De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Praktijk van Participatiewet Tweede themabijeenkomst Garantiebanen bij Universiteiten en Onderzoeksinstellingen Dagvoorzitter: Isaäk Mol –

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Praktijk van Participatiewet Tweede themabijeenkomst Garantiebanen bij Universiteiten en Onderzoeksinstellingen Dagvoorzitter: Isaäk Mol –"— Transcript van de presentatie:

1 De Praktijk van Participatiewet Tweede themabijeenkomst Garantiebanen bij Universiteiten en Onderzoeksinstellingen Dagvoorzitter: Isaäk Mol – isaak@komeet.proisaak@komeet.pro

2

3 Hogeschool Leiden Filmpje te bekijken op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=R7yMXA kCGe0 https://www.youtube.com/watch?v=R7yMXA kCGe0

4 Hogeschool Leiden Inclusie Omdenken Door een beperking van betekenis zijn Wat iemand juist heel goed kan Gewoon doen!

5 Gasten vandaag Margreet Glas, Marjolijn Berend – UWV, margreet.glas@uwv.nl / marjolijn.berend@uwv.nl margreet.glas@uwv.nlmarjolijn.berend@uwv.nl Hans Spigt – aanjager banenafspraak, hans.spigt@vng.nlhans.spigt@vng.nl Arjan van der Borst – SBCM, a.vanderborst@caop.nla.vanderborst@caop.nl Bernadette Voorendt – BIGA Groep, b.voorendt@bigagroep.nlb.voorendt@bigagroep.nl Hetty Loeb – KNMI, hetty.loeb@knmi.nlhetty.loeb@knmi.nl

6 Cijfers 2015 (met inhaal 2014)

7 Wijze waarop Invulling banenafspraken: Loondienst: u neemt iemand uit de doelgroep zelf in dienst Individuele detachering of payrolling: u leent iemand in uit de doelgroep Groepsdetachering: u besteedt werk uit dat wordt uitgevoerd door mensen uit de doelgroep

8 Intro – huidige praktijk Pitch per instelling – 90 seconden

9 Doelgroep 1.Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen Wettelijk MinimumLoon (WML) kunnen verdienen. 2.Mensen met een Wsw-indicatie. 3.Wajongers met arbeidsvermogen. 4.Mensen met een Wiw-baan of ID-baan. Groep 2 en 3 hebben de eerste jaren prioriteit. groep 5 - mensen die vóór hun werkzame leven een beperking oplopen en alleen mét hulpmiddelen meer verdienen dan het minimumloon. Groep 5 geldt alleen voor als de quotumwet wordt ingevoerd.

10 De doelgroepbepaling UWV beoordeelt op arbeidsdeskundige gronden wie in de doelgroep komt. Daarbij spelen medische, gedragsmatige en sociale aspecten een rol Het UWV houdt een doelgroepenregister bij, zodat duidelijk is of een werknemer in het register is opgenomen en tot de doelgroep behoort.

11 Wat is zo’n (garantie)baan? Uitgangspunt is het aantal verloonde uren dat een persoon uit de doelgroep gemiddeld per week werkt Als één baan geldt 1.331 verloonde uren per jaar (= 25,5 uur per week) Kleinere en grotere contracten tellen naar evenredigheid mee Als een persoon uit de doelgroep verdwijnt, blijft hij of zij nog 2 jaar meetellen voor banenafspraak en quotum

12 Persoon verdwijnt uit doelgroep Gebeurt als iemand niet meer aan de doelgroepencriteria voldoet Dat kan bijvoorbeeld als iemand zijn/haar WSW- of Wajong- status verliest Of als iemand nog wel onder de participatiewet valt, maar het WML of meer kan verdienen

13 Margreet Glas, Marjolijn Berend – UWV Wat is de rol van UWV? Welke instrumenten zijn er voor werkgevers? Wat kan UWV voor u betekenen? Adviezen en vragen aan u, op grond van de pitches -> nagestuurde informatie van UWV

14 Hans Spigt - VSO Waarom? Mogelijkheden Adviezen en vragen

15 Arjan van der Borst - SBCM SBCM heeft veel informatie en handreikingen, ook online, zie www.sbcm.nl. Ook zijn veel pilots op het gebied van functiecreatie begeleid en via filmpjes ontsloten.www.sbcm.nl

16 KNMI Bernadette Voorendt – functiecreatie / jobcarving vanuit Biga-Groep Hetty Loeb – KNMI,

17 Jobcarving Functiecreatie

18 KNMI Kennisinstituut Min. Infrastr.& Milieu Ca. 400 mw Hoogwaardig onderzoek Hoog opgeleide medew. Biga Groep Re-integratiebedrijf 500 medewerkers Sociale Werkvoorziening Expertise begeleiding en bemiddeling doelgroep

19 Aanleiding en doel 1% regeling vanuit ministerie I&M (2012), (later Participatiewet 2015/Quotumwet) Beschikbare taken voor doelgroep Invullen min. 4 arbeidsplaatsen met doelgroep Aandacht directie en managers voor onderwerp Doelgroepbeleid invullen en later verankeren

20 Aanpak /reacties onderzoek Communicatie over onderzoek KNMI Presentaties managementteams en OR Interviews afdelings-leidinggevenden Informatieverwerking interviews Adviesrapport Eindpresentatie Veel voorkomende reactie interviews: Waarschijnlijk geen mogelijkheden Misschien bij facilitaire afdeling

21 Resultaten Binnen alle afdelingen mogelijkheden Onderwerp staat op de kaart Randvoorwaarden gecreeerd HRM inzicht in kansen doelgroep (jobcarving/additioneel) 4 langlopende doelgroep-plaatsingen gerealiseerd Verlichting werkdruk zittend personeel Medewerkers doelgroep horen er bij

22 Plaatsingen 1.Toegankelijkheid wetenschappelijke publicaties vergroten 2.Schoonmaken meetapparatuur Meetmast Cabauw 3.Ondersteuning afdeling bedrijfsvoering (fin. Administratief) 4. Algemene ondersteuning administratief/ICT

23 Succesfactoren Korte doorlooptijd van het onderzoek Rapport en concrete resultaten op 1 A4tje Enthousiasme HR/ bewaakt voortgang Ministerie I&M betaalt de loonkosten t/m 2015 Draagvlak in organisatie/positieve mindset Duurzaam takenpakket Passend werk/ goede match Tijd en energie investeren in plaatsing/ondersteuning/begeleiding medewerker / afdeling Duidelijkheid over beperking / effect op werk Regelmatig contact medewerker – begeleider/jobcoach

24 Praktijk Situatie ter bespreking – wie?

25 Succesfactoren 1.Een verantwoordelijke op het hoogste niveau 2.Een trekker op operationeel niveau 3.Voldoende draagvlak daar waar geplaatst gaat worden 4.Een goede selectie van de kandidaat 5.Voldoende financiële dekking, duurzaam 6.Deskundige begeleiding

26 Het kan wel! Belgische doorloper… 1234 2 3 4 HorizontaalVerticaal 1. Dans1. Kind zonder ouders 2. Dans2. Visvoer 3. Dans3. Meisjesnaam 4. Dans4. Plaats in Duitsland

27 Het kan wel! Belgische doorloper … 1 W2 A3 L4 S 2 W A L S 3 W A L S 4 W A L S HorizontaalVerticaal 1. Dans1. Kind zonder ouders 2. Dans2. Visvoer 3. Dans3. Meisjesnaam 4. Dans4. Plaats in Duitsland

28 Leercirkel En slotwoord Bregje Mollee (VSNU). Lunch!


Download ppt "De Praktijk van Participatiewet Tweede themabijeenkomst Garantiebanen bij Universiteiten en Onderzoeksinstellingen Dagvoorzitter: Isaäk Mol –"

Verwante presentaties


Ads door Google