De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarcijfers 2011 Amsterdam, 28 februari 2012 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarcijfers 2011 Amsterdam, 28 februari 2012 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarcijfers 2011 Amsterdam, 28 februari 2012 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande

2 Omzet met 12% gestegen naar 283,9m (2010: 254,5m) –Topjaar 2007 overtroffen –Groei met name gedragen door sterke vraag vanuit sectoren halfgeleider, industrieel en automotive –Omzet 2 e helft hoger dan verwacht: terugval sector halfgeleider voor een belangrijk deel gecompenseerd door aangetrokken vraag sector medisch –Defensie heeft duidelijk last van overheidsbezuinigingen Hoofdpunten 2011 Hoogste omzet ooit…

3 Hoofdpunten 2011 …maar rendement te laag Operationele marge naar 3,1% (2010: 3,3%) –Winstmarge gedrukt door: tijdelijke materiaaltekorten bij leveranciers met als consequentie hogere personeelskosten en lagere efficiency om aan sterk gestegen vraag te kunnen voldoen te lage bezetting bij werkmaatschappij in Duitsland (Kassel) –Situatie materiaaltekorten inmiddels opgelost

4 Hoofdpunten 2011 Hoogste omzet ooit, maar rendement te laag Nettowinst (excl. reorganisatielast) met 5,2m licht hoger dan in 2010 (5,1m) –Hoge belastingdruk (>30%), door verlies in Duitsland –Eenmalige reorganisatielast Kassel 1,4m –Dividendvoorstel 30% van de nettowinst (3,8m), bij voorkeur in aandelen

5 Hoofdpunten 2011 Hoger investeringsniveau, positieve cashflow Netto cashflow +1,9m (2010: +6,4m) –Netto cashflow in 2 e helft van het jaar +12,5m door met name sterke afname werkkapitaal –Overname activiteiten DHV: 2,9m (goodwill 2,0m en werkkapitaal 0,9m) –Investeringen in operaties (uitbreiding/vervanging) met 7,4m aanzienlijk hoger dan afgelopen jaren

6 Hoofdpunten 2011 Stevige financiële basis Balansverhoudingen onverminderd sterk –Solvabiliteit stijgt naar 43,5% (ultimo 2010: 42,2%) –Balanstotaal 4% hoger door sterke groei en overname activiteiten DHV –Schuldpositie historisch laag

7 Hoofdpunten 2011 Voortgaande uitvoering van strategie Belangrijke ontwikkelingen –Overname activiteiten DHV ter versterking van ontwikkelingscapaciteit –Uitbreiding belang in dochtermaatschappij Neways Micro Electronics in China van 90% naar 100% –Investeringen in nieuwe SMD technologie, uitbreiding cleanroomfaciliteiten en opstap naar nieuw ERP platform –Verbetering leveranciersafspraken en inkoopcondities –Uitbouw inkoopactiviteiten China

8 Hoofdpunten 2011 Orderportefeuille blijft op relatief hoog niveau Orderportefeuille met 2% licht gedaald naar 67,1m t.o.v. eind juni 2011 en met 7% t.o.v. eind 2010

9 Kerncijfers 2011

10 Positionering Neways Markt –Kernmarkt Benelux / Duitsland –Bewuste focus op groeisectoren industrieel, halfgeleider, medisch, automotive, defensie en “high-end” telecom Klanten –Industriële / professionele markt –B2B (OEM’s: Original Equipment Manufacturers)

11 Positionering Neways Specialisaties –Kleinere complexe, meer specialistische series –Ontwikkeling / productie van elektronische componenten tot complete box build systemen –Product life cycle management / one-stop-provider Kerncompetentie –Dicht bij de klant (Nederland / Duitsland) –Hoge toegevoegde waarde / expertise en service –Lage productiekosten (Oost-Europa, China)

12 Ontwikkeling omzet en orderportefeuille Orderportefeuille per ultimoNetto-omzet Groei gedragen door sectoren halfgeleider, industrieel en automotive Positieve omzetontwikkeling in 2 e jaarhelft -2% 281 243 188 255 284 +12% (Eur m)

13 Omzetverdeling per marktsector (Eur m) 2011%H1 2011%2010%2009% Industrieel10035493482326434 Halfgeleider822949346927 14 Medisch6523282066265831 Automotive207107177158 Defensie7332114 6 Telecom623262105 Overige41214232 Totaal284100144100255100188100

14 Resultaatontwikkeling Bedrijfsresultaat* (Eur m) Nettoresultaat * (Eur m) 21,0 1,4 -5,5 8,4 7,4 Winstmarge gedrukt door tijdelijke materiaaltekorten, die hebben geleid tot hogere personeelskosten en lagere efficiency om aan sterk gestegen vraag te kunnen voldoen Aanzienlijk operationeel verlies + reorganisatielast Duitse werkmaatschappij (Kassel) * 2008, 2009, 2011 inclusief bijzonder lasten; 2007 en 2010 kenden geen bijzondere lasten 14,5 -0,5 -5,7 5,1 3,8

15 Materiaalschaarste heeft een drukkend effect gehad Personeelskosten hoger dan normaal om aan de sterk gestegen vraag te kunnen voldoen Te lage bezetting bij productievestiging in Kassel Doelstelling van 7% in jaren van hoog- conjunctuur * 2008/2009/2011 exclusief bijzondere lasten 7% Ontwikkeling operationele marge

16 Verbeterpotentieel operationele marge Hogere bezetting meerdere werkmaatschappijen Verlaging vaste kostenstructuur Preferred suppliership, betere afspraken, inkoopcondities Uitbreiding componenteninkoop in Azië Capaciteituitbreiding Slowakije / China in mensen en middelen (SMD-capaciteit / testequipment) Groei in ontwikkeling, engineering en protobouw Toename onderlinge leveringen door one-stop-providership / betere interne samenwerking / bundeling van expertises werkmaatschappijen Groei defensie-opdrachten  hogere toegevoegde waarde en meer stabiliteit in omzet

17 Toename eigen vermogen (+7%) door gerealiseerde winst Balansverlenging (+4%) door sterke groei en overname activiteiten DHV Solvabiliteit gecorrigeerd voor belastinglatentie en goodwill 41,2% (ultimo 2010: 40,7%) Solvabiliteit (%) Balans

18 Werkkapitaal Sterke afbouw werkkapitaal 2 e helft van het jaar Omloopsnelheid voorraden nog te laag (Eur m, per ultimo) 2011 H1 20112010 Voorraden59,960,451,7 Omloopsnelheid in dagen717465 Debiteuren29,739,938,1 Omloopsnelheid in dagen374745 Werkkapitaal35,648,737,5

19 Cashflow Netto cashflow (Eur m) Sterke afbouw werkkapitaal 2 e helft van het jaar Overname activiteiten DHV Investeringen aanzienlijk hoger dan de afgelopen jaren

20 Investering SMD-lijn

21 Investering Flipchip-lijn

22 (Eur m) (Bank)schulden

23 Human resources Gemiddeld aantal medewerkers Kenniscomponent steeds belangrijker, overname 54 FTE’s DHV Inhuur flexibele krachten op hoog niveau Aantal FTE’s per ultimo afgenomen met 5% van 2.194 naar 2082 (-112 FTEs) Rond 37% van totaal aantal medewerkers actief in Oost- Europa en Azië 2168 * waarvan inhuur 151 58 216 282 270 1783 2027 2170 2082

24 Onze grootste waarde zijn onze medewerkers

25

26 Gegevens per aandeel (Eur) 2011 2010 2009 Bedrijfsresultaat0,750,86-0,57 Nettoresultaat 0,390,53-0,59 Dividend0,120,16- Eigen vermogen5,044,774,20 Aantal uitstaande aandelen (x 1.000 ultimo) 9.8349.6859.644

27 EMS - markttrends Globalisering; toename outsourcing door OEM’s zet zich versterkt door na economische neergang in 2008/2009 Meer toegevoegde waarde; vraag naar product life cycle management en eerdere betrokkenheid bij ontwikkeling (one-stop- provider) door OEM’s Tempo van technologische innovatie leidt tot steeds kortere product life cycle Toenemende transparantie en inzet moderne communicatiemiddelen versterken mogelijkheden nauwe samenwerking in de keten; groeiende vraag naar SMOI (Supplier Managed Owned Inventory)

28 EMS - markttrends Toenemende vraag en productie in emerging markets (Oost-Europa, China en India) Verdere intensivering van partnerships / klantrelaties – slag zal worden gewonnen dicht bij de klant Onderscheidend vermogen op basis van flexibiliteit versus efficiency en kostenverlaging wordt nog belangrijker. Hogere volatiliteit in marktvraag door onzekere macro-economische ontwikkelingen: Orders worden sneller uitgesteld en weer opgestart, wat zorgt voor druk op goede balans tussen flexibiliteit enerzijds en efficiëntie en kostenverlaging anderzijds

29 Gericht op autonome groei, aangevuld met acquisities Uitbouw one-stop-provider concept / verhoging toegevoegde waarde –Versterking ontwikkelingstak en systeembouw –Uitbouw Service & Repair activiteiten Meer evenwichtige spreiding naar marktsectoren gericht op meer stabiele omzet- en margeontwikkeling –Medische sector –Defensiemarkt (voorlopig onder druk door bezuinigingen overheden) Langetermijnstrategie

30 Benutting kansen in emerging markets (Azië) –Meegroeien met OEM’s die productiecapaciteit opbouwen in Azië –Commerciële slagkracht in regio vergroten; uitbreiding inkoop componenten in Azië Verbetering samenwerking / efficiency –Optimalisatie uitbesteding productie naar Oost-Europa en China (eigen faciliteiten) –Terugbrengen aantal toeleveranciers / betere benutting inkoopvoordelen –Voortgaande nieuwe initiatieven voor kostenbeheersing Langetermijnstrategie

31 Producttoepassingen Laadpaal voor elektrische auto’s

32 Sensor City On board network terminal ten behoeve van acquisitie van sensordata in de auto en transmissie van deze data naar het backoffice Producttoepassingen

33 Uitgangspositie en aandachtpunten 2012 Integratie overgenomen activiteiten DHV met Neways Technologies afgerond Materiaalschaarste in de markt opgelost Financiële positie onverminderd sterk aan begin van 2012 Orderportefeuille op een goed niveau met beperkte visibility, maar met offerteaanvragen op onverminderd hoog niveau Verdere verbetering van de positionering van Neways als one-stop- provider

34 Uitgangspositie en aandachtpunten 2012 Continuering investeringen in SMD technologie, cleanroom- faciliteiten, testapparatuur, kwaliteitssystemen en nieuw ERP platform Uitbouw van directe leveringen vanuit productiefaciliteiten in China aan OEM’s in de regio en meer nadruk op inkoop materialen in Azië Gerichte sturing op cashflow en werkkapitaal / balansverkorting Focus op verhoging operationele marge op basis van efficiency en flexibiliteit Verbetering bezetting, marge en daarmee resultaat Duitse werkmaatschappij (Kassel)

35 Vooruitzichten 2012 Schuldencrisis is nog niet voorbij en zorgt voor aanhoudend onzeker economisch sentiment Orderportefeuille in de eerste weken van 2012 verder toegenomen In februari meerdere meerjarige (2012 – 2018) defensie- opdrachten gekregen, waarbij de waarde kan oplopen tot ruim boven de € 30m Qua resultaat is 2012 goed begonnen Ofwel, 2012 is bemoedigend van start gegaan!


Download ppt "Jaarcijfers 2011 Amsterdam, 28 februari 2012 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande."

Verwante presentaties


Ads door Google