De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Advies; verder in 2015 met het Scholennetwerk en netwerkscholen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Advies; verder in 2015 met het Scholennetwerk en netwerkscholen?"— Transcript van de presentatie:

1 Advies; verder in 2015 met het Scholennetwerk en netwerkscholen?
Nick Goedman, Arbeidsdeskundige bij UWV

2 Inhoud Welkom, u bent? Wijzigingen; brief aan de 2e Kamer; 8 mei 2015
Preventie; van school naar werk Wie doet wat? Werkwijze Resultaat Vragen

3 Brief SZW: nieuw aanvraagproces
Huidig proces: Burger vraagt Wajong 2015 aan Gemeente vraagt aan beoordeling banenafspraak Nieuw proces: Leerlingen VSO/PrO en ROC-entree kunnen zich rechtstreeks bij UWV melden voor een integrale beoordeling: Wajong 2015 Banenafspraak Mogelijk ook advies beschut werk Ook aanvragen door nuggers, werknemers en p-wetters Geen aanvraag door werkgevers Gemeenten krijgen uitkomst integrale beoordeling

4 Brief SZW: indicatie banenafspraak, MUB en beschut werk
Huidig proces: Gemeenten kunnen personen voordragen voor indicatie banenafspraak Gemeenten kunnen advies Medisch Uren Beperking aanvragen Gemeenten kunnen advies Beschut Werk aanvragen Nieuw proces: Geen veranderingen, gemeenten worden opgeroepen personen aan te melden voor indicatie banenafspraak voorafgaand aan werk Aanvraag advies MUB en advies Beschut Berk blijft bestaan

5 Brief SZW: ondersteuning
De scholingsnetwerken worden voor 1 juli overgedragen aan gemeenten UWV ondersteunt scholen bij de aanvraag door hun leerlingen via dedicaded arbeidsdeskundigen UWV ondersteunt gemeenten bij aanvraag indicatie banenafspraak via dedicaded arbeidsdeskundigen Programmaraad en Werkkamer ondersteunen via communicatie en regionale bijeenkomsten (www.samenvoordeklant.nl)

6 Brief SZW: centrale financiering
De middelen voor beoordelingen Participatiewet en banenafspraak worden gecentraliseerd UWV stuurt geen facturen meer voor wettelijke taken

7 Doelstelling Samenwerking tussen partijen in het scholennetwerk is gericht op preventie Veel jongeren met beperkingen hebben speciaal onderwijs gevolgd Beoogde resultaten: Voorkomen van uitkeringsaanvragen van potentiële consument (uitkering) naar actieve participant (werken naar vermogen) in de maatschappij. Ondersteunen jongeren en hun ouders bij het maken van de juiste keuzes.

8 Preventie; van school naar werk
Organiseer periodiek Intervisie-bijeenkomsten met: -Gemeente (werkcoach) -UWV (Arbeidsdeskundige-Wajong) -School -MEE Maak afspraken over: Wie doet wat? Wat willen we bereiken? Organisatie: Regel één vast aanspreekpunt voor de leerling Breng de eventuele mogelijkheden voor ondersteuning in kaart Zorg voor stage- en werkplekken (werkgeversbenadering / werkgeversservicepunt)

9 Wie doet wat? Wat doet UWV (en blijft dat doen)? Wat doet de school?
Uitstroomprofielen vaststellen (Arbeidsprofiel – Dagbesteding – Vervolgopleiding) Transitieplan per leerling Gegevens aanleveren over de leerling (alleen met arbeidsprofiel) Blijft verantwoordelijk voor de leerling tijdens de schooltijd Aanmelden bij UWV? (brief 8 mei) Wat doet de gemeente? Het voeren van gesprekken (kennismaking met Werkcoach, informeren over mogelijkheden en procedures, beantwoorden van vragen) Inzetten van eventuele instrumenten/voorzieningen Oudervoorlichting Advies in de begeleiding van schoolverlater naar werk Advies over de werkgelegenheid in de regio Wat doet UWV (en blijft dat doen)? Op verzoek afgeven van een verklaring scholingsbelemmering

10 Werkwijze Uitstroomoverleg in het netwerk: Instrumenten
Bespreken van de leerlingen Inschatting door school obv uitstroomprofiel Afspraken tussen school en gemeente; leerling melden bij UWV? (brief 8 mei) Basis voor sturen op voortgang en volledigheid Instrumenten Re-integratietraject of individuele re-integratie overeenkomst IRO Scholing/leerwerkplekken No-riskpolis Loonkostensubsidie voor de werkgever Arbeidsplaats-of vervoersvoorzieningen Jobcoaching Proefplaatsing

11 Resultaat Van consumptie naar participatie
Van negatieve ervaring naar positieve ervaring Meer kennis over de doelgroep, meer informatie van de aanvrager Tijdige bijsturing, preventieve werking door directe aansluiting naar werk

12 info@samenvoordeklant.nl ProgrammaraadJournaal
ProgrammaraadJournaal

13 VRAGEN?


Download ppt "Advies; verder in 2015 met het Scholennetwerk en netwerkscholen?"

Verwante presentaties


Ads door Google