De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) BSN - Financieel Management Young Professional 11 28 oktober 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) BSN - Financieel Management Young Professional 11 28 oktober 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) BSN - Financieel Management Young Professional 11 28 oktober 2008

2 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Vragen Waarom is de financiële functie zo onzichtbaar? (subset 1)

3 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Jaarrekening Gebouwen Machines Immat Vaste Activa (Goodwill) Grondstoffen Producten Debiteuren Bank kortere termijn / meer liquide Aandelenkapitaal Reserves Voorzieningen Langl.leningen Kortl. leningen Crediteuren Winst afgelopen jr kortere termijn opeisbaar Balans Kosten (+) Omzet (-) Resultaatrekening Passiva / Financiering (-) =Winst afgelopen jr Activa / Bezit (+) + Toelichtingen

4 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Opzet W&V-rekening Netto Omzet (ofwel incl. korting) -/- kosten van de verkopen = contributie marge -/- verkoop en beheerskosten -/- afschr. vaste activatotale bedrijfskosten -/- afschr. immateriële activa -/- overige kosten = bedrijfsresultaat -/- interest -/- overige baten en lasten = winst voor belastingen -/- belastingen = netto winst

5 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Financiële Verslag van een Onderneming Jaarrekening (Balans, V&W, toelichtingen) * (denk aan deelnemingen, waarderingsgrondslagen (going concern), off-balance sheet) Jaarverslag v/h Bestuur, daarin moet: * onderzoek en ontwikkeling * betekenisvolle zaken na jaareinde * toekomstparagraaf Overige gegevens * winstbestemming * bijzondere statutaire zeggenschapsrechten * gebeurtenissen na balansdatum * accountantsverklaring

6 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Ratio’s omloopsnelheid van * omzet of vermogen (omzet/gem. vermogen) * voorraad (omzet/voorraad), crediteuren, debiteuren, etc gem. termijn * debiteuren (360/omloopsnelheid), crediteuren, voorraad etc. solvabiliteit (bijv.: debt ratio: vreemd/totaal vermogen activa) liquiditeit (current ratio: vlottende activa / korte schulden, quick- of -ratio is excl. voorraden) maar ook: * kort/lang vermogen; cash-flow/investeringen, vlottend bezit/vlottende financiering, rente dekking, hefboom * arbeidsproductiviteit…….. Speel/Werk met wat achter de cijfers zit; beoordeel geen ratio’s

7 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Dupont schema ROI Efficiëntie totaal vermogen netto omzet netto omzet bedrijfs- resultaat kostprijs omzet netto omzet duurzame activa vlottende activa liquide middelen debiteuren voorraden overige kosten excl. rente afschrij- vingen lonen en salarissen grondstof verbruik producti- viteit = Omloopsnelheid v/h vermogen = Bruto marge = Rentabiliteit v/h vermogen x : : _ + + + + + +

8 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Vragen Welke waarde hebben jaarrekeningen als het sentiment op de beurs de waarde van het bedrijf voor 100% (?) beïnvloedt (subset 1)

9 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Tijdswaarde Jaar 0 1 2 3 4 5 Euro 1 1,10 1,21 1,33 1,46 1,61 Jaar 0 1 2 3 4 5 Euro 1 1,61 één gulden op de bank tegen 10% waarde nu van 1,61 inkomsten over 5 jaar

10 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) En wat zijn 5 inkomsten nu waard? Jaar 0 1 2 3 4 5 Euro 1 1,10 1,21 1,33 1,46 1,61 ?

11 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) - Investeringsanalyse - de financiële paragraaf Base case en de Netto Contante Waarde Verder: risico’s down/up-ward scenario’s (sensitivities: markt, technologie, milieu…) alleen verschillen t.o.v. base case flexibiliteit en robuustheid onderbouwing Niet financiële aspecten zijn de hoofdmoot

12 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Details in de berekening WACC (Weighted Average Cost of Capital) =solv x EV% + (1-solv) x (1-tax%) x VV% IRR en pay-back NCW = Σ ∞ t=0 CF t (1+WACC) t

13 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Beheersing projecten Doorlooptijd Budget Kwaliteit werk Kritisch pad Kosten Functie eisen De beperkingen De bedreigingen

14 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Waarderealisatie en -creatie

15 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) BCG strategie-termen in Financiële matrix Vermogensbeslag (mln) 1. HARVEST (Divest / Restructure) %CFROI %WACC Vermogensbeslag (mln) 2. IMPROVE (Hold) %CFROI %WACC Vermogensbeslag (mln) 3. Build (Grow / Invest) %CFROI %WACC

16 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Strategie verandering … en Control Mission Statement: (IBM / Apple… in 2000) “We have a passioned concern with the invention of business IT technology” Mission Statement: (IBM / Apple… in 2007) “We focus on the application of consumer IT technology” Andere KPI’s

17 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Strategie en Benchmarking…en Control Bedrijf C: Best in class? Worcest? It all depends on the Strategy Andere KPI’s

18 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Kritieke Succes Factoren…en Control Blue Ocean Cosmetics Industry Bron: Kim & Mauborgne / HBR04 High Low

19 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Vodafone 2005/6: we strive for market leadership in Revenue, EBITDA and… …. in customer satisfaction Marktaandeel RevenueEBITDAklanttevredenheid Germany37%45%1 Greece42%44%2 Ireland53%55%2 Italy36%46%1 Netherlands28%30%1 Portugal38%33%1 Spain32%28%1 UK29%33%2 nummer 1 positie in die markt nummer 2 positie in die markt

20 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Tevredenheid en Winst optimalisatie en maximalisatie Maximale klanttevredenheid gaat niet samen met maximale winst Klanttevredenheid is leading indicator van winst Personeelstevredenheid is leading indicator van klanttevredenheid t = 1 t = 0 ‘duurzame’ winst tevredenheid

21 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Verkooprijp, Afwaarderen… en Control Leidend Sterk Gemiddeld Kwetsbaar Zwak Be Ned Italië Port Spanje

22 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) Stelling In de praktijk bemoeit de controller zich nauwelijks met het strategisch niveau (subset 1) toelichting: te lezen artikelen doen anders vermoeden. In praktijk is de ervaring dat de operationele taken steeds meer tijd vragen en ondersteuning van IT tegenvalt


Download ppt "Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) BSN - Financieel Management Young Professional 11 28 oktober 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google