De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BSN - Financieel Management Young Professional oktober 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "BSN - Financieel Management Young Professional oktober 2008"— Transcript van de presentatie:

1 BSN - Financieel Management Young Professional 11 28 oktober 2008

2 Vragen Waarom is de financiële functie zo onzichtbaar? (subset 1)

3 Jaarrekening Activa / Bezit (+) Passiva / Financiering (-) Balans
Gebouwen Machines Immat Vaste Activa (Goodwill) Grondstoffen Producten Debiteuren Bank Aandelenkapitaal Reserves Voorzieningen Langl.leningen Kortl. leningen Crediteuren Winst afgelopen jr + Toelichtingen Resultaatrekening Kosten (+) Omzet (-) kortere termijn / meer liquide kortere termijn opeisbaar =Winst afgelopen jr

4 Opzet W&V-rekening Netto Omzet (ofwel incl. korting)
-/- kosten van de verkopen = contributie marge -/- verkoop en beheerskosten -/- afschr. vaste activa totale bedrijfskosten -/- afschr. immateriële activa -/- overige kosten = bedrijfsresultaat -/- interest -/- overige baten en lasten = winst voor belastingen -/- belastingen = netto winst

5 Financiële Verslag van een Onderneming
Jaarrekening (Balans, V&W, toelichtingen) (denk aan deelnemingen, waarderingsgrondslagen (going concern), off-balance sheet) Jaarverslag v/h Bestuur, daarin moet: onderzoek en ontwikkeling betekenisvolle zaken na jaareinde toekomstparagraaf Overige gegevens winstbestemming bijzondere statutaire zeggenschapsrechten gebeurtenissen na balansdatum accountantsverklaring

6 Ratio’s omloopsnelheid van gem. termijn
omzet of vermogen (omzet/gem. vermogen) voorraad (omzet/voorraad), crediteuren, debiteuren, etc gem. termijn debiteuren (360/omloopsnelheid), crediteuren, voorraad etc. solvabiliteit (bijv.: debt ratio: vreemd/totaal vermogen activa) liquiditeit (current ratio: vlottende activa / korte schulden, quick- of -ratio is excl. voorraden) maar ook: kort/lang vermogen; cash-flow/investeringen, vlottend bezit/vlottende financiering, rente dekking, hefboom arbeidsproductiviteit…….. Speel/Werk met wat achter de cijfers zit; beoordeel geen ratio’s

7 Dupont schema _ : x : + + + + + + grondstof verbruik netto omzet
lonen en salarissen bedrijfs- resultaat _ = Bruto marge + : Efficiëntie afschrij- vingen kostprijs omzet netto omzet + overige kosten excl. rente ROI x duurzame activa voorraden = Rentabiliteit v/h vermogen netto omzet + producti- viteit + : debiteuren = Omloopsnelheid v/h vermogen totaal vermogen vlottende activa + liquide middelen

8 Vragen Welke waarde hebben jaarrekeningen als het sentiment op de beurs de waarde van het bedrijf voor 100% (?) beïnvloedt (subset 1)

9 één gulden op de bank tegen 10%
Tijdswaarde één gulden op de bank tegen 10% waarde nu van 1,61 inkomsten over 5 jaar Jaar Euro , , , , ,61 Jaar Euro ,61

10 En wat zijn 5 inkomsten nu waard?
Jaar Euro , , , , ,61 ?

11 - Investeringsanalyse - de financiële paragraaf
Base case en de Netto Contante Waarde Verder: risico’s down/up-ward scenario’s (sensitivities: markt, technologie, milieu…) alleen verschillen t.o.v. base case flexibiliteit en robuustheid onderbouwing Niet financiële aspecten zijn de hoofdmoot

12 Details in de berekening
WACC (Weighted Average Cost of Capital) =solv x EV% + (1-solv) x (1-tax%) x VV% IRR en pay-back NCW = Σ t=0 CFt (1+WACC)t

13 Beheersing projecten Kwaliteit werk Doorlooptijd Kritisch pad
Functie eisen Budget De bedreigingen Kosten De beperkingen

14 Waarderealisatie en -creatie

15 BCG strategie-termen in Financiële matrix
Vermogensbeslag (mln) 1. HARVEST (Divest / Restructure) %CFROI %WACC 2. IMPROVE (Hold) 3. Build (Grow / Invest)

16 Strategie verandering … en Control
Mission Statement: (IBM / Apple… in 2000) “We have a passioned concern with the invention of business IT technology” Mission Statement: (IBM / Apple… in 2007) “We focus on the application of consumer IT technology” Andere KPI’s

17 Strategie en Benchmarking…en Control
Bedrijf C: Best in class? Worcest? It all depends on the Strategy Andere KPI’s

18 Kritieke Succes Factoren…en Control
High Blue Ocean Cosmetics Industry Low Bron: Kim & Mauborgne / HBR04

19 …. in customer satisfaction
Vodafone 2005/6: we strive for market leadership in Revenue, EBITDA and… Marktaandeel Revenue EBITDA klanttevredenheid Germany 37% 45% 1 Greece 42% 44% 2 Ireland 53% 55% Italy 36% 46% Netherlands 28% 30% Portugal 38% 33% Spain 32% UK 29% nummer 1 positie in die markt nummer 2 positie in die markt …. in customer satisfaction

20 Tevredenheid en Winst optimalisatie en maximalisatie
‘duurzame’ winst Maximale klanttevredenheid gaat niet samen met maximale winst Klanttevredenheid is leading indicator van winst Personeelstevredenheid is leading indicator van klanttevredenheid t = 1 t = 0 tevredenheid

21 Verkooprijp, Afwaarderen… en Control
Leidend Sterk Gemiddeld Kwetsbaar Zwak Be Port Spanje Ned Italië

22 Stelling In de praktijk bemoeit de controller zich nauwelijks met het strategisch niveau (subset 1) toelichting: te lezen artikelen doen anders vermoeden. In praktijk is de ervaring dat de operationele taken steeds meer tijd vragen en ondersteuning van IT tegenvalt


Download ppt "BSN - Financieel Management Young Professional oktober 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google