De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene vergadering KansPlus 28 mei 2011 Jaarrekening KansPlus 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene vergadering KansPlus 28 mei 2011 Jaarrekening KansPlus 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene vergadering KansPlus 28 mei 2011 Jaarrekening KansPlus 2010

2 ALV KansPlus, 28 mei 2010 Impressies Product: Jaarrekening landelijk bureau met accountantsverklaring. Proces: Dank aan landelijk bureau, met name financiële administratie.

3 ALV KansPlus, 28 mei 2011 Jaarrekening ledengroepen over 2010 Geconsolideerde jaarrekening pas vaststellen in najaarsledenvergadering.

4 ALV KansPlus, 28 mei 2008 Inhoud jaarrekening landelijk bureau - 1 Algemeen Exploitatie : € 16.030,00 negatief. Toelichting baten en lasten vanaf blz.5/18 en 6/18.

5 ALV KansPlus, 28 mei 2011 Inhoud jaarrekening landelijk bureau Financiele positie Eigen vermogen negatief Voorzieningen en fondsen positief (doelbestemming)

6 Algemene vergadering KansPlus, 28 mei 2011 Continuiteitsvraagstuk Reorganisatie en sociaal plan Ledenwerving Overeenkomst met Menzis Ondernemingsplan

7 ALV KansPlus, 28 mei 2011 Samengevoegde jaarrekening 2009

8 Jaarrekening 2009 landelijk bureau vastgesteld/goedgekeurd op 29 mei 2010 ALV KansPlus, 28 mei 2011

9 Nu vooral jaarrekening 2009 van ledengroepen In 2010 vastgesteld dat accountant te veel onvolkomenheden (ontijdige en onvolledige aanlevering) vaststelde om een verklaring voor de samengevoegde jaarrekening 2009 te kunnen afgeven ALV KansPlus, 28 mei 2011

10 Na opnieuw veel werk, nu het resultaat over de samengevoegde jaarrekening 2009 Commissie aan de slag om via een huishoudelijk reglement Tot vereenvoudiging van het administratieve proces te komen. Rabo verenigingspakket inmiddels geïntroduceerd Najaarsvergadering 2011 naar verwachting nadere voorstellen aan algemene vergadering ALV KansPlus, 28 mei 2011

11 Balans ledengroepen 31-12-2009 Totaal vermogen € 2.231.219,00 Afname van € 99.486,00

12 Exploitatierekening 2009 van ledengroepen: Tekort € 36.390,00 ALV KansPlus, 28 mei 2011

13 Opvallende verschillen in exploitatie 2009 tov 2008 Baten Afname collecte aandeel € 18.662,00 Toename schenkingen € 45.108,00 Afname rente-inkomsten € 5.805,00 Toename contributie € 10.423,00 Toename diverse opbrengsten € 70.581,00 Afname activiteiten opbrengst €28.981,00 Lasten Forse afname Kosten activiteiten € 48.505,00 ALV KansPlus, 28 mei 2011

14 Samengevoegde balans(landelijk en ledengroepen) 31-12-2009 Vermogen totaal € 2.946.051,00 Afname van € 179.091,00 ALV KansPlus, 28 mei 2011

15 Accountantsverklaring bijgevoegd Voorstel voor besluitvorming: Instemmen met de samengestelde jaarrekening 2009 ALV KansPlus, 28 mei 2011

16


Download ppt "Algemene vergadering KansPlus 28 mei 2011 Jaarrekening KansPlus 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google