De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6. Bescherming, jaarrekening en wanbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "6. Bescherming, jaarrekening en wanbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 6. Bescherming, jaarrekening en wanbeleid

2 Aandelen aandelen betekenen kapitaaldeelname en zeggenschap
verhandelen van aandelen aan toonder op de effectenbeurs beursoverval meerderheid van aan aandelen (stemmen) op de AvA © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

3 Beschermingsconstructies
loskoppeling van kapitaaldeelname en zeggenschap zich beschermen tegen een ongewenste beursovername prioriteitsaandelen preferente aandelen certificeren van aandelen beperken van aantal stemmen administratiekantoor © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

4 Prioriteitsaandelen aandelen met speciale bevoegdheid
m.n. het benoemen van bestuurders overstemmen (1/2 v/h geplaatst kapitaal vertegenwoordigd en dan 2/3 meerderheid) © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

5 Prioriteits aandelen Naamloze venootschap Bestuur Prioriteits aandelen
Algemene vergadering van aandeelhouders Stichting Gewone aandelen Aandeelhouders © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

6 Preferente aandelen een oderneming kan deze uitgeven om zich te verweren tegen een vijandige overname aandelen op naam geplaatst bij bevriende stichting gewone aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht hoe? onderhands plaatsen (1/4 deel van nominale waarde storten) © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

7 Preverente aandelen Relatie als thuisbankier Naamloze venootschap
Bestuur Preverente aandelen Algemene vergadering van aandeelhouders Stichting Geldlening Gewone aandelen Aandeelhouders Bank © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

8 Certificeren van aandelen
middel om zeggenschap los te koppelen van kapitaaldeelname certificaathouders hebben geen stemrecht, wel recht op dividend via administratiekantoor beperken van aantal stemmen © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

9 Administatiekantoor Naamloze venootschap Bestuur
Algemene vergadering van aandeelhouders certificaten aandelen Administratie kantoor Certificaathouders © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

10 Structuurregieme, grote NV/BV
criteria (art. 2:153, 263 lid 2 BW): geplaatst kapitaal > € 13 mlj ondernemingsraad 100 personeelsleden gevolg: verplichte RvC zeggenschap (macht) van de aandeelhoudersvergadering naar de RvC © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

11 Bevoegdheid RvC (art. 2:140/250 BW)
benoeming/ontslag bestuurders vaststelling jaarrekening goedkeuring aantal bestuursbesluiten m.b.t.: aandelen wijziging statuten samenwerking/deelneming ontbinding, faillissement,etc © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

12 Coöptatie (art. 2:158/268 BW) RvC benoemd zelf nieuwe commissarissen bij vacature © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

13 Concern (art. 2:24b BW) een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch met elkaar zijn verbonden © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

14 Jaarrekening (art. 2:360ev BW)
financiële verantwoording v/h bestuur publikatieplicht (afhankelijk van klein, middelgroot, groot) Jaarrekening en decharge (relatie art. 2: 9 BW) © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

15 Jaarrekening bestaat uit:
balans winst en verliesrekening toelichting op beide © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

16 Balans moet een getrouw, duidelijk en stelselmatig beeld geven van het vermogen © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

17 Winst en verliesrekening
moet een getrouw, duidelijk en stelselmatig beeld geven van de grootte van het resultaat © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

18 Openbaarmaking jaarstukken
publikatie door deponering KvK (art. 2:394 BW) publicatietermijnen 5 maanden na afloop boekjaar (art. 2:101/210 BW) maximaal 6 maanden door AvA verlengd uiterste geval binnen 13 maanden na afloop boekjaar (art 2:394 lid 3 BW) © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

19 Procedure voor het aanvechten jaarrekening
iedere belanghebbende kan jaarrekening aanvechten bij Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam (art. 999 ev RV) © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

20 Waarom procedure? om door OK te laten vaststellen dat de jaarrekening niet deugt en dus ook geen decharge had mogen worden verleend vaak om (ex) directeuren en RvC aansprakelijk te stellen, o.g.v. art 2:9 BW © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

21 Publicatie jaarrekening
afhankelijk van: grote- middelgrote- of kleine onderneming © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

22 Aansprakelijkheid bestuurders/commisarissen
directeur(en) en commissarissen, niet met privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap tenzij: misbruik (art. 2: 138/248 BW) als het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld, en als aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

23 Kennelijke onbehoorlijke taakvervulling
van onbehoorlijke taakvervulling is in ieder geval sprake als: jaarrekening niet tijdig is gedeponeerd geen deugdelijke administratie is gevoerd © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

24 Geschillenregeling gedwongen overdracht van aandelen
aandeelhouder wordt gedwongen aandelen te verkopen (uitstoting) gedwongen overname van aandelen aandeelhouder wordt gedwongen aandelen te kopen © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

25 Enquêterecht (art. 2:344ev BW)
onderscheid enquête en parlementaire enquête waarom? om betrokkenen (bestuur en RvC) persoonlijk aansprakelijk te kunnen stellen Ondernemingskamer moet oordelen of er sprake is van "wanbeleid" © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

26 Wanneer onderzoek (art. 2:350 lid 1 BW)
als er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht

27 Wanneer maatregelen (art. 2: 355 lid 1 BW)?
als er sprake is van wanbeleid “wanbeleid”: 'handelen in strijd met de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap‘ © 2006 mr. J. Keizer Bedrijf & Recht


Download ppt "6. Bescherming, jaarrekening en wanbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google