De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) BSN - Financieel Management Young Professional 11 28 oktober 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) BSN - Financieel Management Young Professional 11 28 oktober 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) BSN - Financieel Management Young Professional oktober 2008

2 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Vragen Waarom is de financiële functie zo onzichtbaar? (subset 1)

3 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Jaarrekening Gebouwen Machines Immat Vaste Activa (Goodwill) Grondstoffen Producten Debiteuren Bank kortere termijn / meer liquide Aandelenkapitaal Reserves Voorzieningen Langl.leningen Kortl. leningen Crediteuren Winst afgelopen jr kortere termijn opeisbaar Balans Kosten (+) Omzet (-) Resultaatrekening Passiva / Financiering (-) =Winst afgelopen jr Activa / Bezit (+) + Toelichtingen

4 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Opzet W&V-rekening Netto Omzet (ofwel incl. korting) -/- kosten van de verkopen = contributie marge -/- verkoop en beheerskosten -/- afschr. vaste activatotale bedrijfskosten -/- afschr. immateriële activa -/- overige kosten = bedrijfsresultaat -/- interest -/- overige baten en lasten = winst voor belastingen -/- belastingen = netto winst

5 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Financiële Verslag van een Onderneming Jaarrekening (Balans, V&W, toelichtingen) * (denk aan deelnemingen, waarderingsgrondslagen (going concern), off-balance sheet) Jaarverslag v/h Bestuur, daarin moet: * onderzoek en ontwikkeling * betekenisvolle zaken na jaareinde * toekomstparagraaf Overige gegevens * winstbestemming * bijzondere statutaire zeggenschapsrechten * gebeurtenissen na balansdatum * accountantsverklaring

6 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Ratio’s omloopsnelheid van * omzet of vermogen (omzet/gem. vermogen) * voorraad (omzet/voorraad), crediteuren, debiteuren, etc gem. termijn * debiteuren (360/omloopsnelheid), crediteuren, voorraad etc. solvabiliteit (bijv.: debt ratio: vreemd/totaal vermogen activa) liquiditeit (current ratio: vlottende activa / korte schulden, quick- of -ratio is excl. voorraden) maar ook: * kort/lang vermogen; cash-flow/investeringen, vlottend bezit/vlottende financiering, rente dekking, hefboom * arbeidsproductiviteit…….. Speel/Werk met wat achter de cijfers zit; beoordeel geen ratio’s

7 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Dupont schema ROI Efficiëntie totaal vermogen netto omzet netto omzet bedrijfs- resultaat kostprijs omzet netto omzet duurzame activa vlottende activa liquide middelen debiteuren voorraden overige kosten excl. rente afschrij- vingen lonen en salarissen grondstof verbruik producti- viteit = Omloopsnelheid v/h vermogen = Bruto marge = Rentabiliteit v/h vermogen x : : _

8 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Vragen Welke waarde hebben jaarrekeningen als het sentiment op de beurs de waarde van het bedrijf voor 100% (?) beïnvloedt (subset 1)

9 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Tijdswaarde Jaar Euro 1 1,10 1,21 1,33 1,46 1,61 Jaar Euro 1 1,61 één gulden op de bank tegen 10% waarde nu van 1,61 inkomsten over 5 jaar

10 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) En wat zijn 5 inkomsten nu waard? Jaar Euro 1 1,10 1,21 1,33 1,46 1,61 ?

11 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) - Investeringsanalyse - de financiële paragraaf Base case en de Netto Contante Waarde Verder: risico’s down/up-ward scenario’s (sensitivities: markt, technologie, milieu…) alleen verschillen t.o.v. base case flexibiliteit en robuustheid onderbouwing Niet financiële aspecten zijn de hoofdmoot

12 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Details in de berekening WACC (Weighted Average Cost of Capital) =solv x EV% + (1-solv) x (1-tax%) x VV% IRR en pay-back NCW = Σ ∞ t=0 CF t (1+WACC) t

13 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Beheersing projecten Doorlooptijd Budget Kwaliteit werk Kritisch pad Kosten Functie eisen De beperkingen De bedreigingen

14 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Waarderealisatie en -creatie

15 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) BCG strategie-termen in Financiële matrix Vermogensbeslag (mln) 1. HARVEST (Divest / Restructure) %CFROI %WACC Vermogensbeslag (mln) 2. IMPROVE (Hold) %CFROI %WACC Vermogensbeslag (mln) 3. Build (Grow / Invest) %CFROI %WACC

16 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Strategie verandering … en Control Mission Statement: (IBM / Apple… in 2000) “We have a passioned concern with the invention of business IT technology” Mission Statement: (IBM / Apple… in 2007) “We focus on the application of consumer IT technology” Andere KPI’s

17 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Strategie en Benchmarking…en Control Bedrijf C: Best in class? Worcest? It all depends on the Strategy Andere KPI’s

18 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Kritieke Succes Factoren…en Control Blue Ocean Cosmetics Industry Bron: Kim & Mauborgne / HBR04 High Low

19 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Vodafone 2005/6: we strive for market leadership in Revenue, EBITDA and… …. in customer satisfaction Marktaandeel RevenueEBITDAklanttevredenheid Germany37%45%1 Greece42%44%2 Ireland53%55%2 Italy36%46%1 Netherlands28%30%1 Portugal38%33%1 Spain32%28%1 UK29%33%2 nummer 1 positie in die markt nummer 2 positie in die markt

20 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Tevredenheid en Winst optimalisatie en maximalisatie Maximale klanttevredenheid gaat niet samen met maximale winst Klanttevredenheid is leading indicator van winst Personeelstevredenheid is leading indicator van klanttevredenheid t = 1 t = 0 ‘duurzame’ winst tevredenheid

21 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Verkooprijp, Afwaarderen… en Control Leidend Sterk Gemiddeld Kwetsbaar Zwak Be Ned Italië Port Spanje

22 Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies ( ) Stelling In de praktijk bemoeit de controller zich nauwelijks met het strategisch niveau (subset 1) toelichting: te lezen artikelen doen anders vermoeden. In praktijk is de ervaring dat de operationele taken steeds meer tijd vragen en ondersteuning van IT tegenvalt


Download ppt "Roodenburg 2 Financieel & Personeelsmanagement Advies (0172 619 312) BSN - Financieel Management Young Professional 11 28 oktober 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google