De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Historische kostenstelsel, t.a.v. externe verslaggeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Historische kostenstelsel, t.a.v. externe verslaggeving"— Transcript van de presentatie:

1 Historische kostenstelsel, t.a.v. externe verslaggeving
Hoofdstuk 13, 6e druk Historische kostenstelsel, t.a.v. externe verslaggeving mr. drs. A.J.A. Vermetten RA

2 Historische kostenstelsel
Instandhoudingsdoelstelling: Nominalisme Handhaving eigen vermogen in euro’s Waarderingsgrondslag: historische kostprijs mr. drs. A.J.A. Vermetten RA

3 Voorraden Aanname verloop van de voorraad Fifo (first in first out)
Eerst gekochte goederen worden eerst verkocht Nominalistische winstbepaling De in de winst opgenomen voorraadresultaten kunnen binnen het historische kostenstelsel worden verkleind door uit te gaan van een andere aanname van het verloop van de voorraad… Gemiddelde inkoopprijs Als basis voor waarde- en winstbepaling geldt de gewogen gemiddelde inkoopprijs van de voorraad Overwegend nominalistische winstbepaling mr. drs. A.J.A. Vermetten RA

4 Aanname verloop van de voorraad
Voorraden Aanname verloop van de voorraad Lifo (last in first out) Laatst gekochte goederen worden eerst verkocht Individueel lifo We bekijken per transactie welke partij het laatste is ingekocht Systeem is tamelijk substantialistisch (alleen voor voorraden!) Collectief lifo De laatst in de betreffende periode ingekochte goederen zijn in die periode verkocht, dus lifo per periode Volgorde is fysiek onmogelijk Systeem is sterk substantialistisch (alleen voor voorraden!) mr. drs. A.J.A. Vermetten RA

5 Voorraadresultaten betreffende voorraad geheel uitschakelen
Voorraden Voorraadresultaten betreffende voorraad geheel uitschakelen IJzeren voorraadstelsel Betreft voorraad die noodzakelijk is om de normale bedrijfsactiviteiten uit te kunnen oefenen Voorraad wordt voor vaste prijs opgenomen; dus bij oplopend prijspeil geen winstnemen Voorraad waarderen tegen historische kostprijs Systeem is voor voorraad dus substantialistisch Omvang voorraad kan uit schijven bestaan die fluctueren naar gelang de bedrijfsactiviteiten Surplus: werkelijke voorraad is groter dan ijzeren voorraad: hoeft niet vervangen te worden dus nominalistisch winstnemen kan, waarderen tegen historische kostprijs (fifo) Manco: werkelijke voorraad is kleiner dan ijzeren voorraad: voorziening vormen voor manco tegen op dat moment geldende inkoopprijs, deze in mindering brengen op de ijzerenvoorraadwaardering Kostprijs verkopen bepalen uit formule: BV + I – EV = kstprijs mr. drs. A.J.A. Vermetten RA

6 Zie overzicht op blz. 265 figuur 13.2
Vermogensbepaling Naast een getrouw beeld van het resultaat is ook een getrouw beeld van het vermogen een vereiste Echter hoe meer de voorraadresultaten uit de winst worden geëlimineerd hoe slechter de methode scoort ten aanzien van de vermogensbepaling, dus meer stille reserves Zie overzicht op blz. 265 figuur 13.2 Oplossing is toelichting actuele waarde mr. drs. A.J.A. Vermetten RA

7 Minimumwaarderingsregel toepassen
Prijsdaling Minimumwaarderingsregel toepassen Indien netto-opbrengstwaarde lager, dan afwaardering ten laste van resultaat obv voorzichtigheid (voorraden) Voor vaste activa moet gekeken worden of de realiseerbare waarde (hoogste van direkte of indirekte opbrengstwaarde) lager is dan de boekwaarde op historische kostenbasis Artikel? 387 mr. drs. A.J.A. Vermetten RA

8 Regelgeving inzake historische kosten materiële vaste activa en voorraad
IASB: Historische kosten kan Voorraad: alleen fifo en gem inkoopprijs (IAS 2.25) Minimumwaarderingsregel toepassen RJ Voorraad: geen ijzeren voorraad (RJ ), is geen werkelijke voorraad Voorraad: geen verbod van lifo maar ook dit is geen werkelijke voorraad Opnemen: wijze van lifo (individueel of collectief) Voorraadwaardering indien gewaardeerd zou zijn op fifo, gem inkoop of actuele waarde Wet: Voorraad: ijzeren voorraad wordt niet genoemd (385:2) Fiscaal Historische kosten moet Alle aannames van voorraden mag, dus ook ijzeren voorraad mr. drs. A.J.A. Vermetten RA


Download ppt "Historische kostenstelsel, t.a.v. externe verslaggeving"

Verwante presentaties


Ads door Google