De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cijfers lezen en kritisch interpreteren Bond Beter Leefmilieu – 29 09 2007 Netwerk Vlaanderen vzw Frederik Matthijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cijfers lezen en kritisch interpreteren Bond Beter Leefmilieu – 29 09 2007 Netwerk Vlaanderen vzw Frederik Matthijs."— Transcript van de presentatie:

1

2 Cijfers lezen en kritisch interpreteren Bond Beter Leefmilieu – 29 09 2007 Netwerk Vlaanderen vzw Frederik Matthijs

3 Dagindeling  9u30: kennismaking  10u00- 11u20 : Balans en Resultatenrekening - definitie, waarom, inhoud, eerste interpretaties  11u30 - 12u30: Begroting en Liquiditeitstabel - definitie, waarom, inhoud, eerste interpretaties + ratio’s  12u30 - 13u30: lunchpauze  13u30 - 16u00: oefeningen: interpretatie balans en resultatenrekening

4 Kennismaking  Naam  Organisatie: korte beschrijving  Functie + hoe lang  Aantal medewerkers  Aantal vrijwilligers  Verwachtingen?

5 De BALANS  Weergave van alle bezittingen en de manier waarop deze gefinancierd zijn (vermogen)  Momentopname  Waar en getrouw beeld  In geld uitdrukbaar  Steeds in evenwicht

6

7 De Resultatenrekening  Detail van alle KOSTEN en OPBRENGSTEN  Bepaalde periode: meestal 1 jaar  Waar en getrouw beeld  Winst - Verlies

8 Verschillende resultaten Bedrijfsresultaat+ Financieel Resultaat = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering + Uitzonderlijk Resultaat = Resultaat van het boekjaar

9

10 De Begroting: definitie  De begroting geeft de verwachte kosten en opbrengsten die tijdens een bepaalde periode gerealiseerd zullen worden.  De begroting is dus de voorspelling van de resultatenrekening die op het einde van het jaar zal worden opgemaakt.  De begroting is de vertaling van het beleidsplan in cijfers. Meer bepaald zijn de algemene beleidslijnen vertaald in operationele doelstellingen, en in meetbare termen vertaald.

11 Het beleidsplan  Missie  Algemene doelstellingen  Operationele doelstellingen resultaatsindicatoren resultaatsindicatoren meetinstrumenten meetinstrumenten

12 De Begroting: Waarom?  Wettelijke verplichting => goedkeuring AV + openbaarheid en transparantie  Instrument om de financiële duurzaamheid van de organisatie te bewaken / garanderen: vooraf => de begroting wordt uw financiële handleiding  Instrument tot bijsturing: tijdens het jaar => werken met referentiepunten en knipperlichten

13 De Begroting: alleszeggend?  Welke documenten kunnen nog gebruikt worden? Beleidsplan, met reeds uitgewerkte operationele, meetbare doelstellingen Beleidsplan, met reeds uitgewerkte operationele, meetbare doelstellingen Balans en resultatenrekening van de afgelopen 3 jaar Balans en resultatenrekening van de afgelopen 3 jaar Geprojecteerde resultatenrekening (=begroting) Geprojecteerde resultatenrekening (=begroting) Geprojecteerde balans Geprojecteerde balans Liquiditeitstabel (=cash-flow) Liquiditeitstabel (=cash-flow) Terugbetalingscapaciteit Terugbetalingscapaciteit Investeringsplan Investeringsplan Financieringsplan Financieringsplan

14 Terugbetalingscapaciteit Bedrijfsresultaat+ Financieel Resultaat = Resultaat uit gewone bedrijfsvoering + Uitzonderlijk Resultaat = Resultaat van het boekjaar + Niet-kaskosten (vb afschrijvingen) - Kasuitgaven die geen kosten zijn (vb terugbetaling lening) = Terugbetalingscapaciteit

15


Download ppt "Cijfers lezen en kritisch interpreteren Bond Beter Leefmilieu – 29 09 2007 Netwerk Vlaanderen vzw Frederik Matthijs."

Verwante presentaties


Ads door Google