De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flitsbezoeken Flitsbezoek • Onderwijskundige leiders in de klas • Reflectie in de school.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flitsbezoeken Flitsbezoek • Onderwijskundige leiders in de klas • Reflectie in de school."— Transcript van de presentatie:

1 Flitsbezoeken Flitsbezoek • Onderwijskundige leiders in de klas • Reflectie in de school

2 Doelen van de workshop Weten wat de focus van de Flitsbezoeken is Reflectieve vragen kunnen formuleren

3 Maakt u het verschil? Wat kan een leidinggevende van een school doen om invloed uit te oefenen op het gedrag van de leraren in de school? Wat doet u?

4 21 taken effectieve leider 11. Intellectuele uitdaging 12. Betrokkenheid bij programma, didactische aanpak en toetsing 14. Monitoring en evaluatie

5 Wat belangrijk is… • Weten wat er speelt in je school • Leraren aanzetten tot reflectie • Leraren verantwoordelijk maken voor de groei en ontwikkeling van hun eigen onderwijspraktijk

6 Ultieme doel Flitsbezoek • Doel is dat elke leraar zelf verantwoordelijk is voor zijn groei en steeds zijn eigen onderwijspraktijk analyseert en verbetert.

7 Wat is Flitsbezoek niet? • Een methodiek om leraren te begeleiden die niet goed functioneren.

8 Hoe gaat het nu? Sta op, hand omhoog, Tweetal Hoe vaak bezoekt u nu de klassen? Hoe lang blijft u in een klas? Wat is het effect van die klassenbezoeken?

9 3 minuten in een klas Wat neemt u waar?

10 • Film waarnemen

11 Flitsbezoek Kort, gefocust, informeel Mogelijkheid voor reflectie Focus op leerdoelen en handelen leerkracht Beperkte follow-up Informeel en gezamenlijk

12 Past Flitsbezoek bij u? • U wilt leraren kansen bieden, om nóg beter te worden in hun vak? • U wilt vooral een onderwijskundig leider zijn? • U wilt goed op de hoogte zijn van de dingen die spelen op uw school en in de klassen? • U wilt een sfeer creëren van leren van en met elkaar?

13 Onderdelen van het Flitsbezoek 1.Betrokkenheid van de leerlingen 2.Keuzes van activiteiten m.b.t. het leerdoel 3.Interventies en beslissingen in relatie tot het leerdoel 4.Wanden screenen 5.Veiligheid

14 1. Betrokkenheid Achterhaal de betrokkenheid van de leerlingen. Bekijk: • voordat u de klas in gaat of de leerlingen actief meedoen met de les; • of de leerlingen actief luisteren; • of de leerlingen geconcentreerd bezig zijn; • of de leerlingen actief deelnemen aan een gesprek of opdracht.

15 2. Keuzes van de activiteiten in relatie tot het leerdoel • Achterhaal het leerdoel • Bekijk de activiteiten  Komt de vermelde doelstelling overeen met dat wat u ziet?  Komt de onderwezen doelstelling overeen met het leerplan?  Zijn de gekozen activiteiten in lijn met het leerdoel?

16 3.Keuze van de interventies in relatie tot het leerdoel Observeer de interventies en beslissingen van de leraar. • welke interventies neemt de leraar zodat alle leerlingen hun leerdoel behalen. • Wat doet de leraar als leerlingen de instructie niet begrijpen? • Wat doet de leraar als de leerlingen ongewenst gedrag vertonen? • Corrigeert hij veel of bekrachtigt hij juist positief? • Communiceert hij duidelijk naar de groep?

17 4. Inrichting van de leeromgeving Scan de wanden • Bekijk wat er aan de wanden in de klas hangt. • Bekijk leerlingportfolio’s, dagboeken. • Bekijk nagekeken werk of werkbladen en werkschriften. • Bekijk op basis van deze informatie wat de bijdrage is aan het onderwijsleerproces.

18 5. Veiligheid Bekijk of er in het lokaal belemmerende factoren zijn wat betreft veiligheid en gezondheid. • Hoe is de ‘doorloop’? • Hoe is de ventilatie? • Liggen er gevaarlijke materialen? • Enzovoorts.

19 • Een les……

20 Een Flitsbezoek 1.Bespreek wat u heeft gezien 2.Op welk gebied zou u reflectie op gang willen brengen? 3.Maak een vraag die reflectie en bewustwording op gang brengt. Schrijf deze op.

21 De reflectieve vraag! Onderdeel van de vraagVoorbeeld SituatieAls je je lessen aan het voorbereiden bent Reflectie op onderwijspraktijkEn je denkt na over de vragen die je gaat stellen bij je instructie OverwegingWelke criteria gebruik je dan BeslissingOm te besluiten welk type vragen je gaat stellen Impact op de leerlingenOm ervoor te zorgen dat alle leerlingen het leerdoel behalen.

22 Reflectieve vraag Gericht op algemene onderwijs- praktijk Positieve veronder- stellingen Neutraal en niet beoorde- lend Respect Oprekken van de comfort- zone

23 Met de reflectieve vraag… Oprekken van de comfortzone Door rekening te houden met het niveau van de leraar

24 Niveaus van de reflectieve vraag Niveau 1: Hoe selecteer je? Niveau 2:Vanuit welke overtuiging selecteer je? Niveau 3: Hoe effectief is jouw handelen? Niveau 4: Hoe pas je je onderwijs aan op basis van je resultaten? Niveau 5: Kan je effectieve onderwijs nóg effectiever?

25 Niveaus van de leraar gekoppeld aan niveau van de vraag Basis Niveau 1 Niveau 2 Professioneel Niveau 3 Niveau 4 ExcellentNiveau 5

26 De reflectieve dialoog NiveauSoort dialoogFase van afhankelijkheid (Covey) BasisDirectAfhankelijk ProfessioneelIndirectOnafhankelijk ExcellentReflectieve samenwerking Onderling afhankelijk

27 Basis • Onderwijzen/toevoegen van informatie • Directe terugkoppeling • Eindigen met een reflectieve vraag die aan zet om na te denken over de toekomst

28 Professioneel • Reflectieve vraag geven/stellen • leraar geeft zelf aan of hij het gesprek aan wil gaan • Wel stimuleren om dit te doen.

29 Excellent • Uitwisseling waar beiden van leren • Reflectieve samenwerking

30 Het reflectieve gesprek • Het gaat om de beslissingen en niet om de acties. • Het gaat over het reflecteren op de beslissingen. • U wilt niet het gedrag veranderen maar bewustzijn op gang brengen.

31 Oefenen met de dialoog • Bedenk een reflectieve vraag voor uw collega, gericht op het werk • Voer met deze collega een reflectieve dialoog

32 Flitsbezoeken in uw praktijk Hoe zou u Flitsbezoeken een plaats kunnen geven in het kwaliteitssysteem van uw school?

33 Een reflectieve vraag voor u! Als u straks naar huis rijdt en u denkt na over klassenbezoeken, welke overwegingen spelen dan een rol om te besluiten of Flitsbezoeken wel of niet een geschikt middel zijn om in te zetten op uw school, met als doel het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden van uw collega’s.

34 Meer informatie? www.bazalt.nl bwille@rpcz.nl Bedankt voor uw aandacht en inbreng!


Download ppt "Flitsbezoeken Flitsbezoek • Onderwijskundige leiders in de klas • Reflectie in de school."

Verwante presentaties


Ads door Google