De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Halfjaarcijfers 2010 Amsterdam, 25 augustus 2010 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Halfjaarcijfers 2010 Amsterdam, 25 augustus 2010 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande."— Transcript van de presentatie:

1 Halfjaarcijfers 2010 Amsterdam, 25 augustus 2010 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande

2 Omzet met 25,0% gestegen naar 116,9 m •Belangrijke marktsectoren laten duidelijk herstel zien •Vraag vanuit halfgeleidersector sterk aangetrokken •Orderportefeuille t.o.v. ultimo 2009 met 20% gestegen naar 67,4 m; stijging van 6% t.o.v. 31 maart 2010 Sterke verbetering bedrijfsresultaat naar 2,6 m (H1 2009: - 3,1 m) Tijdelijk drukkend effect materiaaltekorten op resultaatontwikkeling •Druk op inkoopprijzen •Inefficiency ten aanzien van logistieke processen en inzetbaarheid medewerkers Nettoresultaat omgebogen in winst: 1,5 m (H1 2009: -4,2 m) Hoofdpunten H1 2010 Marktherstel zet goed door en wordt breed gedragen

3 Balansverhoudingen onverminderd sterk •Solvabiliteit 41,3% (ultimo 2009: 44,2%) •Balanstoename ondanks sterke groei beperkt tot 12% Netto cash flow +4,3 m (2009: -9,9 m) •Werkkapitaal nagenoeg gelijk gebleven •Aantal uitstaande debiteurendagen daalt sterk van 52 naar 43 dagen •Laag investeringsniveau •Achterwaartse verliescompensatie geëffectueerd Strategische ontwikkelingen •Versterking positie in Azië; opening centraal sales office in Singapore •Ontwikkeling en productie warmtemeters Sensus verder uitgebreid •Uitbreiding activiteiten ThyssenKrupp in Kassel Hoofdpunten H1 2010 Marktherstel zet goed door en wordt breed gedragen

4 Kerncijfers H1 2010 * Exclusief bijzondere lasten (EUR m) H1 2010H1 2009Mutatie2009 Bruto-omzet125,8102,123%206,3 Netto-omzet116,993,425%188,4 Bedrijfresultaat*)2,6-3,1-4,0 Bijzondere lasten--1,3-1,5 Netto resultaat*)1,5-3,2-4,6 Netto resultaat1,5-4,2-5,7 ----------- Brutomarge / netto-omzet41,1%40,7%41,1% Operationele marge*)2,2%-3,3%-2,1% Netto marge*)1,3%-3,4%-2,4% WPA (EUR)0,15-0,43-0,59

5 Positionering Neways •Markt: - Kernmarkt Benelux / Duitsland - Bewuste focus op groeisectoren industrieel, halfgeleider, medisch, automotive, defensie en ‘high-end’ telecom •Klanten: - Industriële / professionele markt - B2B (OEM’s: Original Equipment Manufacturers) •Specialisatie: - Kleinere complexe, meer specialistische series - Ontwikkeling / productie van elektronische componenten tot complete box build systemen - Product life cycle management/ one-stop-provider •Kerncompetentie: - Dicht bij de klant (Nederland / Duitsland) - Hoge toegevoegde waarde / expertise en service - Lage productiekosten (Oost-Europa, China)

6 •Sterk aantrekkende halfgeleiderindustrie •Ook duidelijk herstel andere marktsectoren Ontwikkeling omzet en orderportefeuille Netto-omzet (EUR m)Orderportefeuille (EUR m) per ultimo +20% +25% 281 243 188

7 Omzetverdeling per marktsector (EUR m)H1 2010%H2 2009%H1 2009%H2 2008% Industrieel3732 3432344136 Medisch3328272931333229 Halfgeleider2824171810111513 Automotive87887898 Defensie76665665 Telecom32446665 Overige11112244 Totaal1171009510093100113100

8 Bedrijfsresultaat* (EUR m)Nettoresultaat* (EUR m) * 2008 / 2009 inclusief bijzondere lasten Resultaatontwikkeling 21,0 1,4 14,5 -0,5 •Verlies omgebogen in winst; kostenbasis als % van de omzet sterk gedaald •Sterke toename aantal FTEs in lijn met hogere vraag •Materiaaltekorten leiden tot inefficiency en opwaartse druk op inkoopprijzen -5,5 -5,7

9 Ontwikkeling operationele marge •Omzetgroei is de belangrijkste drijver van herstel operationele marge •Materiaalschaarste heeft een tijdelijk drukkend effect * Exclusief bijzondere lasten 7%

10 Verbeterpotentieel operationele marge •Betere bezetting •Verlaging vaste kostenstructuur •Leveranciersreductie / preferred suppliership •Uitbreiding componenteninkoop in Azië •Capaciteitsuitbreiding Slowakije / China in mensen en middelen (SMD- capaciteit / testequipment) •Groei ontwikkelings- en engineeringsactiviteiten en protobouw •Toename onderlinge leveringen t.g.v. one-stop-providership / interne samenwerking •Groei defensie-opdrachten  hogere toegevoegde waarde en meer stabiliteit in omzet

11 Balans •Eigen vermogen met name toegenomen (5%) door gerealiseerde winst •Balansverlenging (+12%) beperkt door afbouw uitstaande debiteurendagen en investeringsbeperking •Solvabiliteit gecorrigeerd voor belastinglatentie en goodwill 39,8% (ultimo 2009: 41,5%) Solvabiliteit* * garantievermogen / totaal vermogen * vanaf 2008: garantievermogen = eigen vermogen

12 Werkkapitaal •Omloopsnelheid voorraden te laag door materiaalschaarste •Uitstaande aantal debiteurendagen sterk verlaagd door “reversed factoring” (EUR m) per ultimoH1 2010 H1 20092009 Voorraden50,342,338,4 Omloopsnelheid in dagen697767 Debiteuren33,332,032,2 Omloopsnelheid in dagen436152 Werkkapitaal35,645,236,2

13 •Werkkapitaal nagenoeg onveranderd door afbouw aantal uitstaande debiteurendagen •Modern machinepark; investeringsniveau laag •Winst + effectuering van achterwaartse verliescompensatie Cashflow Netto cashflow (EUR m)

14 (Bank)schulden (EUR m)

15 Human resources Gemiddeld aantal medewerkers •Kenniscomponent steeds belangrijker •Sterke toename inhuur flexibele krachten •Aantal medewerkers per ultimo toegenomen met 13% van 1.772 naar 2.011 (239 FTEs) •Rond 40% van totaal aantal medewerkers actief in Oost- Europa en Azië 2247 * waarvan inhuur 306 151 58 96 155 2168 17831772 1888 1383 1301 1098 1115 1176 864 867 685657 712 200720082009ult 2009H1 2010 Oost- Europa en China West- Europa *

16 Gegevens per aandeel EUR H1 2010 2009 2008 Bedrijfsresultaat0,27-0,570,14 Nettoresultaat 0,15-0,59-0,05 Dividend--- Eigen vermogen4,394,204,79 Aantal uitstaande aandelen (x 1.000 ultimo)9.6839.6449.644

17 EMS - markttrends •Internationale ontwikkeling / Toename outsourcing OEM’s (extra o.i.v. ervaringen economische crisis) •Meer toegevoegde waarde bieden; vraag naar life cycle management en eerdere betrokkenheid bij ontwikkeling (one-stop-providership) •Steeds kortere product levenscycli •Flexibiliteit versus efficiency en kostenverlaging •Toenemende productie in lagelonenlanden (Oost-Europa en China) •Toenemende transparantie door moderne communicatiemiddelen / globalisering •Groeiende vraag naar SMOI (Supplier Managed Owned Inventory) •Verdere intensivering van partnerships / klantrelaties – slag zal worden gewonnen dicht bij de klant (in West-Europa)

18 •Gericht op autonome groei, aangevuld met acquisities •Uitbouw one-stop-provider concept / verhoging toegevoegde waarde –Versterking ontwikkelingstak en systeembouw –Uitbouw Electronic Mechanical Repair (EMR) activiteiten •Meer evenwichtige spreiding activiteiten naar marktsectoren gericht op meer stabiele omzet- en rendementontwikkeling –Medische sector –Defensie markt •Verbetering efficiency –Optimalisatie uitbesteding productie naar Oost-Europa en China (eigen faciliteiten) –Terugbrengen aantal toeleveranciers / betere benutting inkoopvoordelen –Voortgaande nieuwe initiatieven voor kostenbeheersing Lange termijnstrategie

19 Uitgangspositie en aandachtpunten H2 2010 •Sterke financi ë le positie •Investeringsniveau omhoog; SMD technologie, cleanroom faciliteiten, kwaliteitssysteem en ERP platform •Orderportefeuille goed gevuld en nog steeds stijgend aantal offerteaanvragen •Oplossen problematiek rondom materiaalschaarste in de markt •Verhoging rendement door verhoging efficiency en flexibiliteit •Gerichte sturing op cashflow en werkkapitaal / balansverkorting

20 Vooruitzichten H2 2010  Marktherstel zet goed door en is breed gedragen  Orderportefeuille in juli verder toegenomen  Doorlopend hoog activiteitenniveau in vakantieperiode  Resultaat in de 2 e helft van het jaar beter dan de 1 e helft


Download ppt "Halfjaarcijfers 2010 Amsterdam, 25 augustus 2010 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande."

Verwante presentaties


Ads door Google