De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4. Besloten vennootschap. © 20046mr. J. KeizerBedrijf & Recht2 Besloten vennootschap een rechtspersoon met een maatschappelijk kapitaal dat in aandelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4. Besloten vennootschap. © 20046mr. J. KeizerBedrijf & Recht2 Besloten vennootschap een rechtspersoon met een maatschappelijk kapitaal dat in aandelen."— Transcript van de presentatie:

1 4. Besloten vennootschap

2 © 20046mr. J. KeizerBedrijf & Recht2 Besloten vennootschap een rechtspersoon met een maatschappelijk kapitaal dat in aandelen verdeeld is “besloten” –de aandelen zijn niet vrij overdraagbaar –blokkeringsregeling

3 © 20046mr. J. KeizerBedrijf & Recht3 Orgaan persoon of instantie die binnen vennootschap juridisch besluiten kan nemen –bestuur (directie) –algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) –raad van commissarissen (RvC) is alleen verplicht bij grote ondernemingen (structuurvennootschappen)

4 © 20046mr. J. KeizerBedrijf & Recht4 Oproeping voor een vergadering bij BV via oproepingsbrieven (uitnodiging) (art. 2:223 BW) bij NV via oproepingsbrieven en/of advertentie

5 © 20046mr. J. KeizerBedrijf & Recht5 Bevoegdheden "gewone" AvA benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders wijziging van statuten, omzetting, ontbinding. vaststelling jaarrekening (winst, dividend) benoeming registeraccountant om jaarrekening te onderzoeken vermeerdering (emissie), vermindering van het kapitaal benoeming, schorsing en ontslag van minstens 2/3 van het aantal commissarissen

6 © 20046mr. J. KeizerBedrijf & Recht6 Agenda zonder agenda in beginsel geen rechtsgeldig besluit mogelijk

7 © 20046mr. J. KeizerBedrijf & Recht7 Bevoegdheid van aandeelhouder (art. 2: 227 BW) bijwonen van de algemene vergadering van aandeelhouders recht om woord te voeren stemrecht

8 © 20046mr. J. KeizerBedrijf & Recht8 Wat is een besluit? juridische beslissing van een orgaan van een vennootschap

9 © 20046mr. J. KeizerBedrijf & Recht9 Nietige en vernietigbare besluiten organen BV/NV Nietig –srijd met de wet –strijd met de statuten –soms bekrachtiging mogelijk Vernietigbaar –bij strijd met redelijkheid en billijkheid –strijd met regels voor totstandkoming van een besluit –strijd met reglement vernietiging kan gevraagd worden door iedere belanghebbende

10 © 20046mr. J. KeizerBedrijf & Recht10 Bestuur de juridische term voor directie geeft leiding aan de onderneming vertegenwoordigt de rechtspersoon tegenover derden

11 © 20046mr. J. KeizerBedrijf & Recht11 Vertegenwoordigingsbevoegd heid bestuur (art. 2:240 BW) iedere bestuurder is bevoegd tenzij: –beperkingen twee handtekeningen clausule (derde werking) maar één bestuurder bevoegd interne aansprakelijkheid van bestuurders (art. 2:9 BW)

12 © 20046mr. J. KeizerBedrijf & Recht12 Raad van Commissarissen (art. 2:250 BW) bij "gewone" BV niet verplicht taken (art. 2:250 BW) –toezicht houden –geven van advies benoeming door AvA (art.2:252 BW)

13 © 20046mr. J. KeizerBedrijf & Recht13 Overdracht van aandeel op naam bij een BV moet via notariële akte (art. 2:196 ev BW)

14 © 20046mr. J. KeizerBedrijf & Recht14 Blokkering van aandelen beperken van overdracht van aandelen: –aanbiedingsregeling (art. 2:195 lid 3 BW) aanbieden aan medeaandeelhouders –goedkeuringsregeling (art. 2:195 lid 4 BW) goedkeuring door een orgaan van de BV in praktijk vaak combinatie van beide regelingen geen vrije handel in aandelen van een BV


Download ppt "4. Besloten vennootschap. © 20046mr. J. KeizerBedrijf & Recht2 Besloten vennootschap een rechtspersoon met een maatschappelijk kapitaal dat in aandelen."

Verwante presentaties


Ads door Google