De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.matchpuntwerkt.nl   Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.matchpuntwerkt.nl   Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Invoering participatiewet
Invoering participatiewet Werkwijze werkgeversdienstverlening Matchpunt Werkt!

3 PARTICIPATIEWET Doel:
PARTICIPATIEWET Doel: Meer mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk Door: Eén regeling Stop instroom WSW Wajong alleen toegankelijk voor mensen zonder arbeidsvermogen Nieuwe instrumenten

4 SOCIAAL AKKOORD APRIL 2013 Werkgevers beloven banen voor mensen met een beperking (oplopend naar 2026) Arbeidsmarktregio Groningen: : 935 banen onderverdeeld in 535 marktsector 400 overheid

5 REGIONALISERING 35 arbeidsmarktregio’s.
REGIONALISERING 35 arbeidsmarktregio’s. Werkbedrijf: samenwerking tussen gemeenten, UWV, en Sociale Partners. Eenduidige en uniforme procedures.

6 WAT DOET HET REGIONAAL WERKBEDRIJF
WAT DOET HET REGIONAAL WERKBEDRIJF Schakel tussen werk en mensen met een arbeidsbeperking: Mensen < 100% wml Huidige Wajongers met arbeidsvermogen Mensen met WSW-indicatie Gezamenlijke aanpak: Regionaal Marktbewerkingsplan.

7 AFSPRAAKBANEN (garantiebanen)
AFSPRAAKBANEN (garantiebanen) Een afspraakbaan is een baan voor mensen met een arbeidsbeperking: doelgroepenregister. Een afspraakbaan is een baan waarvoor de werkgever niet de volledige loonkosten hoeft te betalen als de medewerker niet in staat is om met voltijdse arbeid het minimum loon te verdienen: loonkostensubsidies (of loondispensatie voor bestaande Wajongers). De hoogte van de subsidie/dispensatie is afhankelijk van de loonwaarde van de medewerker. De loonwaarde wordt aan het begin (na de proefplaatsing maximaal 3 maanden) vastgesteld en daarna jaarlijks opnieuw.

8 En als de baanafspraak niet lukt…
En als de baanafspraak niet lukt… Dan komt er een Quotumwet, waarin: de streefcijfers worden omgezet in verplichtingen per organisatie per bedrijf wordt gekeken naar het aantal mensen dat onder de doelgroep valt (zelf aan te vragen via UWV) voor het ontbrekende aantal een quotumheffing wordt toegepast: de heffing is € per niet gerealiseerde arbeidsplaats Berekening resultaat baanafspraak vindt in 2016 plaats op basis van realisatie eind 2015.

9 BASISPAKKET WERKBEDRIJF
BASISPAKKET WERKBEDRIJF Vaste contactpersoon Loonwaardesystematiek No risk polis Proefplaatsingen, detacheringen en beschut werk Begeleiding/ jobcoach Werkplekaanpassingen Continuering faciliteiten bij verhuizing Expertise/ jobcarving / jobcreation

10 Berekening Loonkostensubsidie
Berekening Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie is nooit meer dan 70% van het Wettelijk Minimum Loon (WML) Verschil tussen cao-loon en WML is voor rekening werkgever Werkgeverslasten zijn het Rijk vastgesteld op 23,6%. Bijvoorbeeld: WML = € Loonwaarde = 50% Subsidie = 0,5 x € x 1,236 = €

11 Proces voor de werkgever.
Proces voor de werkgever.

12 WERKGEVERS DIENSTVERLENING
WERKGEVERS DIENSTVERLENING Integrale aanpak. MATCHPUNT WERKT! Deelnemende partijen: Gemeenten: Westerkwartier en Noordenveld; Novatec/ Novawork; UWV Werkbedrijf

13 En dan nu…. Onze werkwijze en dagelijkse uitvoering!
Onze werkwijze en dagelijkse uitvoering! Ingrid Alkema - Adviseur Werkgeversdienstverlening “Hoe krijgen we de werkzoekende zo snel mogelijk op een geschikte werkplek?” Vraag vanuit werkgever Vraag vanuit de werkzoekende

14 En dan nu…. Onze werkwijze en dagelijkse uitvoering!
Onze werkwijze en dagelijkse uitvoering! Ingrid Alkema - Adviseur Werkgeversdienstverlening “Hoe krijgen we de werkzoekende zo snel mogelijk op een geschikte werkplek?” Vraag vanuit werkgever Vraag vanuit de werkzoekende

15

16

17 Homemade Roden

18 Groenproject Justitie Staatsbosbeheer ISD Noordenkwartier
Groenproject Justitie Staatsbosbeheer ISD Noordenkwartier

19 Ambachtenproject

20

21 Adviseur Werkgeversdienstverlening (jongeren)
Abdi Mohamed Adviseur Werkgeversdienstverlening (jongeren) Werkwijze jongeren: Intake MMM Workshops Plaatsing

22 Bescon

23 Jacqueline James & Marixanne Gietema
Jacqueline James & Marixanne Gietema Jobcoaches Begeleiding op de werkvloer Contact hulpverlenende instanties Sociale activering

24 Electrokar Nienoord

25 Laten we het samen mogelijk maken… Bedankt voor uw aandacht! Vragen?
Laten we het samen mogelijk maken… Bedankt voor uw aandacht! Vragen?


Download ppt "Www.matchpuntwerkt.nl   Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google