De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Participatiewet & subsidiemogelijkheden Els van Riel- Stek 11 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Participatiewet & subsidiemogelijkheden Els van Riel- Stek 11 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 1 Participatiewet & subsidiemogelijkheden Els van Riel- Stek 11 maart 2015

2 Inhoud  Uitgangspunten  Financiële instrumenten (stroomschema)  Tips voor de administratie

3 Uitgangspunten  Participatiewet Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).  Doelgroep Mensen die niet (volledig) in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, maar wel kunnen werken.  Financiële instrumenten (subsidies) Er zijn door de overheid speciale voorzieningen gecreëerd, die de hogere directe kosten van een medewerker met een arbeidsbeperking (ten opzichte van reguliere medewerkers) voor werkgevers betalen. Bijvoorbeeld door de compensatie van lagere productiviteit, begeleiding (jobcoaching) en werkplekaanpassingen.

4 Financiële instrumenten  Loondispensatie  Loonkostensubsidie  Begeleidingskosten medewerkers met arbeidsbeperking  Werkplekaanpassingen  Mobiliteitsbonus: max. €7.000 per jaar, in combinatie met loondispensatie max. €3.500. In de Participatiewet is de mobiliteitsbonus (nog) niet mogelijk in combinatie met loonkostensubsidie. N.B.Wordt door SZW naar gekeken, waarschijnlijk op termijn mogelijk.  No risk polis bij ziekte  Opleiding/ scholing  Lokaal : Een aantal gemeenten hanteert stimuleringsregelingen, regeling en voorwaarden verschillen per gemeente. Meer informatie bij het werkgeversservicepunt van de gemeente waar uw medewerker woont.

5 Administratie Check doelgroepregister voor werknemers die meetellen Uit het aanvraagformulier blijkt vaak al de brondocumentatie die moet worden vastgelegd, begin daar direct mee! Ga daarbij uit van je basisadministratie Let op eventuele termijnen van aanvraag maar ook bijvoorbeeld van minimale contractduur Houd contact met de subsidiërende instantie, stem regelmatig af: bij veranderingen e.d. kunnen ze meedenken en voorkomt gedoe achteraf Bezwaar/beroep NB Dit is een momentopname en zal op het moment van beslissingen de geldigheid en reikwijdte van de betreffende regeling getoetst moeten worden

6 VRAGEN? 6


Download ppt "1 Participatiewet & subsidiemogelijkheden Els van Riel- Stek 11 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google