De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G. Boogaard Het thema: Christus maant ons tot waakzaamheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G. Boogaard Het thema: Christus maant ons tot waakzaamheid."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G. Boogaard Het thema: Christus maant ons tot waakzaamheid

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen De collectiedoelen van D.V. zondag 23 augustus a.s. zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kerkelijke kassen landelijk kerkverband uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 23 augustus a.s. hoopt voor te gaan: 10.00 uur en 17.00 uur ds. A.G.M. Weststrate

4 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 304: 1, 2 en 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 2: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 36-44 Geb d Heeren: 1, 3 Kindernevendienst Verkondiging LvK. 262: 1 en 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 98: 1 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 98: 4 NB *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 304: 1, 2 en 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 2: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 36-44 Geb d Heeren: 1, 3 Kindernevendienst Verkondiging LvK. 262: 1 en 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 98: 1 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 98: 4 NB *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 304: 1, 2 en 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 2: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 36-44 Geb d Heeren: 1, 3 Kindernevendienst Verkondiging LvK. 262: 1 en 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 98: 1 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 98: 4 NB *Zegen * Staande

7 LvK. 304: 1, 2 en 3 God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

8 LvK. 304: 1, 2 en 3 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden; een sterke hand, die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; de adem zijner lippen overmant de tegenstand.

9 LvK. 304: 1, 2 en 3 De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land als Gods gezant.

10 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 304: 1, 2 en 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 2: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 36-44 Geb d Heeren: 1, 3 Kindernevendienst Verkondiging LvK. 262: 1 en 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 98: 1 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 98: 4 NB *Zegen * Staande

11 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 304: 1, 2 en 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 2: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 36-44 Geb d Heeren: 1, 3 Kindernevendienst Verkondiging LvK. 262: 1 en 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 98: 1 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 98: 4 NB *Zegen * Staande

12 Ps. 2: 1, 6 en 7 Wat drift beheerst het woedend heidendom, En heeft het hart der volken ingenomen? De koningen verheffen zich alom, De vorsten zijn vermetel saamgekomen, Om God, den HEER', zelfs naar de kroon te steken, En tegen Zijn Gezalfde op te staan. Zij spreken saam: "Laat ons hun banden breken, En van hun juk en touwen ons ontslaan.”

13 Ps. 2: 1, 6 en 7 Vreest 's HEEREN macht en dient Zijn Majesteit; Juicht, bevend op 't gezicht van Zijn vermogen, En kust den Zoon, van ouds u toegezeid; Eer u Zijn toorn verdelg' voor aller ogen, U op uw' weg tot stof doe wederkeren; Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag, U, onverhoeds, zou door haar gloed verteren, Tot staving van Zijn lang gehoond gezag.

14 Ps. 2: 1, 6 en 7 Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer, In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER'; Welzalig zij, die vast op Hem betrouwen.

15 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 304: 1, 2 en 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 2: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 36-44 Geb d Heeren: 1, 3 Kindernevendienst Verkondiging LvK. 262: 1 en 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 98: 1 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 98: 4 NB *Zegen * Staande

16 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 304: 1, 2 en 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 2: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 36-44 Geb d Heeren: 1, 3 Kindernevendienst Verkondiging LvK. 262: 1 en 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 98: 1 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 98: 4 NB *Zegen * Staande

17 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 304: 1, 2 en 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 2: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 36-44 Geb d Heeren: 1, 3 Kindernevendienst Verkondiging LvK. 262: 1 en 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 98: 1 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 98: 4 NB *Zegen * Staande

18 Gebed des Heeren: 1 en 3 O allerhoogste Majesteit, Die in het rijk der heerlijkheid De heem'len hebt tot Uwen troon, Wij roepen U, in Uwen Zoon, Die voor ons heeft genoeggedaan, Als onzen Vader need'rig aan.

19 Gebed des Heeren: 1 en 3 Uw koninkrijk koom' toch, o HEER'! Ai, werp den troon des satans neer! Regeer ons door Uw Geest en Woord; Uw lof word' eens alom gehoord, En d' aarde met Uw vrees vervuld, Totdat G' Uw rijk volmaken zult.

20 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 304: 1, 2 en 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 2: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 36-44 Geb d Heeren: 1, 3 Kindernevendienst Verkondiging LvK. 262: 1 en 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 98: 1 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 98: 4 NB *Zegen * Staande

21 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 304: 1, 2 en 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 2: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 36-44 Geb d Heeren: 1, 3 Kindernevendienst Verkondiging LvK. 262: 1 en 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 98: 1 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 98: 4 NB *Zegen * Staande

22 Verkondiging Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 en 36-44 Tekst: Matt. 24: 11-14 en 44 >> LvK. 262: 1 en 2 Christus maant ons tot waakzaamheid

23 Verkondiging Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 en 36-44 Tekst: Matt. 24: 11-14 en 44 >> LvK. 262: 1 en 2 Christus maant ons tot waakzaamheid 1.Verwoesting en verleiding 2.Verdrukking en verloedering 3.Verkondiging en volharding

24 LvK. 262: 1 en 2 Op, waakt op! zo klinkt het luide. Wat wil dit roepen toch beduiden, gij torenwachters van de tijd? Middernacht is aangebroken, zijn uwe lampen wel ontstoken, gij maagden, die de Heer verbeidt? Gij slapenden, ontwaakt, de Bruidegom genaakt! Halleluja, nu opgestaan! Het feest breekt aan; gij moet Hem ijlings tegengaan.

25 LvK. 262: 1 en 2 Sion hoort de wachters zingen, zij voelt het hart van vreugd opspringen, ontwaakt met spoed, staat haastig op. Uit de hemel daalt Hij neder, in waarheid sterk, in liefde teder: haar licht verschijnt, haar ster gaat op. Kom Heiland, 's aardrijks kroon, Heer Jezus, 's Vaders Zoon! Zingt hosanna, komt altemaal ter bruiloftszaal, waar Hij ons roept aan 't avondmaal!

26 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 304: 1, 2 en 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 2: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 36-44 Geb d Heeren: 1, 3 Kindernevendienst Verkondiging LvK. 262: 1 en 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 98: 1 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 98: 4 NB *Zegen * Staande

27 Collecte Vandaag bestemd voor: 1.Kerk 2.Kerkelijke kassen Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

28 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 304: 1, 2 en 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 2: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 36-44 Geb d Heeren: 1, 3 Kindernevendienst Verkondiging LvK. 262: 1 en 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 98: 1 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 98: 4 NB *Zegen * Staande

29 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 304: 1, 2 en 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 2: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 36-44 Geb d Heeren: 1, 3 Kindernevendienst Verkondiging LvK. 262: 1 en 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 98: 1 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 98: 4 NB *Zegen * Staande

30 Ps. 98:1 NB Zingt een nieuw lied voor God den Here, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand. Zingt voor den Heer, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

31 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 304: 1, 2 en 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 2: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 36-44 Geb d Heeren: 1, 3 Kindernevendienst Verkondiging LvK. 262: 1 en 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 98: 1 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 98: 4 NB *Zegen * Staande

32 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 304: 1, 2 en 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 2: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 36-44 Geb d Heeren: 1, 3 Kindernevendienst Verkondiging LvK. 262: 1 en 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 98: 1 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 98: 4 NB *Zegen * Staande

33 Ps. 98: 4 NB Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid. Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit. Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd, Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid.

34 Liturgie zondag 16 augustus Mededelingen LvK. 304: 1, 2 en 3 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 2: 1, 6 en 7 Gebed Schriftlezing: Matt. 24: 1-14 36-44 Geb d Heeren: 1, 3 Kindernevendienst Verkondiging LvK. 262: 1 en 2 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 98: 1 NB *Geloofsbelijdenis *Ps. 98: 4 NB *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G. Boogaard Het thema: Christus maant ons tot waakzaamheid."

Verwante presentaties


Ads door Google