De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 8"— Transcript van de presentatie:

1 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 8
Eigen vermogen 1 (c) Noordhoff Uitgevers 1

2 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 8
Inhoud hoofdstuk 8 Rubricering van het eigen vermogen Geplaatst kapitaal en agio Reserves Gebonden en vrij eigen vermogen 2 (c) Noordhoff Uitgevers 2

3 Specificatie van het eigen vermogen (2:373 lid 1 BW)
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 8 Specificatie van het eigen vermogen (2:373 lid 1 BW) Het geplaatste aandelen kapitaal Agio Herwaarderingsreserve Andere wettelijke reserves onderscheiden naar aard Statutaire reserves Overige reserves Niet-verdeelde winst NB Bij toepassing fiscale grondslagen wordt herinvesteringsreserve afzonderlijk getoond 3 (c) Noordhoff Uitgevers 3

4 Gestort en opgevraagd kapitaal
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 8 Gestort en opgevraagd kapitaal Kapitaalbegrippen Maatschappelijk kapitaal Geplaatste kapitaal Gestorte kapitaal Ingekochte eigen aandelen (2:373 lid 3 BW) Verkrijgingprijs ten laste van de overige reserves brengen Bij dochter eventueel naar rato percentage belang 4 (c) Noordhoff Uitgevers 4

5 Ingekochte eigen aandelen (2:373 lid3)
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 8 Ingekochte eigen aandelen (2:373 lid3) Ten laste van overige reserves (voorkeur RJ) Andere vrije reserves zijn mogelijk Heruitgifte ten gunste van dezelfde post in het eigen vermogen. IASB: afzonderlijke aftrekpost Kan ook in de toelichting 5 (c) Noordhoff Uitgevers 5

6 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 8
Personeelsopties Het recht om een of meer aandelen te verwerven tegen vooraf overeengekomen prijs Intrinsieke waarde is verschil tussen Beurskoers Uitoefenprijs Reële waarde bestaat uit Intrinsieke waarde van de optie Tijdswaarde of verwachtingswaarde van optie 6 (c) Noordhoff Uitgevers 6

7 FFEGBE0231 -- Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 8
Personeelsopties Twee methoden van verwerking bij RJ Reëlewaardemethode De reële waarde is de kostenpost die lineair wordt verdeeld over de vesting periode Reële waarde wordt bepaald op basis van Beursnotering Waarderingsmodellen Wijzigingen van de reële waarde van de optie hebben geen invloed op kostenboeking Enige methode die IASB toestaat Intrinsieke waardemethode Op iedere balansdatum wordt de intrinsieke waarde bepaald en de wijziging als kosten verantwoord 7 (c) Noordhoff Uitgevers 7

8 Herwaarderingsreserve (2:390 BW)
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 8 Herwaarderingsreserve (2:390 BW) Ontstaat bij Toepassing van actuele waarde, tenzij deze op basis van 2:384 ten gunste van het resultaat worden gebracht Waardevermeerderingen ten gunste van het resultaat gebracht maar ultimo nog niet gerealiseerd, tenzij frequente marktnoteringen bestaan Saldo herwaarderingsreserve Komt overeen met ongerealiseerde herwaardering in boekwaarde activa, tenzij frequente marktnoteringen bestaan Herwaarderingsreserve per individueel actief vormen Herwaarderingsreserve is een wettelijke reserve 8 (c) Noordhoff Uitgevers 8

9 Andere wettelijke reserves (2:373 lid BW)
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 8 Andere wettelijke reserves (2:373 lid BW) Geactiveerde kosten van uitgifte van aandelen Geactiveerde kosten van R&D Reserve deelnemingen Ingehouden winsten Rechtstreekse vermogensvermeerderingen Niet noodzakelijk indien dividenduitkering zonder beperking in Nederland kan worden bewerkstelligd Kapitaalbeschermingsrecht Vorming t.l.v. winstbestemming of overige reserves Leidt eventueel tot negatieve overige reserves 9 (c) Noordhoff Uitgevers 9

10 Gebonden eigen vermogen
FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 8 Gebonden eigen vermogen Gebonden deel van het eigen vermogen Kapitaal Herwaarderingsreserve Andere wettelijke reserves Statutaire reserves Ter grootte van het gebonden deel van mogen geen Aandelen worden ingekocht Dividenduitkeringen worden gedaan 10 (c) Noordhoff Uitgevers 10


Download ppt "FFEGBE Jaarverslaggeving -- Hoofdstuk 8"

Verwante presentaties


Ads door Google