De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. 1. Invoering participatiewet 2. Werkwijze werkgeversdienstverlening Matchpunt Werkt!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. 1. Invoering participatiewet 2. Werkwijze werkgeversdienstverlening Matchpunt Werkt!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 1. Invoering participatiewet 2. Werkwijze werkgeversdienstverlening Matchpunt Werkt!

3 PARTICIPATIEWET Doel:  Meer mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk Door:  Eén regeling  Stop instroom WSW  Wajong alleen toegankelijk voor mensen zonder arbeidsvermogen  Nieuwe instrumenten

4 SOCIAAL AKKOORD APRIL 2013  Werkgevers beloven 125.000 banen voor mensen met een beperking (oplopend naar 2026)  Arbeidsmarktregio Groningen: 2014-2016: 935 banen onderverdeeld in  535 marktsector  400 overheid

5 REGIONALISERING  35 arbeidsmarktregio’s.  Werkbedrijf: samenwerking tussen gemeenten, UWV, en Sociale Partners.  Eenduidige en uniforme procedures.

6 WAT DOET HET REGIONAAL WERKBEDRIJF  Schakel tussen werk en mensen met een arbeidsbeperking:  Mensen < 100% wml  Huidige Wajongers met arbeidsvermogen  Mensen met WSW-indicatie Gezamenlijke aanpak: Regionaal Marktbewerkingsplan.

7 AFSPRAAKBANEN (garantiebanen)  Een afspraakbaan is een baan voor mensen met een arbeidsbeperking: doelgroepenregister.  Een afspraakbaan is een baan waarvoor de werkgever niet de volledige loonkosten hoeft te betalen als de medewerker niet in staat is om met voltijdse arbeid het minimum loon te verdienen: loonkostensubsidies (of loondispensatie voor bestaande Wajongers).  De hoogte van de subsidie/dispensatie is afhankelijk van de loonwaarde van de medewerker.  De loonwaarde wordt aan het begin (na de proefplaatsing maximaal 3 maanden) vastgesteld en daarna jaarlijks opnieuw.

8 En als de baanafspraak niet lukt… Dan komt er een Quotumwet, waarin:  de streefcijfers worden omgezet in verplichtingen per organisatie  per bedrijf wordt gekeken naar het aantal mensen dat onder de doelgroep valt (zelf aan te vragen via UWV) http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-gegevens-uit- doelgroepregister.aspx  voor het ontbrekende aantal een quotumheffing wordt toegepast: de heffing is € 5.000 per niet gerealiseerde arbeidsplaats  Berekening resultaat baanafspraak vindt in 2016 plaats op basis van realisatie eind 2015.

9 BASISPAKKET WERKBEDRIJF  Vaste contactpersoon  Loonwaardesystematiek  No risk polis  Proefplaatsingen, detacheringen en beschut werk  Begeleiding/ jobcoach  Werkplekaanpassingen  Continuering faciliteiten bij verhuizing  Expertise/ jobcarving / jobcreation

10 Berekening Loonkostensubsidie  Loonkostensubsidie is nooit meer dan 70% van het Wettelijk Minimum Loon (WML)  Verschil tussen cao-loon en WML is voor rekening werkgever  Werkgeverslasten zijn het Rijk vastgesteld op 23,6%. Bijvoorbeeld: WML = € 19.500 Loonwaarde = 50% Subsidie = 0,5 x € 19.500 x 1,236 = € 12.051

11 Proces voor de werkgever.

12 WERKGEVERS DIENSTVERLENING  Integrale aanpak.  MATCHPUNT WERKT! Deelnemende partijen:  Gemeenten: Westerkwartier en Noordenveld;  Novatec/ Novawork;  UWV Werkbedrijf

13 En dan nu…. Onze werkwijze en dagelijkse uitvoering! Ingrid Alkema - Adviseur Werkgeversdienstverlening “Hoe krijgen we de werkzoekende zo snel mogelijk op een geschikte werkplek?”  Vraag vanuit werkgever  Vraag vanuit de werkzoekende

14 En dan nu…. Onze werkwijze en dagelijkse uitvoering! Ingrid Alkema - Adviseur Werkgeversdienstverlening “Hoe krijgen we de werkzoekende zo snel mogelijk op een geschikte werkplek?”  Vraag vanuit werkgever  Vraag vanuit de werkzoekende

15

16

17 Homemade Roden

18 Groenproject  Justitie  Staatsbosbeheer  ISD Noordenkwartier

19 Ambachtenproject

20

21 Abdi Mohamed Adviseur Werkgeversdienstverlening (jongeren) Werkwijze jongeren:  Intake  MMM  Workshops  Plaatsing

22 Bescon

23 Jacqueline James & Marixanne Gietema Jobcoaches  Begeleiding op de werkvloer  Contact hulpverlenende instanties  Sociale activering

24 Electrokar Nienoord

25 Laten we het samen mogelijk maken… Bedankt voor uw aandacht! Vragen?


Download ppt "Welkom. 1. Invoering participatiewet 2. Werkwijze werkgeversdienstverlening Matchpunt Werkt!"

Verwante presentaties


Ads door Google