De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Turkish Desk New Turkish Commercial Code 2012 Veranderingen in accounting, auditing and legal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Turkish Desk New Turkish Commercial Code 2012 Veranderingen in accounting, auditing and legal."— Transcript van de presentatie:

1 Turkish Desk New Turkish Commercial Code 2012 Veranderingen in accounting, auditing and legal

2 2 New TCC - voornaamste doelstellingen  Transparantie, o.a. door verplichte opname van bepaalde informatie op de website  Harmonisatie met EU regelgeving  Vergelijkbaarheid van financiële verslaggeving  Directieverantwoordelijkheid en Corporate Governance  Implementatie interne beheersingsmaatregelen  Transparantie in verslaglegging en accountantscontrole

3 3 New TCC - eisen aan de boekhouding en jaarrekening  Bijhouden en opstellen in de Turkse taal  Bijhouden en opstellen in Turkse lira  In lijn met de Turkse verslaggevingsstandaard (TAS), die nagenoeg een kopie is van IFRS  Jaarrekening en directieverslag opstellen binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar en aanbieden aan de AvA  Jaarrekening en directieverslag na vaststelling door AvA, echter binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar publiceren bij de KvK en op de website  Door het kopiëren van IFRS naar TAS is het begrip ‘consolidatie’ ook in Turkije geïntroduceerd, vergelijkbaar met de Nederlandse regels voor consolidatie

4 4 New TCC - verwachte uitdagingen  Omzetting van huidige boekhouding naar nieuwe TAS boekhouding  Kennisniveau van het financieel personeel  Bijhouden van de website alsmede informatiebeveiliging  Kennis van de adviseurs van TAS (= IFRS)  Implementatie managementinformatiesysteem en ‘tone at the top’  Tijdigheid van implementatie  Implementatie audit committee / RvC in voorkomende gevallen

5 5 New TCC - verplichte accountantscontrole  Accountantscontrole verplicht voor iedere ‘BV’ en ‘NV’  Onafhankelijkheid van de accountant  Accountant mag zijn: ‘independent auditor’ (= Mazars) of ‘yeminli mali müsavir’ (= bij wet gecertificeerde financieel adviseur)  Accountantscontrole meer in lijn met wereldwijde regels  Openbaarmaking keuze voor de accountant op de website  Rotatie van accountant na 7 jaar  Benoeming accountant binnen 4 maanden na start van het boekjaar

6 6 Nieuw TCC - (minimum)kapitaal  Grote kapitaalvennootschappen (de zogeheten “joint stock companies”) ► YTL 50.000 YTL 100.000 (non-public registered)  Besloten vennootschappen (“limited liability companies”) ► YTL 5.000 YTL 10.000 ► Nominale waarde per aandeel YTL 25 of een veelvoud daarvan  Mogelijkheid van Put and Call opties  “Storten” in natura op aandelen

7 7 Nieuw TCC - website Iedere kapitaalvennootschap is verplicht om een (toegankelijke) website te hebben, waarop zij informatie over de vennootschap dient te verschaffen. Boete:  YTL 20 per dag tot YTL 70.000  Bestuur verantwoordelijk

8 8 Nieuw TCC - aandeelhouder(s)/bestuur  Voorheen/tot nu toe: 5 oprichters benodigd voor de “joint stock company”en de B.V.  Straks met TCC: 1 oprichter/founder  Ook mogelijk: éénkoppig bestuur  Rechtspersonen kunnen ook bestuurder zijn  Vergaderingen digitaal  Gevolmachtigden  Afspraken tussen aandeelhouders in de statuten

9 9 Nieuw TCC - statuten  Doelomschrijving  Overname restricties (goedkeuring door de AvA levering aandelen)  Namen, titel en nationaliteiten van de bestuurders  Wel/niet wijzigen en wanneer?

10 10 Nieuw TCC - overig  Verzekering bestuurders  Overregulatie?  Verwachtingen partners Turkije

11 11 Volkan Anli RA Track record  13 jaar controleervaring  Senior Manager bij Mazars en Hoofd Turkish Desk  Ervaring met internationaal opererende bedrijven  Kennis van de Turkse taal en cultuur  Kennis van internationale verslaggevingsregels  Spreker op diverse bijeenkomsten Mazars Turkish Desk - contactgegevens Elif Barioglu Track record  9 jaar juridische ervaring  Advocaat ondernemingsrecht bij Pellicaan Advocaten  Ervaring in corporate en commercial law, fusies en overnames  Kennis van de Turkse taal en cultuur  Nauwe samenwerking met de juristen van Mazars Turkije Mazars Delfllandlaan 1 1062 EA Amsterdam +31 88 277 23 77 turkishdesk@mazars.nl www.mazars.nl Pellicaan Advocaten Rivium Promenade 190 2909 LM Capelle a/d IJssel +31 88 627 22 87 elif.barioglu@pellicaan.nl www.pellicaan.nl


Download ppt "Turkish Desk New Turkish Commercial Code 2012 Veranderingen in accounting, auditing and legal."

Verwante presentaties


Ads door Google