De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2011 Noordhoff Uitgevers bv 11 Jaarverslaggeving Hoofdstuk 8 Eigen vermogen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2011 Noordhoff Uitgevers bv 11 Jaarverslaggeving Hoofdstuk 8 Eigen vermogen."— Transcript van de presentatie:

1 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 11 Jaarverslaggeving Hoofdstuk 8 Eigen vermogen

2 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 22 Inhoud hoofdstuk 8 Rubricering van het eigen vermogen Geplaatst kapitaal en agio Reserves Gebonden en vrij eigen vermogen

3 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 33 Specificatie van het eigen vermogen (2:373 lid 1 BW) Het geplaatste aandelen kapitaal Agio Herwaarderingsreserve Andere wettelijke reserves onderscheiden naar aard Statutaire reserves Overige reserves Niet-verdeelde winst NB Bij toepassing fiscale grondslagen wordt herinvesteringsreserve afzonderlijk getoond

4 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 44 Gestort en opgevraagd kapitaal Kapitaalbegrippen –Maatschappelijk kapitaal –Geplaatste kapitaal –Gestorte kapitaal Ingekochte eigen aandelen (2:373 lid 3 BW) –Verkrijgingprijs ten laste van de overige reserves brengen –Bij dochter eventueel naar rato percentage belang

5 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 55 Ingekochte eigen aandelen (2:373 lid3) Ten laste van overige reserves (voorkeur RJ) Andere vrije reserves zijn mogelijk Heruitgifte ten gunste van dezelfde post in het eigen vermogen. IASB: afzonderlijke aftrekpost –Kan ook in de toelichting

6 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 66 Personeelsopties Het recht om een of meer aandelen te verwerven tegen vooraf overeengekomen prijs Intrinsieke waarde is verschil tussen –Beurskoers –Uitoefenprijs Reële waarde bestaat uit –Intrinsieke waarde van de optie –Tijdswaarde of verwachtingswaarde van optie

7 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 77 Personeelsopties Twee methoden van verwerking bij RJ –Reëlewaardemethode De reële waarde is de kostenpost die lineair wordt verdeeld over de vesting periode Reële waarde wordt bepaald op basis van –Beursnotering –Waarderingsmodellen Wijzigingen van de reële waarde van de optie hebben geen invloed op kostenboeking Enige methode die IASB toestaat –Intrinsieke waardemethode Op iedere balansdatum wordt de intrinsieke waarde bepaald en de wijziging als kosten verantwoord

8 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 88 Herwaarderingsreserve (2:390 BW) Ontstaat bij –Toepassing van actuele waarde, tenzij deze op basis van 2:384 ten gunste van het resultaat worden gebracht –Waardevermeerderingen ten gunste van het resultaat gebracht maar ultimo nog niet gerealiseerd, tenzij frequente marktnoteringen bestaan Saldo herwaarderingsreserve –Komt overeen met ongerealiseerde herwaardering in boekwaarde activa, tenzij frequente marktnoteringen bestaan Herwaarderingsreserve per individueel actief vormen Herwaarderingsreserve is een wettelijke reserve

9 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 99 Andere wettelijke reserves (2:373 lid BW) Geactiveerde kosten van uitgifte van aandelen Geactiveerde kosten van R&D Reserve deelnemingen –Ingehouden winsten –Rechtstreekse vermogensvermeerderingen –Niet noodzakelijk indien dividenduitkering zonder beperking in Nederland kan worden bewerkstelligd Kapitaalbeschermingsrecht Vorming t.l.v. winstbestemming of overige reserves Leidt eventueel tot negatieve overige reserves

10 © 2011 Noordhoff Uitgevers bv 10 Gebonden eigen vermogen Gebonden deel van het eigen vermogen –Kapitaal –Herwaarderingsreserve –Andere wettelijke reserves –Statutaire reserves Ter grootte van het gebonden deel van mogen geen –Aandelen worden ingekocht –Dividenduitkeringen worden gedaan


Download ppt "© 2011 Noordhoff Uitgevers bv 11 Jaarverslaggeving Hoofdstuk 8 Eigen vermogen."

Verwante presentaties


Ads door Google