De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Ine Neefjes

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Ine Neefjes"— Transcript van de presentatie:

1 Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Ine Neefjes

2 125.000 banen en 35 Werkbedrijven
Sociaal Akkoord 11 april 2013 banen en 35 Werkbedrijven Transvorm 18 maart 2015

3 Wat regelt de Wet? banenafspraak doelgroep banenafspraak en quotum
doelgroepregister nulmeting en monitoring meetellen van inleenverbanden overgang banenafspraak naar quotum quotumheffing Transvorm 18 maart 2015

4 Wat is een baan? Uitgangspunt: het aantal ‘verloonde uren’ (bestaand gegeven in de polisadministratie) Een volledige baan = 25,5 verloonde uren per week (op basis van de nulmeting). Transvorm 18 maart 2015

5 De doelgroep banenafspraak
Mensen die niet WML kunnen verdienen en onder de Participatiewet vallen Huidige Wajongers Mensen met een Wsw-indicatie Mensen met een Wiw- of ID-baan Voorrang bij plaatsing (afspraak Werkkamer): Eerste jaren Wajongers en Wsw’ers op de wachtlijst Transvorm 18 maart 2015

6 Doelgroepregister UWV legt register aan en beheert doelgroepregister
Basis voor nulmeting en monitoring Alle mensen die meetellen voor banenafspraak en quotum na plaatsing bij reguliere werkgever Transvorm 18 maart 2015

7 Nulmeting en monitor Nulmeting
UWV meet de doelgroep werkzaam per UWV koppelt doelgroepregister met polisadministratie Monitor Jaarlijks Actuele aantal banen afgezet tegen banen in de nulmeting Beoordeling of banenafspraak is gerealiseerd Transvorm 18 maart 2015

8 Worden inleenverbanden meegeteld?
Ja, bij inlenende sector/werkgever Oplossing gevonden voor: Inleenverbanden gedurende baanafspraak Inleenverbanden voor de quotumheffing Wsw-detacheringen Uitgewerkt in lagere regelgeving Transvorm 18 maart 2015

9 Inleenverbanden banenafspraak
Meten op macro-niveau, niet op niveau individuele werkgever Alle uitgeleende mensen doelgroep gegevens UWV en sw-sector in een jaar Onderscheid: sector overheid marktsector Transvorm 18 maart 2015

10 Wsw-detacheringen Wsw-detacheringen tellen mee en worden opgenomen in de nulmeting Bij baanafspraak: extra (t.o.v nulmeting) Wsw-detacheringen tellen mee als vrijgevallen werk (bij gemeente of sw-bedrijf) is herbezet door mensen in nieuwe voorziening beschut werk Bij quotum tellen alle extra Wsw-detacheringen mee en is herbezetting niet vereist . Transvorm 18 maart 2015

11 De reeks banen banenafspraak en quotumheffing
(x 1000) Transvorm 18 maart 2015

12 Uitkomsten nulmeting Transvorm 18 maart 2015

13 Wanneer wordt de quotumheffing geactiveerd?
Aantal extra banen niet gerealiseerd Afzonderlijk voor sector overheid en sector niet- overheid Na overleg met sociale partners en VNG Besluit via de Ministerraad Voorgelegd aan Tweede Kamer Transvorm 18 maart 2015

14 De doelgroep quotumheffing
Dezelfde groepen als voor de banenafspraak. En mensen met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens studie die zonder voorziening geen WML kunnen verdienen, maar met voorziening wel. Quotumpercentage houdt rekening met deze extra mensen. Transvorm 18 maart 2015

15 Systeem quotumheffing
Quotumheffing individuele werkgevers met 25 of meer werknemers (uitgedrukt in verloonde uren) Speelt (eventueel) pas vanaf 2017 Quotumpercentage wordt jaarlijks bepaald Indien niet aan quotumpercentage is voldaan, wordt jaarlijks een heffing opgelegd Percentage wordt jaarlijks vastgesteld Transvorm 18 maart 2015

16 Inleenverbanden bij quotumheffing
Worden meegeteld bij inlenende sector/werkgever Meten op niveau individuele werkgever nodig Bij detachering vanuit Wsw geen eis herbezetting voorziening beschut werk Wordt nog nader uitgewerkt Speelt pas vanaf 2017 Transvorm 18 maart 2015

17 Banenafspraak/quotumheffing
Vrijwillige afspraak (sociaal akkoord) Wettelijke ‘stok achter de deur’ Grote en kleine werkgevers realiseren banen Alleen van toepassing op grote werkgevers Alleen onderscheid tussen sector overheid en niet-overheid van belang Heffing op individueel werkgeversniveau Inleenverbanden toegerekend aan inlenende sector Inleenverbanden toegerekend aan individuele werkgever Transvorm 18 maart 2015

18 Misverstanden………. Niet waar: de quotumregeling is er al
Niet waar: het quotumpercentage is 5 procent Niet waar: Wajongers die meer dan WML verdienen, tellen niet mee Niet waar: Veel Wajongers tellen na de herbeoordeling van UWV niet meer mee Transvorm 18 maart 2015

19 Uitvoering quotumheffing
Aparte heffing werknemersverzekering UWV verwerkt gegevens – Belastingdienstloket naar werkgevers. UWV stelt vast voor welke werkgevers quotum geldt Stelt jaarlijks heffing vast per werkgever (basisregister en polisadministratie). Belastingdienst verzendt beschikking Int heffing, bezwaar en beroep mogelijk Transvorm 18 maart 2015

20 Nog andere vragen? Transvorm 18 maart 2015

21 Tijdpad quotumheffing
Jaar T-1 (bv. 2016) Jaar T (bv. 2017) Jaar T+1 (bv. 2018) Jaar waarin quotumpercentage voor jaar T wordt vastgesteld. Jaar waarover quotumpercentage van toepassing is. Dit percentage wordt betrokken voor bepaling quotumtekort. Daarnaast wordt in dit jaar het quotumpercentage voor jaar T+1 vastgesteld. Jaar waarin quotum-tekort en quotum-heffing over jaar T wordt berekend. Daarnaast is dit jaar het quotumpercentage jaar T+1 van toepassing, quotum-percentage jaar T+2 vastgesteld. Transvorm 18 maart 2015

22 Lagere regelgeving AMvB regelt Verloonde uren, bepaling quotumtekort
Registratie, informatieverstrekking Beoordeling verdienmogelijkheid Ministeriële regeling regelt Indeling sectoren, aantallen te realiseren banen Berekening ingeleende mensen uit de doelgroep Berekening quotumpercentage Transvorm 18 maart 2015


Download ppt "Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Ine Neefjes"

Verwante presentaties


Ads door Google