De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Neways Electronics International N.V. 22 maart 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Vergadering van Aandeelhouders Neways Electronics International N.V. 22 maart 2004."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Neways Electronics International N.V. 22 maart 2004

2 Hoofdpunten 2003 Markt Nog geen herstel EMS-markt Lagere vraag m.n. in halfgeleider- en telecomsector Operationele progressie Verdere kostenreductie doorgevoerd / break-even punt verlaagd Verplaatsing productie naar lagelonenlanden versneld Samenwerking tussen werkmaatschappijen geïntensiveerd Financiële positie Positieve netto cashflow / afbouw bankschulden Onderhandse plaatsing 700.000 nieuwe aandelen Nieuwe verbeterde kredietvoorwaarden met banken

3 Kerncijfers (Eur x mln)20032002 jaarH2H1jaar Netto-omzet136,567,569,0154,7 Bedrijfsresultaat*-0,51,3-1,8-1,2 Netto operationeel resultaat*-1,70,4-2,1-2,9 Nettoresultaat-6,3-2,3-4,0-4,0 *) excl. bijzondere baten en lasten

4 Positionering Neways Markt: - EMS (Electronic Manufacturing Services) - Kernmarkt Benelux / Duitsland Klanten: - Industriële / professionele markt - B2B (OEM’s) Specialisatie: - Kleinere complexe / specialistische series - Ontwikkeling / productie / systeembouw Kerncompetentie: - Dichtbij de klant (Nederland / Duitsland) - Hoge toegevoegde waarde / service - Lage productiekosten (Oost-Europa, China)

5 Omzetontwikkeling (Eur x mln)

6 Omzetverdeling naar marktsegment EUR x mln 2003%2002%2001% Industrieel644759388542 Halfgeleider151121143417 Telecom10719122613 Medisch201519122412 Automotive129138105 Overige151124162311 Totaal136100155100202100

7 Resultatenrekening Brutomarge enigszins verbeterd Totaal aantal medewerkers in West-Europa teruggebracht met 142 tot 983 (totaal aantal medewerkers in Oost-Europa en China uitgebreid met 134 tot 587) Kosten (excl. bijzondere lasten) met 9% omlaag Rentelasten beduidend lager

8 Bijzondere lasten ad Eur 4,6 mln Sluiting Huizen (nov 2002) Reorganisatie Kassel (2002/2003) Sluiting Cereon (mei 2003) Reorganisatie Holding (2003) Reorganisatie Heerlen (sept 2003)

9 Financiële ratio’s Jaar H1Jaar 200320032002 Bedrijfsresultaat* / omzet-0,4%-2,6%-0,8% Netto operationeel resultaat* / omzet-1,2%-3,0%-1,9% Gemiddeld aantal medewerkers (in FTE’s)**1.0751.1401.240 ROCE-2,0-6,6-3,5 *) excl. bijzondere posten **) excl. Slowakije en China

10 Balans en cashflow Plaatsing 700.000 aandelen à Eur 2,20 Verlaging werkkapitaal voorraden Eur 28,3 mln (ult. 2002 35,0 mln) - vrije voorraad met 40% verminderd debiteuren Eur 20,2 mln (ult. 2002 26,8 mln) Balans verkort; solvabiliteit 33,5% (ult 2002 36,1%) Positieve netto cashflow Eur 5,2 mln (2002: Eur 9,4 mln) / afbouw bankschuld 7,0 mln

11 Ontwikkeling voorraadpositie Eur x mln31.12.0331.12. 0231.12.01 Vrije voorraad2,34,18,6 Ordergebonden voorraad20,224,428,2 Onderhanden werk5,86,59,3 Totaal28,335,046,1

12 Solvabiliteit (garantievermogen als % van totaal vermogen)

13 Netto Cashflow (Eur x mln)

14 Bankschulden (Eur x mln)

15 Nieuwe kredietovereenkomst Verbeterde kredietvoorwaarden Solvabiliteitseis verlaagd naar 19% per ultimo 2003 en 20% per ultimo 2004 (garantievermogen als % van totaal vermogen gecorrigeerd voor actieve belastinglatentie) Aflossing op langlopende leningen in 2004 gereduceerd tot 25%

16 Gegevens per aandeel (in Eur)2003H1 20032002 Bedrijfsresultaat*)-0,06-0,25-0,17 Netto operationeel resultaat*)-0,22-0,29-0,41 Nettoresultaat -0,81-0,57-0,57 Eigen vermogen1,692,112,65 Aantal uitstaande aandelen (x 1.000) per ultimo7.7667.0667.066 *) excl. bijzondere baten en lasten

17 Corporate governance Code commissie Tabaksblat op hoofdlijnen onderschreven Toetsing en uitwerking op onderdelen in de loop van 2004: - Zeggenschap / Stichting Prioriteit - Remuneratiepakket RvB - Rol van RvC - Bevoegdheden AVA - Rol externe accountant Voor zover zinvol met inachtneming van de grootte van de onderneming

18 Markt trends Toename outsourcing door OEM’s Toenemende vraag naar life cycle management Internationale ontwikkeling OEM’s Flexibiliteit versus efficiency en kostenverlaging Meer productie in lageloonlanden (Oost-Europa en China) Toenemende transparantie door moderne communicatiemiddelen Opkomst Chinese en Aziatische concurrentie

19 Strategische issues Strategie gericht op groei Ontwikkeling en systeembouw verder versterken Versterking strategische positie in Duitsland Afslanking versus instandhouding capaciteit Meer uitbesteden van productie naar Oost-Europa en China (uitbouw eigen faciliteiten)

20 Verwachtingen 2004 Markt laat tekenen van voorzichtig herstel zien / eerste twee maanden waren beter dan vorig jaar Verlaging kostenniveau door vorig jaar doorgevoerde / ingezette reorganisaties en andere generieke kostenmaatregelen Betere marktbewerking mogelijk/ sterkere commerciële positie door geïntensiveerde samenwerking tussen werkmaatschappijen Verdere benutting van voordelen uit efficiëntieverbeteringen Netto operationeel resultaat substantieel beter dan in 2003


Download ppt "Algemene Vergadering van Aandeelhouders Neways Electronics International N.V. 22 maart 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google