeft ervaring en tips: 1.Denktijd 2.Rondpraat 3.Gouden tip

16 Maak een betere keuze 1.Stop, kijk en luister ( privé) 2.Denk na ( geef kort denktijd) 3.Vertel! ( ll. Noemt andere keuze) 4.Mee eens? (lkrt. gaat wel/niet akkoord)

17 WinWin Onderwijs 1.Stemt af op de 7 posities: –Structureel Coöperatief Leren –Meervoudig intelligent leren –Passend onderwijs 2.Stap voor stap verdwijnen van ordeproblemen

18 De Win Win aanpak: Compleet: preventie + directe aanpak + vervolgacties Win Win visie Lange termijn doelen + effecten: niet alleen afleren Gericht op autonoom gedrag Biedt praktische, effectieve handvatten

19 Aanbod – voor de school Introductie voor teams Basismodule2 dagdelen Vier trainingsmodulen (Per gedragsvorm (ABCD) één module van 2 dagdelen) Klassenconsultaties / Implementatie na de basismodule, en tussen de verschillende trainingsdagen.

20 Aanbod – voor IB-ers Module ‘Coachen op Win Win’ 5 bijeenkomsten (1 dag, 4 dagdelen) praktijkopdrachten Opbrengst (o.a.): -Observeren van lkt-ll-interacties vanuit WinWin-filosofie -Leerkrachten coachen bij preventieve acties, juiste directe aanpak en vervolggesprekken

21 Rondvraag Zijn er nog vragen? Regionale dag midden- en bovenbouw: –Woensdag 23 januari, Willem II-stadion Tilburg Meer informatie over Win Win: –i.meelker@fontys.nli.meelker@fontys.nl


Download ppt "WIN Van ordeverstorend gedrag naar ontwikkelingskans “Zet ook die Win Win-bril op!”"

Verwante presentaties


Ads door Google