De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Economisch / technisch

Verwante presentaties


Presentatie over: "Economisch / technisch"— Transcript van de presentatie:

1 Economisch / technisch
Voorraadwaardering Economisch / technisch First In First Out Last In First Out Vaste VerrekenPrijs

2 Voorraad Voordeel: niet ‘nee’ verkopen Nadeel: risico’s
transactie of verkoopresultaat is omzet minus inkoop geen voorraad = geen verkoop (met risico klantverlies) Nadeel: risico’s bederf, diefstal, brand, prijsdaling, uit de mode...

3 Technische voorraad Economische voorraad Fysiek aanwezig
vast te stellen via inventarisatie Economische voorraad Voorkopen d.w.z. ingekocht maar nog niet ontvangen Voorverkopen d.w.z. verkocht maar nog niet afgeleverd. Een ondernemer streeft naar beperken van (prijs-)risico, dus streeft naar een zo laag mogelijke economische voorraad. Voorraad waarover prijsrisico Economisch = Technisch + ‘voorkopen’ - ‘voorverkopen’

4 FIFO ‘Oudste voorraad’ wordt eerst verkocht
Bij verkoop afboeken tegen de prijs van de langst aanwezig partij. In magazijn 10 B d.d. 1 mei à € 2, B d.d. 8 mei à € 2,50 Verkoop van 5 B op 9 mei à € 3,-- Omzet 5 x € 3,-- = € 15,-- Inkoop 5 x € 2,-- = - € 10,-- Brutowinst* = € 5,-- LET OP: Brutowinst wordt ook wel transactieresultaat of verkoopresultaat genoemd. ‘Oudste’ is administratief op te vatten en niet altijd werkelijk de oudste!

5 Bezwaren FIFO onjuiste brutowinstberekening (stijgende prijzen  geflatteerde winst en omgekeerd) onjuiste balanswaardering (historische prijs i.p.v. actuele prijs) zeer bewerkelijke administratie

6 LIFO ‘Nieuwste voorraad’ wordt eerst verkocht
Bij verkoop afboeken tegen de prijs van de kortst aanwezig partij. In magazijn 10 B d.d. 1 mei à € 2, B d.d. 8 mei à € 2,50 Verkoop van 5 B op 9 mei à € 3,-- Omzet 5 x € 3,-- = € 15,-- Inkoop 5 x € 2,50 = - € 12,50 Brutowinst* = € 2,50 LET OP: Brutowinst wordt ook wel transactieresultaat of verkoopresultaat genoemd. ‘Nieuwste’ is administratief op te vatten en niet letterlijk de ...

7 Bezwaren LIFO Beredeneer verschil FIFO en LIFO!
onjuiste brutowinstberekening (stijgende prijzen  geflatteerde winst en omgekeerd) onjuiste balanswaardering (historische prijs i.p.v. actuele prijs) zeer bewerkelijke administratie Beredeneer verschil FIFO en LIFO! Onjuiste brutowinstberekening is bij LIFO minder dan bij FIFO omdat met recentere prijzen gewerkt wordt. Onjuiste balanswaardering is bij LIFO meer dan bij FIFO omdat de voorraad gewaardeerd wordt tegen de oudste prijzen Bewerkerlijkheid naarmate aantal transacties toeneemt is bij beide systemen even erg.

8 VVP Vaste VerrekenPrijs is schatting van inkoopprijs (inclusief inkoopkosten) voor een komende periode In magazijn 10 B d.d. 1 mei à € 2,-- inclusief € 0,20 inkoopkstn Geschatte inkoopprijs B € 2,10 Geschatte inkoopkosten B + € 0,15 Vaste verrekenprijs B € 2,25

9 VVP Transactieresultaat
Verkoop van 5 B op 9 mei à € 3,-- Omzet 5 x € 3,-- = € 15,-- Inkoop 5 x € 2,25 = - € 11,25 Verkoopresultaat = € 3,75 Gerealiseerd verkoopresultaat dus berekenen op basis vvp! LET OP: is nu niet gelijk aan brutowinst!

10 VVP Resultaat op inkopen
In magazijn 10 B d.d. 1 mei à € 2,-- inclusief € 0,20 inkoopkosten Geschatte inkoopprijs B € 2,10 Werkelijke inkoopprijs B – € 1,80 Resultaat op inkoopprijs per B € 0,30 Geschatte inkoopkstn B € 0,15 Werkelijke inkoopkstn B – € 0,20 Resultaat op inkoopkstn per B – € 0,05 Per B is er € 0,25 positief resultaat op inkopen! Een andere manier om het resultaat op inkopen te berekenen: werkelijke inkoopaantal x vvp – (werkelijke inkoopwaarde + werkelijke inkoopkosten)

11 VVP Brutowinst Gerealiseerd verkoopresultaat + € 3,75
Resultaat op inkopen 5x € 0,25 + € 1,25 Brutowinst € 5,00 Voorraad wordt gewaardeerd tegen VVP Bij inkoop worden inkoopresultaten geboekt

12 Voor- en nacalculatie Voordat de periode begint: verwachte bw = verwachte afzet x (verwachte verkoopprijs – vvp) Na de periode, dus gerealiseerd: gerealiseerde bw = gerealiseerd verkoopresultaat + resultaat op inkoopprijs + resultaat op inkoopkosten Let op: een ander woord voor inkoopprijs = inkoopwaarde.


Download ppt "Economisch / technisch"

Verwante presentaties


Ads door Google