De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting Halfjaarcijfers 2007 Amsterdam, 28 augustus 2007 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting Halfjaarcijfers 2007 Amsterdam, 28 augustus 2007 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting Halfjaarcijfers 2007 Amsterdam, 28 augustus 2007 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande

2 Hoofdpunten H1 2007 Omzet en winst naar recordhoogte •Omzet autonoom gegroeid met 24% t.o.v. H1 2006 en met 9% t.o.v. H2 2006 naar EUR 138,6 miljoen •Toegenomen vraag in alle marktsegmenten •Netto winst met 66% gestegen naar EUR 7,8 miljoen •Orderportefeuille uitstekend gevuld met EUR 73,1 miljoen (ultimo 2006: EUR 65,9 miljoen) Operationele marge met 8% ruim boven doelstelling van minimaal 7% per jaar Hoger kapitaalbeslag door groei •Voorraden en debiteuren sterk gestegen •Solvabiliteit gedaald van 41,0% naar 37,1% •Negatieve netto cash flow (EUR -7,5 miljoen) Sterk 1 e halfjaar!

3 Kerncijfers H1 2007 * WPA is berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen per ultimo periode

4 Positionering Neways •Markt: - EMS (Electronic Manufacturing Services) - Kernmarkt Benelux / Duitsland •Klanten: - Industriële / professionele markt - B2B (OEM’s: Original Equipment Manufacturers) •Specialisatie: - Kleinere complexe / specialistische series - Ontwikkeling / productie / systeembouw •Kerncompetentie: - Dichtbij de klant (Nederland / Duitsland) - Hoge toegevoegde waarde / service - Lage productiekosten (Oost-Europa, China)

5 Marketing R&DVerkoopS&R Systemen Van capaciteit naar kennis provider

6 ABCD Dienstverleners Toeleveranciers Klanten C.P. T.R. ERP enz. afname flexibiliteit / toegevoegde waarde Q-novaWuxi Business Model Neways.

7 Competenties

8 Ontwikkeling omzet en backlog +24% +11% Netto-omzet (EUR m) Orderportefeuille (EUR m) per ultimo 65,9 64,5 239 208 73,1 - Meer orders bij bestaande klanten; meerdere nieuwe klanten (o.a. ThyssenKrupp) -Aandeel omzet one-stop provider projecten nog relatief beperkt maar sterk groeiend; hoger omzetaandeel kennisintensieve activiteiten (ontwikkeling, engineering en systeembouw) -Toename orderintake in de meeste marktsegmenten 190 51,9

9 Omzetsegmentatie EUR mlnH1% H2%H1%H2% 2007200620062005 Industrieel4331403133293131 Halfgeleider4029342731282424 Medisch3424332631282828 Automotive86656566 Telecom32433333 Defensie43322211 Overige75766567 Totaal13910012710011210099100

10 Resultaatontwikkeling +56% Bedrijfsresultaat (EUR m)Netto resultaat (EUR m) 16,7 9,0 11,2 +66% 5,1 9,8 4,7

11 Operationele marge Ontwikkeling H1 2007 200420052006H1 2007 % •Betere bezetting •Betere inkoopcondities •Toename ontwikkeling- en engineeringactiviteiten / prototyping, o.a. aanloop Hägglunds-project •One-stop-providership / interne samenwerking, toename onderlinge leveringen •Meer uitbesteding naar Slowakije / China •Hogere efficiency

12 Verbeterpotentieel operationele marge •Leveranciersreductie / preferred suppliership •Uitbreiding componenteninkoop in Azië •Capaciteitsuitbreiding Slowakije / China in mensen en middelen (SMD-capaciteit / testequipment) •Groei ontwikkelings- en engineeringsactiviteiten en protobouw •Toename onderlinge leveringen t.g.v. one stop providership / interne samenwerking •Groei defensie-opdrachten  hogere toegevoegde waarde en meer stabiliteit in omzet

13 Balans •Balansverlenging (+20%) met name door hoger activiteitenniveau •Netto schuld toegenomen van EUR 13,7 tot 24,2 miljoen door sterk gestegen werkkapitaal en hoger investeringsniveau •Solvabiliteit gecorrigeerd voor belastinglatentie en goodwill 35,9% (ultimo 2006 : 39,6%) Solvabiliteit* 36,5% 41,0% 37,1% * garantievermogen / totaal vermogen 40,0%

14 Werkkapitaal Voorraden •Sterke stijging ordergebonden voorraden door hogere orderintake •Lagere omloop- snelheid door ontwikkeling van relatief veel nieuwe producten en toename van one-stop-provider projecten

15 Cashflow Netto cashflow (EUR m) •Hoger resultaat •Sterke stijging werkkapitaal •Hoger investeringsniveau door overname activiteiten ThyssenKrupp en verdere automatisering van het productieproces •Tijdelijk effect -4,5 4,6 -7,5 H1 20062006H1 20072005 11,5

16 Financiële slagkracht •Rentedekking ruim boven de minimale doelstelling van 1,5 •Schuld /EBITDA op gezond niveau en ruim onder maximale doelstelling van 3 •Meer dan voldoende flexibiliteit voor verdere financiering van groei Rentedekking Schuld/EBITDA 10,3 9,9 12,4 1,5 0,7 1,0 6,7 1,6

17 Human resources Gemiddeld aantal medewerkers Oost- Europa en China West- Europa * •Kenniscomponent steeds belangrijker •Grotere behoefte aan hoogopgeleide medewerkers; aantal ontwikkelaars / engineers neemt toe •Toenemende outsourcing; Gestage groei van productiemedewerkers in Oost-Europa en Azië •Rond 40% van totaal aantal medewerkers actief in Oost- Europa en Azië 1851 1969 2097 2275 * waarvan inhuur 128 156 212 306

18 Markt trends •Internationale ontwikkeling OEM’s / Toename outsourcing door OEM’s •Toenemende vraag naar life cycle management en eerdere betrokkenheid bij ontwikkeling (one stop providership) •Flexibiliteit versus efficiency en kostenverlaging •Toenemende productie in lage lonen landen (Oost-Europa en China) •Toenemende transparantie door moderne communicatiemiddelen / globalisering •Groeiende vraag naar SMOI (Supplier Managed Owned Inventory) •Verdere intensivering van partnerships / klantrelaties

19 Strategie •Gericht op autonome groei, aangevuld met acquisities •Uitbouw one stop provider concept / verhoging toegevoegde waarde –Versterking ontwikkelingstak en systeembouw –Uitbouw Electronic Mechanical Repair (EMR) activiteiten •Meer evenwichtige spreiding activiteiten naar marktsegmenten –Medische sector –Defensie markt •Verbetering efficiency –Vergroten uitbesteding productie naar Oost-Europa en China (eigen faciliteiten) –Continue nieuwe initiatieven voor kostenbeheersing

20 Verwachtingen 2007 •Algemene marktverwachtingen zijn goed •Orderportefeuille uitstekend gevuld (+13% t.o.v. ultimo juni 2006 en +11% t.o.v. ultimo 2006) •Autonome omzetgroei minimaal 12% •Netto resultaat substantieel hoger dan 2006 •Netto cash flow in 2 e helft van het jaar positief •Solvabiliteit per ultimo 2007 duidelijk hoger dan ultimo juni


Download ppt "Toelichting Halfjaarcijfers 2007 Amsterdam, 28 augustus 2007 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande."

Verwante presentaties


Ads door Google