De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarcijfers 2009 Amsterdam, 2 maart 2010 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarcijfers 2009 Amsterdam, 2 maart 2010 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarcijfers 2009 Amsterdam, 2 maart 2010 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande

2 Omzet met 22,4% gedaald naar 188,4 m •Vraaguitval halfgeleidersector heeft in de eerste 8 maanden zware stempel gedrukt, vanaf september duidelijk herstel zichtbaar •Ook andere marktsectoren geraakt, beeld blijft wisselvallig, maar vanaf september per saldo positief •Orderportefeuille op jaarbasis met 2% gedaald naar 56,0 m, maar in 2 e helft van het jaar toegenomen met 7% Netto resultaat exclusief bijzondere lasten naar -4,6 m (2008: 3,1 m) •Kostenbasis sterk verlaagd door reductie personeel; gemiddeld 385 FTE’s minder dan 2008 •Bijzondere lasten met name voor integratie NEA / NIS 1,1 m (netto) •In het 4 e kwartaal licht positief resultaat, na vier opeenvolgende verlieskwartalen Hoofdpunten 2009 Gang van zaken sterk beïnvloed door negatieve economische ontwikkelingen, maar vanaf september herstel ingezet

3 Balansverhoudingen sterk •Solvabiliteit 44,2% (ultimo 2008: 45,3%) •Afname eigen vermogen grotendeels gecompenseerd door afbouw voorraden en investeringsbeperking Netto cash flow -1,8 m (2008 +6,5 m) •Positieve netto cash flow in 2 e helft 2009 van 8,1 mln •Sterke afbouw werkkapitaal in 2 e helft van het jaar Hoofdpunten 2009 Gang van zaken sterk beïnvloed door negatieve economische ontwikkelingen, maar vanaf september herstel ingezet

4 Kerncijfers 2009 * Exclusief bijzondere lasten (EUR m) 20092008MutatieH1 2009 Bruto-omzet206,3267,2-23%102,1 Netto-omzet188,4242,8-22%93,4 Bedrijfresultaat*-4,05,9-3,1 Bijzondere lasten-1,5-4,5-1,3 Netto resultaat*-4,63,1-3,2 Netto resultaat-5,7-0,5-4,2 ----------- Bruto marge / netto-omzet41,1%41,0%40,7% Operationele marge*-2,1%2,4%-3,3% Netto marge*-2,4%1,3%-3,4% WPA (EUR)-0,59-0,05-0,43

5 Positionering Neways •Markt: - Kernmarkt Benelux / Duitsland - Bewuste focus op groeisectoren industrieel, halfgeleider, medisch, automotive, defensie en ‘high-end’ telecom •Klanten: - Industriële / professionele markt - B2B (OEM’s: Original Equipment Manufacturers) •Specialisatie: - Kleinere complexe, meer specialistische series - Ontwikkeling / productie van elektronische componenten tot complete box build systemen - Product life cycle management/ one-stop-provider •Kerncompetentie: - Dicht bij de klant (Nederland / Duitsland) - Hoge toegevoegde waarde / expertise en service - Lage productiekosten (Oost-Europa, China)

6 •Vanaf september herstel halfgeleiderindustrie •Beeld andere marktsectoren wisselvallig, maar vanaf september per saldo weer positief •Geen klanten door crisis verloren in 2009; nieuwe klanten/opdrachten; VDL Bus, Sensus Ontwikkeling omzet en orderportefeuille Netto-omzet (EUR m)Orderportefeuille (EUR m) per ultimo +7% -2% -22% -28% 239 281 243 188

7 Smart Metering Productie Calibratie

8 COACH Kabelboomplatform

9 Omzetverdeling per marktsector (EUR m)2009%H1 2009%2008%2007% Industrieel6434323482348430 Medisch5831 3366277326 Halfgeleider2714101141177527 Automotive15878208176 Defensie11656156135 Telecom1056612583 Overige322273113 Totaal18810093100243100281100

10 Bedrijfsresultaat* (EUR m)Nettoresultaat* (EUR m) * 2008 / 2009 inclusief bijzondere lasten Resultaatontwikkeling 16,7 21,0 1,4 11,2 14,5 -0,5 •Eenmalige herstructureringskosten van 1,5 m (bruto) •Kostenmaatregelen hebben terugval van resultaten gedempt •Breakeven niveau (op basis van netto-omzet) sterk verlaagd van 220 m per ultimo 2008 naar 195 m per ultimo 2009 •Operationeel resultaat in 4 e kwartaal licht positief -5,5 -5,7

11 Ontwikkeling operationele marge •Ongekende vraaguitval als gevolg van economische crisis •Leidt tot zware onderbezetting •Vergt sterke verlaging van kostenbasis * Exclusief bijzondere lasten 7% 2006 2009H1 200920082007 •Omzetgroei is belangrijkste drijver voor EBIT-marge herstel

12 Verbeterpotentieel operationele marge •Betere bezetting •Verlaging vaste kostenstructuur •Leveranciersreductie / preferred suppliership •Uitbreiding componenteninkoop in Azië •Capaciteitsuitbreiding Slowakije / China in mensen en middelen (SMD-capaciteit / testequipment) •Groei ontwikkelings- en engineeringsactiviteiten en protobouw •Toename onderlinge leveringen t.g.v. one-stop-providership / interne samenwerking •Groei defensie-opdrachten  hogere toegevoegde waarde en meer stabiliteit in omzet

13 Balans •Eigen vermogen (-12%) afgenomen door gerealiseerd verlies •Balansverkorting (-10%) door sterke afbouw voorraden en investeringsbeperking •Solvabiliteit gecorrigeerd voor belastinglatentie en goodwill 41,5% (ultimo 2008: 43,7%) Solvabiliteit* * garantievermogen / totaal vermogen * 2008/2009: garantievermogen = eigen vermogen

14 Werkkapitaal •Omloopsnelheid voorraden loopt op door aantrekkende vraag •Werkkapitaalbeslag sterk afgenomen in 2 e helft van het jaar (EUR m) per ultimo2009 H1 20092008 Voorraden38,442,347,1 Omloopsnelheid in dagen677776 Debiteuren32,232,033,7 Omloopsnelheid in dagen526155 Werkkapitaal36,245,240,0

15 •Sterke daling werkkapitaal 2 e helft 2009 •Modern machinepark; investeringsniveau laag •Nieuwe huisvesting Neways Wuxi in China Cashflow Netto cashflow (EUR m)

16 (Bank)schulden (EUR m)

17 Human resources Gemiddeld aantal medewerkers •Kenniscomponent steeds belangrijker •Sterke afbouw inhuur flexibele krachten •Afvloeiïng vaste medewerkers •Aantal medewerkers per ultimo teruggebracht met 9% van 1.946 naar 1.772 (174 FTEs) •Rond 40% van totaal aantal medewerkers actief in Oost-Europa en Azië 2097 * waarvan inhuur 212 306 151 58 96 2247 2168 17831772

18 Gegevens per aandeel EUR 2009 2008 2007 Bedrijfsresultaat-0,570,142,26 Nettoresultaat -0,59-0,051,56 Dividend--0,47 Eigen vermogen4,204,795,26 Aantal uitstaande aandelen (x 1.000 ultimo)9.6449.6449.299

19 EMS - markttrends •Internationale ontwikkeling / Toename outsourcing OEM ’ s (extra o.i.v. economische teruggang) •Meer toegevoegde waarde bieden; vraag naar life cycle management en eerdere betrokkenheid bij ontwikkeling (one-stop-providership) •Steeds kortere product levenscycli •Flexibiliteit versus efficiency en kostenverlaging •Toenemende productie in lagelonenlanden (Oost-Europa en China) •Toenemende transparantie door moderne communicatiemiddelen / globalisering •Groeiende vraag naar SMOI (Supplier Managed Owned Inventory) •Verdere intensivering van partnerships / klantrelaties – slag zal worden gewonnen dicht bij de klant (in West-Europa)

20 •Gericht op autonome groei, aangevuld met acquisities •Uitbouw one-stop-provider concept / verhoging toegevoegde waarde –Versterking ontwikkelingstak en systeembouw –Uitbouw Electronic Mechanical Repair (EMR) activiteiten •Meer evenwichtige spreiding activiteiten naar marktsectoren gericht op meer stabiele omzet- en rendementontwikkeling –Medische sector –Defensiemarkt •Verbetering efficiency –Optimalisatie uitbesteding productie naar Oost-Europa en China (eigen faciliteiten) –Terugbrengen aantal toeleveranciers / betere benutting inkoopvoordelen –Voortgaande nieuwe initiatieven voor kostenbeheersing Langetermijnstrategie

21 Uitgangspositie en aandachtpunten 2010 •Ondanks verlies in zeer uitdagend 2009 is onderneming stabiel –Geen klanten verloren in moeilijke tijd –Balansverhoudingen / solvabiliteit sterk –Beschikking over moderne vestigingen / machinepark –Break-even niveau sterk verlaagd door afbouw personeel en kosten –Integratie van NEA en NIS afgerond –Capaciteit in Azië uitgebreid (Neways Wuxi) –Start voorbereiding implementatie nieuwe ERP systeem •Orderportefeuille is duidelijk beter gevuld –Halfgeleider/ automotive –VDL Bus als nieuwe klant –Overname Sensus Ludwigshafen systeembouwactiviteiten –Het aantal offerte aanvragen is aanzienlijk toegenomen –Er wordt op beperkte schaal weer personeel aangenomen. •Maar: Strikte sturing op kosten en werkkapitaalbeheersing blijft topprioriteit houden

22 Vooruitzichten 2010  Duidelijk herstel in halfgeleiderindustrie  Beeld overige marktsectoren nog wisselend, maar vanaf september 2009 per saldo positief  Ontwikkeling omzet en resultaat in eerste twee maanden 2010 in lijn met het 4 e kwartaal 2009  Orderportefeuille in de eerste twee maanden van 2010 verder toegenomen  Nog te vroeg om al iets te zeggen over heel 2010; wereldwijde economische ontwikkelingen nog te onzeker


Download ppt "Jaarcijfers 2009 Amsterdam, 2 maart 2010 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande."

Verwante presentaties


Ads door Google