De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

'Ondernemen met je hart' Presentatie Participatiewet, Werkgeversservicepunt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "'Ondernemen met je hart' Presentatie Participatiewet, Werkgeversservicepunt."— Transcript van de presentatie:

1 'Ondernemen met je hart' Presentatie Participatiewet, Werkgeversservicepunt

2 Participatiewet Eén regeling voor mensen met arbeidsvermogen, die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen Beperkte toegang tot Wajong (alleen ingeval duurzaam niet kunnen werken) Geen nieuwe instroom Wsw Iedereen maximaal aan het werk Regionale samenwerking gemeenten, UWV, sociale partners (in regionaal Werkbedrijf) Afspraken in Sociaal Akkoord en Werkkamer: extra garantiebanen voor arbeidsbeperkten

3 Doelgroep garantiebanen
Mensen met een Wajong uitkering (van UWV) die niet volledig arbeidsongeschikt zijn Mensen op de wachtlijst van de Wsw Andere groepen met een beperking (doelgroep gemeente) die niet in staat zijn het wettelijk minimum loon te verdienen

4 Garantiebanen Banenafspraken met werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking banen door bedrijfsleven, door overheid Tot 2026 in regio Haaglanden banen Invulling garantiebanen: Loondienst: u neemt iemand uit de doelgroep zelf in dienst Individuele detachering: u leent iemand in uit de doelgroep Groepsdetachering: u besteedt werk uit dat wordt uitgevoerd door mensen uit de doelgroep

5 Garantiebanen (2) In de regio ca. 25.000 bedrijven
3.000 bedrijven met >20 werknemers Ruim 550 bedrijven > 100 werknemers Als ieder bedrijf van meer dan 20 werknemers minimaal 1 extra medewerker in dienst neemt maken we snel meters

6 Quotumwet Indien voortgang doelstelling in 2016 niet gerealiseerd, sancties o.b.v. quotumwet Verplichting van ieder bedrijf met >25 werknemers: per 25 werknemers, 1 persoon uit doelgroep aannemen

7 Toolbox Eenduidig pakket in de regio met:
Vinden en matchen van kandidaten Begeleiding en jobcoaches Scholing en werkplekaanpassingen No-risk polis Functiecreatie (gratis bedrijfsscan) Informatie, voorlichting en advies Werkvoorzieningen Loonkostensubsidie

8 Loonkostensubsidie Vanaf januari loonkostensubsidie op basis van iemands loonwaarde Werkgever betaalt wettelijk minumumloon (WML) of cao-loon Gemeente compenseert het verschil (max 70% WML) Vooraf en periodieke toetsing loonwaarde door gemeente Een systeem van loonwaardemeting in de regio

9 Loonkostensubsidie (2)
Voorbeeld: Een werkzoekende blijkt over 70% loonwaarde te beschikken. Hij of zij gaat bij u aan de slag tegen minimaal het wettelijk minimumloon (100%). U betaalt als werkgever het volledige loon en komt in aanmerking voor een subsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon, 30% in dit geval.

10 Resumerend 1 wet voor mensen met een afstand tot werk
Specifieke afspraken over arbeidsbeperkten (sociaal akkoord, garantiebanen, quotum ) Uitvoering in de regio: WSP en werkgevers Samen sturen in werkbedrijf Informatie op factsheet, brochure en uw persoonlijke accountmanager

11 Wat kunt u van ons verwachten
Eén contactpersoon per bedrijf Een groot bestand met divers personeel Kosteloze dienstverlening Informatie over subsidies en regelingen Ondersteuning bij MVO Arbeidsmarktinformatie over uw branche Wetgeving en beleid, zowel landelijk als regionaal Invulling van sociale voorwaarden (CAO en Social Return)

12 Vragen?


Download ppt "'Ondernemen met je hart' Presentatie Participatiewet, Werkgeversservicepunt."

Verwante presentaties


Ads door Google