De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professionaliseren van leerkrachten Reflectieve methodiek Januari 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professionaliseren van leerkrachten Reflectieve methodiek Januari 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Professionaliseren van leerkrachten Reflectieve methodiek Januari 2014
Flitsbezoek Professionaliseren van leerkrachten Reflectieve methodiek Januari 2014

2 Wat? Korte gefocuste observatie
Informeel en in samenwerking met elkaar Mogelijkheid voor reflectie Focus op bewustwording Follow- up 1 Korte obsevatie : drie tot vijf minuten in de klas Observeren van enkele items 2 informeel : geen checklist of beoordeling wél: als collega samenwerken en samen denken over doelgerichtheid in het werk en het ontwikkelen binnen het leraar- zijn 3 reflectie :reflectieve vraag en dialoog : leraar prikkelen tot nadenken 4 bewustwording : leraar bewust van eigen denken en handelen en hoe daarin te evolueren 5 follow up : meerdere flitsbezoekjes , dan pas terugkoppeling

3 DOEL Focus op beslissingen die leraar neemt
Leraar denkt na hoe hij/zij tot die beslissingen is gekomen Gericht op de toekomst : huidig handelen onder de loep met oog op dit wel of niet verder zetten Bewustwording op gang brengen, niet gedrag veranderen Leerkracht krijgt zelf behoefte om eigen gedrag te veranderen Focus op beslissingen die leraar neemt , niet op acties van de leraar . -> Beeld krijgen van beslissingen mbt activiteitenen interventies in relatie tot het leerdoel en het proces van de les Gericht op de toekomst : huidig handelen onder de loep met betrekking tot dit wel of niet verder zetten Reflectieve dialoog : leraar denkt na hoe hij tot bepaalde beslissingen is gekomen en of hij deze keuze aanhoudt voor de toekomst of misschien aanpast Doel is niet het gedrag veranderen , maar bewustwording op gang brengen , zodat leerkracht zelf behoefte krijgt om eigen gedrag te veranderen

4 Aandachtspunten bij flitsbezoek
1. betrokkenheid van de leerlingen 2. keuzes van de leraar mbt de activiteiten in relatie tot het leerdoel 3. interventies en beslissingen van de leraar in relatie tot het leerdoel ~~~~~~~~~~ 4. walking the walls 5. veiligheid en gezondheid Betrokkenheid , liefst voor de lln de bezoeker zien Wat is doel en hoe wordt het bereikt? Lesopbouw, gekozen activiteit en strategie ( beslissingen in de voorbereiding van de les) Lerarenvaardigheden: hoe ? : interventies en beslissingen tijdens de les om te zorgen dat de leerlingen het leerdoel behalen deze drie kan je altijd observeren 4. Wanden :ondersteunend? Wat hangt uit? krachtwanden of schaamwanden? Wanden gebruiken als uitbreiding van leeromgeving? 5. Doorloop, ventilatie, gevaarlijke materialen, verlengsnoer....

5 Reflectieve vraag De reflectieve vraag laat leraren nadenken over
hun onderwijspraktijk effectiviteit van handelen beslissingen ivm activiteiten en interventies voor het bereiken van leerdoel Na enkele bezoeken Meer informatie Zicht op patronen Ontdekken van mogelijke onderwerpen Reflectieve vraag bevat vijf elementen : 1 Situatie situeren ( onderdeel eruit nemen en situeren ) als je je lessen plant 2 Reflectie op onderwijspraktijk en je denkt aan de verschillende aanpak om het leerproces te evalueren 3 Overweging welke criteria 4 Beslissing hanteer je om dergelijke aanpak te selecteren 5 impact op de leerlingen en wat is dan het stress-effect voor de leerlingen? 1Als je aan het lesgeven bent , 2 en je denkt na over de interventies die je doet om de leerlingen betrokken te maken door ze vragen te stellen, 3 welke gedachten gaan dan door je hoofd , 4 en op grond waarvan besluit je wel of geen interventie te doen 5 zodat de kans groot is dat elke leerling het leerdoel haalt Reflectieve vraag ligt aan de basis van een reflectieve dialoog

6 Belangrijk Géén beoordelingsbezoek of beoordelingsgesprek
Gericht op de algemene onderwijspraktijk, alle leerkrachten krijgen flitsbezoeken We gaan uit van positieve veronderstellingen We observeren neutraal en niet beoordelend We handelen vanuit respect Oprekken van de comfortzone


Download ppt "Professionaliseren van leerkrachten Reflectieve methodiek Januari 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google