De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Jaarcijfers 2005 Neways Electronics International N.V. 6 maart 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Jaarcijfers 2005 Neways Electronics International N.V. 6 maart 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Jaarcijfers 2005 Neways Electronics International N.V. 6 maart 2006

2 Hoofdpunten 2005 EMS-markt trekt over de gehele linie voorzichtig aan •Vraag vanuit halfgeleiderindustrie sterk teruggelopen, maar in 4 e kwartaal duidelijk positieve kentering •Vraag uit andere segmenten over de hele linie toegenomen •Eerste grote order in defensiemarkt Sterke verbetering financiële performance •Omzetgroei +10%; vrijwel volledig door consolidatie NAA (“Stork Electronics”) •Netto winst verder toegenomen (€ 5,1 miljoen vs € 4,7 miljoen) •Solvabiliteit sterk verbeterd (40,0% vs 30,3%) •Prachtige positieve netto cash flow (€ 11,5 miljoen) / Sterke afbouw schuldpositie Operationele progressie volgens plan •Integratie NAA afgerond •Alle werkmaatschappijen gereed voor overgang naar loodvrij produceren •Verhuizing kabelactiviteiten van Heerlen naar Sittard voltooid Uitgangspositie voor verdere groei verstevigd •Overname resterende minderheidsbelangen Hoyte (ontwikkeling; Nederland) en Q-nova (productie; Slowakije) •Samenvoeging ontwikkelingsactiviteiten Hoyte en NAA onder de nieuwe naam Neways Technologies •Focus op one-stop-providership aangescherpt Voorstel tot hervatting uitkering dividend!

3 Kerncijfers 2005 EUR miljoen20052004 jaarH2H1jaar Netto-omzet207,998,7109,2189,7 Bedrijfsresultaat*9,54,84,79,3 Bedrijfsresultaat9,04,34,79,8 Nettoresultaat5,12,52,64,7 *excl. bijzondere baten en lasten

4 Positionering Neways •Markt: - EMS (Electronic Manufacturing Services) - Kernmarkt Benelux / Duitsland •Klanten: - Industriële / professionele markt - B2B (OEM’s) •Specialisatie: - Kleinere complexe / specialistische series - Ontwikkeling / productie / systeembouw - Life cycle management •Kerncompetentie: - Dichtbij de klant (Nederland / Duitsland) - Hoge toegevoegde waarde / service - Lage productiekosten (Oost-Europa, China)

5 MarketingR&DVerkoopS&R Van capaciteit naar kennisleverancier

6 MarketingR&DVerkoopS&R PCBA Van capaciteit naar kennisleverancier

7 MarketingR&DVerkoopS&R Apparaten Van capaciteit naar kennisleverancier

8 MarketingR&DVerkoopS&R Systemen Van capaciteit naar kennisleverancier

9 MarketingR&DVerkoopS&R Van capaciteit naar kennisleverancier

10 ABCD Dienstverleners Toeleveranciers Klanten C.P. T.R. ERP enz. afname flexibiliteit / toegevoegde waarde Q-novaWuxi Business Model Neways.

11 Omzetontwikkeling EUR miljoen

12 Omzet per marktsegment EUR miljoen 2005%2004%2003% Industrieel653163336447 Medisch592849262015 Halfgeleider542648251511 Automotive10595129 Telecom5263107 Defensie32 Overige1261581511 Totaal208100190100136100

13 Toelichting resultatenrekening •Brutomarge goed op peil gebleven •NAA (voormalig Stork Electronics) volledig in de resultaten (2004, 50%) opgenomen •Bijzondere last i.v.m. reorganisatie Ripa EUR 0,5 miljoen •Lagere rentelasten door afnemende schulden en betere condities (voor 2006 condities verder aangescherpt) •Belastingdruk 32,7% tegenover 43,6% in 2004 (door afwaardering actieve belasting latentie)

14 Ratio’s en kengetallen JaarH1Jaar 200520052004 Toegevoegde waarde / omzet40,5%40,0%41,6% Bedrijfsresultaat* / omzet4,6%4,3%4,9% Bedrijfsresultaat / omzet4,3%4,3%5,2% Netto resultaat / omzet2,5%2,3% 2,5% Gem. aantal medewerkers (in FTE’s)1.85118261.836 - waarvan Oost Europa en China754671644 ROCE 28,2 11,726,0 *excl. bijzondere baten en lasten

15 Balans en cash flow •Balansverkorting (-14%), mede door afname voorraden en debiteuren; –Voorraden van EUR 41,7 miljoen naar EUR 39,4 miljoen (62 dagen) –Debiteuren van EUR 38,4 miljoen naar EUR 32,3 miljoen (50 dagen) •Sterke verbetering solvabiliteit naar 40,0% (ultimo 2004: 30,3%); –gecorrigeerd voor belastinglatentie en goodwill 35,9% (ultimo 2004: 24,8% •Positieve netto cash flow EUR 11,5 miljoen (2004: 8,8 miljoen) –Positief resultaat –Afname werkkapitaal door afbouw debiteuren / voorraden –Restrictief investeringsbeleid •Sterke afbouw schuldpositie: Debt / Ebitda 1,6 (2004: 2,4)

16 Balans en cash flow Gebeurtenis na balansdatum Conversie achtergestelde converteerbare obligatielening van EUR 3,0 miljoen op 3 april 2006 tegen een koers van EUR 5,25 per aandeel. Aantal nieuwe aandelen 571.429.

17 Ontwikkeling voorraadpositie EUR miljoen31.12.0531.12. 0431.12.03 Vrije voorraad1,51,72,3 Ordergebonden voorraad29,931,420,2 Onderhanden werk8,08,65,8 Totaal39,441,728,3

18 Solvabiliteit (garantievermogen als % van totaal vermogen) Percentages vanaf 2004 op basis van IFRS

19 Netto Cashflow EUR miljoen * 2004 exclusief financiering overname Stork Electronics

20 (Bank)schulden EUR miljoen

21 Gegevens per aandeel (EUR)2005H1 20052004 Bedrijfsresultaat*1,110,551,10 Bedrijfsresultaat1,060,551,15 Nettoresultaat 0,590,300,56 Dividend0,10-- Eigen vermogen2,782,462,11 Aantal uitstaande aandelen (x 1.000 per ultimo) 8.5268.5268.526 *excl. bijzondere baten en lasten

22 Markt trends •Internationale ontwikkeling OEM’s / Toename outsourcing door OEM’s •Toenemende vraag naar life cycle management (one stop providership) •Flexibiliteit versus efficiency en kostenverlaging •Toenemende productie in lage lonen landen (Oost-Europa en China) •Toenemende transparantie door moderne communicatiemiddelen / globalisering •Groeiende vraag naar SMOI (Supplier Managed Owned Inventory) •Verdere intensivering van partnerships / klantrelaties

23 Overgang loodvrij produceren in 2006 •EU-bepaling per 1 juli 2006: Alle elektronische apparatuur loodvrij op de markt •Revolutionaire verandering in wijze van produceren raakt de hele bedrijfstak •Alle werkmaatschappijen zijn gereed voor de overgang naar loodvrij produceren •Afstemming met klanten en toeleveranciers in volle gang

24 Strategie •Gericht op autonome groei, aangevuld met acquisities •Uitbouw one stop provider concept / verhoging toegevoegde waarde –Versterking ontwikkelingstak en systeembouw –Uitbouw Electronic Mechanical Repair (EMR) activiteiten •Evenwichtigere spreiding activiteiten naar marktsegmenten –Medische sector –Defensie markt •Verbetering efficiency –Vergroten uitbesteding productie naar Oost-Europa en China (eigen faciliteiten) –Continue nieuwe initiatieven voor kostenbeheersing

25 Verwachtingen 2006 • Aandachtspunten interne organisatie: –Ruimte voor verbetering en aanscherping van de bedrijfsvoering; –Hoge prioriteit voor verdere verbetering van de samenwerking tussen de Neways-bedrijven en benutten van synergievoordelen. •Vraag vanuit halfgeleiderindustrie trekt weer aan en ook andere marktsegmenten laten een groei zien •Goed gevulde orderportefeuille, goede start 2006 •Te vroeg om concrete uitspraken te doen over de verwachtingen voor het hele jaar; zicht op ontwikkelingen in EMS-markt blijft beperkt •Uitgangspositie is opnieuw sterk verbeterd en biedt een stevig fundament voor groei


Download ppt "Presentatie Jaarcijfers 2005 Neways Electronics International N.V. 6 maart 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google