De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiewet & subsidiemogelijkheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiewet & subsidiemogelijkheden"— Transcript van de presentatie:

1 Participatiewet & subsidiemogelijkheden
Els van Riel- Stek 11 maart 2015

2 Inhoud Uitgangspunten Financiële instrumenten (stroomschema)
Tips voor de administratie

3 Uitgangspunten Participatiewet
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Doelgroep Mensen die niet (volledig) in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, maar wel kunnen werken. Financiële instrumenten (subsidies) Er zijn door de overheid speciale voorzieningen gecreëerd, die de hogere directe kosten van een medewerker met een arbeidsbeperking (ten opzichte van reguliere medewerkers) voor werkgevers betalen. Bijvoorbeeld door de compensatie van lagere productiviteit, begeleiding (jobcoaching) en werkplekaanpassingen.

4 Financiële instrumenten
Loondispensatie Loonkostensubsidie Begeleidingskosten medewerkers met arbeidsbeperking Werkplekaanpassingen Mobiliteitsbonus: max. €7.000 per jaar, in combinatie met loondispensatie max. € In de Participatiewet is de mobiliteitsbonus (nog) niet mogelijk in combinatie met loonkostensubsidie. N.B.Wordt door SZW naar gekeken, waarschijnlijk op termijn mogelijk. No risk polis bij ziekte Opleiding/ scholing Lokaal: Een aantal gemeenten hanteert stimuleringsregelingen, regeling en voorwaarden verschillen per gemeente. Meer informatie bij het werkgeversservicepunt van de gemeente waar uw medewerker woont.

5 Administratie Check doelgroepregister voor werknemers die meetellen
Uit het aanvraagformulier blijkt vaak al de brondocumentatie die moet worden vastgelegd, begin daar direct mee! Ga daarbij uit van je basisadministratie Let op eventuele termijnen van aanvraag maar ook bijvoorbeeld van minimale contractduur Houd contact met de subsidiërende instantie, stem regelmatig af: bij veranderingen e.d. kunnen ze meedenken en voorkomt gedoe achteraf Bezwaar/beroep NB Dit is een momentopname en zal op het moment van beslissingen de geldigheid en reikwijdte van de betreffende regeling getoetst moeten worden

6 VRAGEN?


Download ppt "Participatiewet & subsidiemogelijkheden"

Verwante presentaties


Ads door Google