De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kleur in de verklaring. Zwart wit of kleur? 2 En nog meer kleur 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kleur in de verklaring. Zwart wit of kleur? 2 En nog meer kleur 3."— Transcript van de presentatie:

1 Kleur in de verklaring

2 Zwart wit of kleur? 2

3 En nog meer kleur 3

4 De rol van de accountant 4

5 De wettelijke rollen •Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap, behoudens …. omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. (Art.101) •De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon. (Art 362) •De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. –een oordeel of de jaarrekening het vereiste inzicht geeft en aan de bij en krachtens de wet gestelde regels voldoet (Art 393) •De accountantsverklaring, bedoeld in lid 5, heeft de vorm van: a. een goedkeurende verklaring; b. een verklaring met beperking; c. een afkeurende verklaring; of d. een verklaring van oordeelonthouding. (Art 393) •De accountant ondertekent en dagtekent de accountantsverklaring. (Art 393) 5

6 Moet de verklaring dan zo blijven? 6 Inzicht geven in de werkzaamheden geeft vertrouwen in de accountantscontrole NV COS Respecteer de Governance Commissarissen moeten inzicht geven in het besprokene met de accountant Wetsaanpassing Materialiteit, continuïteitsveronderstelling, Reikwijdte. Geen probleem, maar ook geen Haarlemmerolie T

7 Vragen ?Vragen ?


Download ppt "Kleur in de verklaring. Zwart wit of kleur? 2 En nog meer kleur 3."

Verwante presentaties


Ads door Google