De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 CCC & CCM - Mod IBA Integrale Bedrijfsanalyse H0. Inleiding Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 CCC & CCM - Mod IBA Integrale Bedrijfsanalyse H0. Inleiding Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT."— Transcript van de presentatie:

1 1 CCC & CCM - Mod IBA Integrale Bedrijfsanalyse H0. Inleiding Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT

2 2 Calculators Casio: fx-82msHP: HP10s Canon: F-788dx TI: TI-30XA en TI-30XB

3 3 Boeken

4 4 We live in a world of bounded rationality based on limited information.

5 5

6 6

7 7

8 8 Jaarrekeningrecht Art. 362 BW Boek 2 De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon. AMvB: - Besluit modellen jaarrekening - Besluit actuele waarde - Besluit fiscale waarderingsgrondslagen

9 9 Jaarrekeningrecht Nadere wettelijke invullingen van de term maatschappelijk verkeer; keuze obv groottecriteria (2011).

10 10 Jaarrekeningrecht

11 11 Jaarrapport 1.Jaarrekening - Balans - Resultatenrekening - Kasstroomoverzicht (IFRS) - Toelichting 2.Jaarverslag - Toestand per balansdatum - Gang van zaken tijdens boekjaar - Toekomstparagraaf 3.Overige gegevens - Accountantsverklaring - Winstbestemming - Bijzondere zeggenschapsrechten - Winstbewijzen - Gebeurtenissen na balansdatum - Nevenvestigingen Jaarrapport: verzameling jaarstukken

12 12 Accountantsverklaring Art. 393.5 BW Boek 2 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. In de verklaring wordt onder meer vermeld of de jaarrekening naar het oordeel van de accountant een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen en het resultaat. De accountant kan een afzonderlijke verklaring afgeven voor de enkelvoudige jaarrekening en voor de geconsolideerde jaarrekening.

13 13 Enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige ofwel vennootschappelijke jaarrekening is de jaarrekening van de moedermaatschappij waarin de financiële gegevens van de groepsmaatschappijen worden verantwoord onder de posten: Kapitaalbelangen (balans) Resultaat uit kapitaalbelangen (resultatenrekening). Inzicht in grootte en de samenstelling van het vermogen en het resultaat ?

14 14 Geconsolideerde jaarrekening De geconsolideerde ofwel concern jaarrekening geeft een beeld van de financiële positie van het concern als geheel. 'Geconsolideerd' =samenvoeging van alle duurzame bestanddelen van het concern. In de geconsolideerde jaarrekening worden alle activa en passiva respectievelijk opbrengsten en kosten van alle concernonderdelen samengevoegd.

15 15 Meer informatie … VVCM Computerweg 11 3542 DP Utrecht Credit Expo: don 5 november 2015 Gratis toegangskaart(en): worden in klas verstrekt!


Download ppt "1 CCC & CCM - Mod IBA Integrale Bedrijfsanalyse H0. Inleiding Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT."

Verwante presentaties


Ads door Google