De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

New TCC - voornaamste doelstellingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "New TCC - voornaamste doelstellingen"— Transcript van de presentatie:

1 Turkish Desk New Turkish Commercial Code 2012 Veranderingen in accounting, auditing and legal

2 New TCC - voornaamste doelstellingen
Transparantie, o.a. door verplichte opname van bepaalde informatie op de website Harmonisatie met EU regelgeving Vergelijkbaarheid van financiële verslaggeving Directieverantwoordelijkheid en Corporate Governance Implementatie interne beheersingsmaatregelen Transparantie in verslaglegging en accountantscontrole

3 New TCC - eisen aan de boekhouding en jaarrekening
Bijhouden en opstellen in de Turkse taal Bijhouden en opstellen in Turkse lira In lijn met de Turkse verslaggevingsstandaard (TAS), die nagenoeg een kopie is van IFRS Jaarrekening en directieverslag opstellen binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar en aanbieden aan de AvA Jaarrekening en directieverslag na vaststelling door AvA, echter binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar publiceren bij de KvK en op de website Door het kopiëren van IFRS naar TAS is het begrip ‘consolidatie’ ook in Turkije geïntroduceerd, vergelijkbaar met de Nederlandse regels voor consolidatie

4 New TCC - verwachte uitdagingen
Omzetting van huidige boekhouding naar nieuwe TAS boekhouding Kennisniveau van het financieel personeel Bijhouden van de website alsmede informatiebeveiliging Kennis van de adviseurs van TAS (= IFRS) Implementatie managementinformatiesysteem en ‘tone at the top’ Tijdigheid van implementatie Implementatie audit committee / RvC in voorkomende gevallen

5 New TCC - verplichte accountantscontrole
Accountantscontrole verplicht voor iedere ‘BV’ en ‘NV’ Onafhankelijkheid van de accountant Accountant mag zijn: ‘independent auditor’ (= Mazars) of ‘yeminli mali müsavir’ (= bij wet gecertificeerde financieel adviseur) Accountantscontrole meer in lijn met wereldwijde regels Openbaarmaking keuze voor de accountant op de website Rotatie van accountant na 7 jaar Benoeming accountant binnen 4 maanden na start van het boekjaar

6 Nieuw TCC - (minimum)kapitaal
Grote kapitaalvennootschappen (de zogeheten “joint stock companies”) YTL YTL (non-public registered) Besloten vennootschappen (“limited liability companies”) YTL YTL Nominale waarde per aandeel YTL 25 of een veelvoud daarvan Mogelijkheid van Put and Call opties “Storten” in natura op aandelen

7 Nieuw TCC - website Iedere kapitaalvennootschap is verplicht om een (toegankelijke) website te hebben, waarop zij informatie over de vennootschap dient te verschaffen. Boete: YTL 20 per dag tot YTL Bestuur verantwoordelijk

8 Nieuw TCC - aandeelhouder(s)/bestuur
Voorheen/tot nu toe: 5 oprichters benodigd voor de “joint stock company”en de B.V. Straks met TCC: 1 oprichter/founder Ook mogelijk: éénkoppig bestuur Rechtspersonen kunnen ook bestuurder zijn Vergaderingen digitaal Gevolmachtigden Afspraken tussen aandeelhouders in de statuten

9 Nieuw TCC - statuten Doelomschrijving
Overname restricties (goedkeuring door de AvA levering aandelen) Namen, titel en nationaliteiten van de bestuurders Wel/niet wijzigen en wanneer?

10 Nieuw TCC - overig Verzekering bestuurders Overregulatie?
Verwachtingen partners Turkije

11 Mazars Turkish Desk - contactgegevens
Volkan Anli RA Track record 13 jaar controleervaring Senior Manager bij Mazars en Hoofd Turkish Desk Ervaring met internationaal opererende bedrijven Kennis van de Turkse taal en cultuur Kennis van internationale verslaggevingsregels Spreker op diverse bijeenkomsten Mazars Delfllandlaan 1 1062 EA Amsterdam Elif Barioglu Track record 9 jaar juridische ervaring Advocaat ondernemingsrecht bij Pellicaan Advocaten Ervaring in corporate en commercial law, fusies en overnames Kennis van de Turkse taal en cultuur Nauwe samenwerking met de juristen van Mazars Turkije Pellicaan Advocaten Rivium Promenade 190 2909 LM Capelle a/d IJssel


Download ppt "New TCC - voornaamste doelstellingen"

Verwante presentaties


Ads door Google