De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mr. drs. A.J.A. Vermetten RA1 Hoofdstuk 13, 6e druk Historische kostenstelsel, t.a.v. externe verslaggeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mr. drs. A.J.A. Vermetten RA1 Hoofdstuk 13, 6e druk Historische kostenstelsel, t.a.v. externe verslaggeving."— Transcript van de presentatie:

1 mr. drs. A.J.A. Vermetten RA1 Hoofdstuk 13, 6e druk Historische kostenstelsel, t.a.v. externe verslaggeving

2 mr. drs. A.J.A. Vermetten RA2 Historische kostenstelsel  Instandhoudingsdoelstelling:  Nominalisme  Handhaving eigen vermogen in euro’s  Waarderingsgrondslag:  historische kostprijs

3 mr. drs. A.J.A. Vermetten RA3 Voorraden  Aanname verloop van de voorraad  Fifo (first in first out)  Eerst gekochte goederen worden eerst verkocht  Nominalistische winstbepaling  De in de winst opgenomen voorraadresultaten kunnen binnen het historische kostenstelsel worden verkleind door uit te gaan van een andere aanname van het verloop van de voorraad…  Gemiddelde inkoopprijs  Als basis voor waarde- en winstbepaling geldt de gewogen gemiddelde inkoopprijs van de voorraad  Overwegend nominalistische winstbepaling  De in de winst opgenomen voorraadresultaten kunnen binnen het historische kostenstelsel worden verkleind door uit te gaan van een andere aanname van het verloop van de voorraad…

4 mr. drs. A.J.A. Vermetten RA4 Voorraden  Aanname verloop van de voorraad  Lifo (last in first out)  Laatst gekochte goederen worden eerst verkocht  Individueel lifo  We bekijken per transactie welke partij het laatste is ingekocht  Systeem is tamelijk substantialistisch (alleen voor voorraden!)  Collectief lifo  De laatst in de betreffende periode ingekochte goederen zijn in die periode verkocht, dus lifo per periode  Volgorde is fysiek onmogelijk  Systeem is sterk substantialistisch (alleen voor voorraden!)

5 mr. drs. A.J.A. Vermetten RA5 Voorraden  Voorraadresultaten betreffende voorraad geheel uitschakelen  IJzeren voorraadstelsel  Betreft voorraad die noodzakelijk is om de normale bedrijfsactiviteiten uit te kunnen oefenen  Voorraad wordt voor vaste prijs opgenomen; dus bij oplopend prijspeil geen winstnemen  Voorraad waarderen tegen historische kostprijs  Systeem is voor voorraad dus substantialistisch  Omvang voorraad kan uit schijven bestaan die fluctueren naar gelang de bedrijfsactiviteiten  Surplus: werkelijke voorraad is groter dan ijzeren voorraad: hoeft niet vervangen te worden dus nominalistisch winstnemen kan, waarderen tegen historische kostprijs (fifo)  Manco: werkelijke voorraad is kleiner dan ijzeren voorraad: voorziening vormen voor manco tegen op dat moment geldende inkoopprijs, deze in mindering brengen op de ijzerenvoorraadwaardering  Kostprijs verkopen bepalen uit formule: BV + I – EV = kstprijs

6 mr. drs. A.J.A. Vermetten RA6 Vermogensbepaling  Naast een getrouw beeld van het resultaat is ook een getrouw beeld van het vermogen een vereiste  Echter hoe meer de voorraadresultaten uit de winst worden geëlimineerd hoe slechter de methode scoort ten aanzien van de vermogensbepaling, dus meer stille reserves  Zie overzicht op blz. 265 figuur 13.2  Oplossing is toelichting actuele waarde

7 mr. drs. A.J.A. Vermetten RA7 Prijsdaling  Minimumwaarderingsregel toepassen  Indien netto-opbrengstwaarde lager, dan afwaardering ten laste van resultaat obv voorzichtigheid (voorraden)  Voor vaste activa moet gekeken worden of de realiseerbare waarde (hoogste van direkte of indirekte opbrengstwaarde) lager is dan de boekwaarde op historische kostenbasis  Artikel?  387

8 mr. drs. A.J.A. Vermetten RA8 Regelgeving inzake historische kosten materiële vaste activa en voorraad  IASB:  Historische kosten kan  Voorraad: alleen fifo en gem inkoopprijs (IAS 2.25)  Minimumwaarderingsregel toepassen  RJ  Historische kosten kan  Voorraad: geen ijzeren voorraad (RJ 220.301), is geen werkelijke voorraad  Voorraad: geen verbod van lifo maar ook dit is geen werkelijke voorraad  Opnemen: wijze van lifo (individueel of collectief)  Voorraadwaardering indien gewaardeerd zou zijn op fifo, gem inkoop of actuele waarde  Minimumwaarderingsregel toepassen  Wet:  Historische kosten kan  Voorraad: ijzeren voorraad wordt niet genoemd (385:2)  Minimumwaarderingsregel toepassen Fiscaal  Historische kosten moet  Alle aannames van voorraden mag, dus ook ijzeren voorraad


Download ppt "Mr. drs. A.J.A. Vermetten RA1 Hoofdstuk 13, 6e druk Historische kostenstelsel, t.a.v. externe verslaggeving."

Verwante presentaties


Ads door Google