De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiewet vanaf 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiewet vanaf 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Participatiewet vanaf 2015
Jongeren en bijstand

2 Nieuwe wet Participatiewet Bundeling van de Bijstand (WWB),
Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wajong GEMEENTE VOERT Participatiewet UIT.

3 Doel van de Participatiewet
1 regeling, waardoor meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen. Waar nodig inkomensondersteuning

4 Doelgroep en re-integratie- taak gemeente
Mensen die bijstand ontvangen Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (deelname arbeidsmarkt is binnen een jaar niet mogelijk). Jongeren 18 t/m 27 jaar die steun nodig hebben bij het vinden en behouden van werk Re-integratie is afhankelijk van iemands mogelijkheden of beperkingen

5 Participatiewet en jongeren
De participatiewet verwacht van jongeren, ook jongeren met beperkingen, dat ze gaan werken. De gemeente (JOLO) gaat samen met de jongeren aan de slag om voor hen een geschikte baan te vinden. Klantmanagers moeten kunnen inschatten of jongeren arbeidsmogelijkheden hebben. Als de jongere niet kan werken, zal het Jongerenloket hem doorverwijzen naar het UWV waar hij alsnog aanspraak kan maken op een Wajong-uitkering.

6 Ondersteunen bij het vinden van werk
Regulier werk Garantiebaan Scholingstraject Participatieplaats Leer-werktraject Detachering Beschut werk

7 Inkomensondersteuning
Verlening van bijstand door gemeenten, Werk gaat voor inkomen: doel is om mensen op de kortste weg naar betaald werk te kunnen zetten; daartoe moet men ingeschreven staan bij het UWV WERKBEDRIJF Algemene bijstand levensonderhoud Bijzondere bijstand kosten vanwege bijzondere omstandigheden

8 Belangrijke uitgangspunten
Motto: Werk gaat boven inkomen Verantwoordelijkheid om in eigen onderhoud te voorzien Tijdelijk, klant moet er alles aan doen om betaalt werk te vinden en de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten

9 Bijstand Onvoldoende middelen inkomenstoets Vermogenstoets
(Aanvulling tot) normbedrag + gemeentelijk toeslag

10 Wie kan werken, moet werken
Verplichtingen: Sollicitatieplicht Algemeen geaccepteerd werk Verplicht mee te werken aan re-integratie traject de plicht om naar vermogen een tegenprestatie te verrichten

11 Jongeren en bijstand(meerderjarigen van 18 tot 27 jaar)
Werken of leren staat voorop. Alle jongeren die zich bij de gemeente melden worden aangesproken op de mogelijkheden om naar school of aan het werk te gaan. vier weken zoek tijd: De jongere moet actief naar werk zoeken De jongere moet met documenten aantonen dat hij geen onderwijs kan volgen. Plan van aanpak, aanbod tot ondersteuning afspraken, verplichtingen en wijze van ondersteuning door de gemeen- te richting arbeid

12 Plan van aanpak In plaats van een werkleeraanbod, krijgen jongeren nu een plan van aanpak Daarin staat wat de jongere zelf moet doen, hoe de gemeente dat kan ondersteunen en welke financiële sancties er zijn als de jongere zich niet houdt aan de verplichtingen. Uit houding en gedragingen moet blijken wat de jongere gaat doen om te werken

13 Procedure inkomensondersteuning
Inschrijven bij werk.nl Zoekperiode Gesprek met werkcoach UWV werkbedrijf/JOLO. Aanvraag bijstand via werk.nl Beoordeling door gemeente Toekenning uitkering door gemeente + plan van aanpak

14 Einde


Download ppt "Participatiewet vanaf 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google