De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het schrijven van een leesbare managementletter

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het schrijven van een leesbare managementletter"— Transcript van de presentatie:

1 Het schrijven van een leesbare managementletter
Gerton Reijenga – Findings 6 oktober 2009

2 Introductie Findings verbetert de communicatie tussen accountants en ondernemers door hen te helpen bij het schrijven, oplossen en controleren van bevindingen

3 Inhoud Ontwikkelingen in de markt Spanningsveld Wat kan beter Top 10
Integraal onderdeel van de controle Samengevat…

4 Ontwikkelingen in de markt
Fusies Toegenomen regelgeving Tarieven onder druk Commodity product Geloofwaardigheid accountantsberoep Hoe onderscheidt u zich nog als accountant? Management letter is hèt visitekaartje

5 Communicatie accountant
Rapportagevorm Inhoud Wettelijke basis? Doelgroep Accountantsverklaring Uitslag van het onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening Ja, BW 2:393 lid 5 Algemeen publiek Accountantsverslag Verslag over de belangrijkste bevindingen die bij de controle van de jaarrekening naar voren zijn gekomen Ja, BW 2:393 lid 4 Primair afgestemd op RvC Management letter Rapportage van belangrijke bevindingen (ook die niet rechtstreeks in relatie staan tot de controle van de jaarrekening) met adviezen voor verbetering Nee Primair afgestemd op bestuur Accountantsrapport Rapport dat de accountant uitbrengt als hij de jaarrekening zelf samenstelt Nee, vaak voor niet wettelijke controles Bestuur en RvC

6 Spanningsveld

7 Wat kan beter Top 10 Verschillende doelgroepen Formele taal
Disclaimers Gestructureerde opbouw Accountantsjargon Verplichte nummers Inzicht in de cijfers Concrete adviezen Strategische ontwikkelingen Vorm en lay-out

8 1. Verschillende doelgroepen
Aan wie is de management letter gericht? Meer achtergrondinformatie nodig Duidelijke uitleg (verstandige leek) Samenvatting voor partijen op afstand  houd er rekening mee dat de management letter ook door andere doelgroepen wordt gelezen

9 2. Formele taal “Middels dit schrijven rapporteren wij u omtrent onze bevindingen uit hoofde van de door ons uitgevoerde jaarrekeningcontrole 2008 inzake bedrijf XYZ.” “Hai Kees, Ik heb ff een stukkie op papier gezet van wat wij gezien hebbe bij de controle” gebruik woorden die de lezer kent en ook zelf gebruikt, maar houd het wel zakelijk vermijd de lijdende vorm zoveel mogelijk wissel korte en lange zinnen af

10 3. Disclaimers wees duidelijk in wat u wel en niet hebt gedaan
“Ons onderzoek ten aanzien van de opzet, bestaan en de werking van de administratieve organisatie en de daarin besloten maatregelen van interne beheersingsmaatregelen is niet gericht op het vormen van een oordeel omtrent uw administratieve organisatie en interne beheersing als geheel, noch op de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als zodanig. De opmerkingen kunnen derhalve niet als limitatief worden beschouwd.” wees duidelijk in wat u wel en niet hebt gedaan verwijs naar de opdrachtbrief

11 4. Gestructureerde opbouw
Brij aan bevindingen Kopjes sluiten niet aan bij de teksten Analyse van controlebevindingen een logische volgorde en structuur bevordert de leesbaarheid

12 5. Accountantsjargon volledigheid van opbrengsten - materieel belang - axiomatisch voorbehoud - administratieve organisatie - intern beheersingssysteem - getrouwheid van de jaarrekening – deelwaarneming - betrouwbaarheid en continuïteit geautomatiseerde gegevensverwerking “Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening.” probeer accountantsjargon te vermijden of te verduidelijken

13 Bron: COS 260 en NIVRA Studierapport 31
6. Verplichte nummers Bron: COS 260 en NIVRA Studierapport 31 maak gebruik van een ‘checklist’ om te controleren of alle relevante onderwerpen zijn behandeld

14 7. Inzicht in de cijfers Samenstelling van de post + oorzaken
”De post debiteuren is met € gedaald tot € ten opzichte van ultimo 2007.” Samenstelling van de post + oorzaken Kengetallen en ratio’s opvallende mutaties oorzaken geef een toelichting op de kengetallen en ratio’s die de klant echt inzicht geven in de bedrijfsprestaties

15 8. Concrete adviezen verplaats u in de positie van de klant
“Medio vorig jaar is een nieuw systeem geïmplementeerd ter ondersteuning van de verkoopactiviteiten van bedrijf XYZ. Een aantal onderdelen van dit systeem vertoont nog tekortkomingen welke onze controle van de volledigheid van opbrengsten bemoeilijkt...” “...Hoewel wij dit voor onze controleopdracht niet van materieel belang achten, adviseren wij u dit verder uit te zoeken en de noodzakelijke corrigerende acties te nemen...” verplaats u in de positie van de klant sluit bevindingen af met een concreet advies waar de klant echt iets aan heeft

16 9. Strategische ontwikkelingen
Wat speelt er aan ontwikkelingen? organisatie personeel producten markt regelgeving laat zien dat u de business van de klant begrijpt en weet wat er speelt

17 10. Vorm en lay-out Brief of rapport Lay-out moet aantrekkelijk zijn
Form over substance Andere rapportageformaten kies de vorm en lay-out die past bij u en uw klant

18 Integraal onderdeel van de controle
Pre-audit: wat speelt er? Besprekingen met management Bevindingen doen en vastleggen Bevindingen structureren en prioriteren naar belang voor de klant en de controle Eindredactie door 1 teamlid Interne review door teamlid/partner Peer review door collega niet betrokken bij de opdracht (voor)Bespreken met management Management letter definitief maken inclusief reactie management

19 Samengevat... De management letter is uw visitekaartje!
Verplaats u in de positie van de klant Gebruik een zakelijke, heldere schrijfstijl Maak gebruik van de "wat kan beter Top 10" Meer (schrijf)tips zijn te vinden op


Download ppt "Het schrijven van een leesbare managementletter"

Verwante presentaties


Ads door Google