De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema voor de dienst is: Wie kijkt er om naar een vluchteling?

2 Informatie voor onze gasten
De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Na de voorzang gaan we staan voor een stil gebed. Na de votum en groet gaan we weer zitten. Tijdens deze dienst is er crèche tot 6 jaar oud. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd. De doelen worden geprojecteerd.

3 Mededelingen Na de dienst drinken we weer koffie, thee of fris.
De HA collectedoelen van volgende week zijn: Zambia training onderwijzers en Madurai India. D.V. woensdag a.s. vergadert de kerkenraad. Opgeven voor de schoonmaak kerk (zie kerkepad). D.V. 11 juni is er weer Trefpunt . Vaderdag D.V. 21 juni actie MAF (zie kerkenpad). D.V. volgende week zondag gaat onze eigen predikant ds. Weststrate in beide diensten voor.

4 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen Ps. 139: 5, 14 NB LvK. 21: 3, 6
Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 9: 9, 10 Lezen van Gods wet Ps. 142: 4, 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: Ps. 139: 5, 14 NB Tekst: Gen. 16: Preek LvK. 169: 2, 4, 6 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 40: 7 NB (staand) Zegen (staand)

5 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen Ps. 139: 5, 14 NB LvK. 21: 3, 6
Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 9: 9, 10 Lezen van Gods wet Ps. 142: 4, 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: Ps. 139: 5, 14 NB Tekst: Gen. 16: Preek LvK. 169: 2, 4, 6 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 40: 7 NB (staand) Zegen (staand)

6 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen Ps. 139: 5, 14 NB LvK. 21: 3, 6
Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 9: 9, 10 Lezen van Gods wet Ps. 142: 4, 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: Ps. 139: 5, 14 NB Tekst: Gen. 16: Preek LvK. 169: 2, 4, 6 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 40: 7 NB (staand) Zegen (staand)

7 LvK. 21: 3, 6 Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft! Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! Halleluja!

8 LvK. 21: 3, 6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft, Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen en Hij buigt neer wie zich verheft. Zijt gij in rouw, God is uw licht; Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. Halleluja! Halleluja!

9 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen Ps. 139: 5, 14 NB LvK. 21: 3, 6
Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 9: 9, 10 Lezen van Gods wet Ps. 142: 4, 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: Ps. 139: 5, 14 NB Tekst: Gen. 16: Preek LvK. 169: 2, 4, 6 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 40: 7 NB (staand) Zegen (staand)

10 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen Ps. 139: 5, 14 NB LvK. 21: 3, 6
Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 9: 9, 10 Lezen van Gods wet Ps. 142: 4, 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: Ps. 139: 5, 14 NB Tekst: Gen. 16: Preek LvK. 169: 2, 4, 6 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 40: 7 NB (staand) Zegen (staand)

11 Ps. 9: 9, 10 De HEER' zal zijn een hoog vertrek,
Voor wie getrapt wordt op den nek. Een hoog vertrek in drukkend lijden; Een toevlucht in benauwde tijden.

12 Ps. 9: 9, 10 Hij, die Uw Naam in waarheid kent,
Zal, HEER', op U in zijn ellend', Vertrouwen, wijl Gij nooit liet zuchten, Hen, die gelovig tot U vluchten.

13 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen Ps. 139: 5, 14 NB LvK. 21: 3, 6
Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 9: 9, 10 Lezen van Gods wet Ps. 142: 4, 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: Ps. 139: 5, 14 NB Tekst: Gen. 16: Preek LvK. 169: 2, 4, 6 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 40: 7 NB (staand) Zegen (staand)

14 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen Ps. 139: 5, 14 NB LvK. 21: 3, 6
Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 9: 9, 10 Lezen van Gods wet Ps. 142: 4, 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: Ps. 139: 5, 14 NB Tekst: Gen. 16: Preek LvK. 169: 2, 4, 6 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 40: 7 NB (staand) Zegen (staand)

15 Ps. 142: 4, 5 'k Wou vluchten, maar kon nergens heen, Zodat mijn dood voorhanden scheen, En alle hoop mij gans ontviel, Daar niemand zorgde voor mijn ziel.

16 Ps. 142: 4, 5 Ik riep tot U, ik zeid': o HEER
Gij zijt mijn toevlucht, sterkt' en eer; Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, Mijn God, Wien ik mij aanbeveel.

17 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen Ps. 139: 5, 14 NB LvK. 21: 3, 6
Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 9: 9, 10 Lezen van Gods wet Ps. 142: 4, 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: Ps. 139: 5, 14 NB Tekst: Gen. 16: Preek LvK. 169: 2, 4, 6 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 40: 7 NB (staand) Zegen (staand)

18 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen Ps. 139: 5, 14 NB LvK. 21: 3, 6
Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 9: 9, 10 Lezen van Gods wet Ps. 142: 4, 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: Ps. 139: 5, 14 NB Tekst: Gen. 16: Preek LvK. 169: 2, 4, 6 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 40: 7 NB (staand) Zegen (staand)

19 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen Ps. 139: 5, 14 NB LvK. 21: 3, 6
Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 9: 9, 10 Lezen van Gods wet Ps. 142: 4, 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: Ps. 139: 5, 14 NB Tekst: Gen. 16: Preek LvK. 169: 2, 4, 6 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 40: 7 NB (staand) Zegen (staand)

20 Ps. 139: 5, 14 NB Al nam ik voor mijn vlucht te baat
de vleug'len van de dageraad, al woond' ik aan de verste zee, uw hand gaat altijd met mij mee. Waar ik de vleugels uit zou spreiden, Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden.

21 Ps. 139: 5, 14 NB Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht. Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan U voorbij. O God, houd mij geheel omgeven, en leid mij op den weg ten leven.

22 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen Ps. 139: 5, 14 NB LvK. 21: 3, 6
Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 9: 9, 10 Lezen van Gods wet Ps. 142: 4, 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: Ps. 139: 5, 14 NB Tekst: Gen. 16: Preek LvK. 169: 2, 4, 6 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 40: 7 NB (staand) Zegen (staand)

23 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen Ps. 139: 5, 14 NB LvK. 21: 3, 6
Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 9: 9, 10 Lezen van Gods wet Ps. 142: 4, 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: Ps. 139: 5, 14 NB Tekst: Gen. 16: Preek LvK. 169: 2, 4, 6 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 40: 7 NB (staand) Zegen (staand)

24 Wie kijkt er om naar een vluchteling?
Preek Wie kijkt er om naar een vluchteling? Schriftlezing: Gen. 16: Tekst: Gen. 16: >>> LvK. 169: 2, 4, 6

25 Wie kijkt er om naar een vluchteling?
Preek Wie kijkt er om naar een vluchteling? 1. God roept tot Bekering 2. God geeft een Belofte 3. Hagar doet een Belijdenis Schriftlezing: Gen. 16: Tekst: Gen. 16: >>> LvK. 169: 2, 4, 6

26 LvK: 169: 2, 4, 6 Maar wij verkozen 't duister meer
dan 't licht door God geschapen en dwaalden weg van onze Heer als redeloze schapen. Wij hebben dag en nacht verward, de nacht geprezen in ons hart en onze dag verslapen.

27 LvK: 169: 2, 4, 6 Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden, hoe zou het ons vergaan, indien Hij ons niet achterhaalde, indien niet in de duisternis het licht dat Jezus Christus is gelijk de morgen straalde.

28 LvK: 169: 2, 4, 6 Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven: Hij schiep ons voor een nieuw begin, hoeveel wij ook misdreven. Hij riep ons uit de nacht in 't licht van zijn genadig aangezicht. in Christus is ons leven!

29 Collecte Vandaag bestemd voor: 1. Kerk 2. Vakantiecollecte
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

30 Madurai, India Pro-Creation
INA 027 Madurai, India Pro-Creation Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

31 land vol tegenstellingen
INA 027 India, land vol tegenstellingen een van de grootste en dichtstbevolkte landen ter wereld; kastenstelsel, waarbij iedereen op een bepaalde laag in de samenleving; geplaatst wordt, speelt een grote rol; grote verschillen tussen arm en rijk. deanderdenaaste @diaconaatCGK

32 INA 027 Aids problematiek armoede, culturele gewoontes en gebrek aan kennis breiden de aidsepidemie uit; uit angst voor de gevolgen durven mensen zich niet te laten testen; vrouwen hebben vaak weinig of geen keus om besmetting te ontlopen. deanderdenaaste @diaconaatCGK

33 Rehabilitation and Education
INA 027 CARE Centre for Aids Rehabilitation and Education is gestart met het project Pro-Creation: in Madurai en omgeving; voor elke leeftijdsgroep een cursus; vrijwilligers uit de kerken spelen een grote rol. deanderdenaaste @diaconaatCGK

34 INA 027 Cursus en materialen Aanvankelijk waren de mensen terughoudend maar inmiddels kan de cursus op grote schaal worden gegeven: aan zondagscholen, basisscholen, middelbare scholen, jeugdclubs, kerkenraden, predikantengroepen enz. deanderdenaaste @diaconaatCGK

35 INA 027 Meer bekendheid De vrijwilligers van CARE willen nog meer bekendheid geven aan de cursus en deze ook in een groter werkgebied inzetten. Dat kan met onze hulp! deanderdenaaste @diaconaatCGK

36 Help CARE mee Hartelijk dank!
INA 027 Help CARE mee Deputaten hebben voor dit project € toegezegd. Helpt u, help jij mee? Hartelijk dank! deanderdenaaste @diaconaatCGK

37 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken
Zambia Training Onderwijzers ZAM127 ZAM 127 Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken

38 Schrijven! Er gaat een wereld voor dit meisje open. Ze leert schrijven! Zie jij wat ze in het zand geschreven heeft? Inderdaad, cijfer 1 tot 10! ZAM 127 deanderdenaaste

39 Analfabetisme Overal om ons heen zien we letters en cijfers. Stel je voor dat je ze niet begrijpt. En ze nooit leert begrijpen… ZAM 127 deanderdenaaste

40 Platteland Op het platteland in Zambia geldt dit voor meer dan de helft van de mensen! Zij vinden moeilijk een baan. ZAM 127 deanderdenaaste

41 Vrijwilligers De mensen van Zambian Mission Support steunen 20 schooltjes. Vrijwilligers worden getraind om onderwijs te geven. ZAM 127 deanderdenaaste

42 Enthousiast! De kinderen nemen alle informatie op als een spons! Zij zijn enthousiast over wat ze elke dag leren. En wij met hen! ZAM 127 deanderdenaaste

43 Hoop Zonder onderwijs is het onmogelijk om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Mét onderwijs is er hoop! ZAM 127 deanderdenaaste

44 Helpt u, help jij mee? Toegezegd bedrag: € 5.000,- Hartelijk dank!
Missionair diaconaal werker Marjanne Hendriksen is ver- bonden aan dit project. Hartelijk dank! ZAM 127 deanderdenaaste

45 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen Ps. 139: 5, 14 NB LvK. 21: 3, 6
Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 9: 9, 10 Lezen van Gods wet Ps. 142: 4, 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: Ps. 139: 5, 14 NB Tekst: Gen. 16: Preek LvK. 169: 2, 4, 6 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 40: 7 NB (staand) Zegen (staand)

46 Avondmaalsformulier Geliefden in onze Heere Jezus Christus,
in het evangelie lezen wij hoe de Heere Jezus Christus voor Zijn gemeente het Avondmaal heeft ingesteld. De apostel Paulus schrijft: “Zelf heb ik via overlevering van de Heere ontvangen, wat ik u weer doorgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak het en zei: Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis.

47 Avondmaalsformulier Zo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doet dit, zo vaak als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo vaak als u dit brood eet en de beker drinkt, zult u de dood van de Heere verkondigen, totdat Hij komt. Wie dus op een onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heere drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder zichzelf beproeven en dan van het brood eten en uit de beker drinken.

48 Avondmaalsformulier Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.” (1 Kor. 11:23-29 NV) Om getroost te worden door het Avondmaal van de Heere te gebruiken, moeten wij onszelf van te voren onderzoeken. En we moeten ons hart richten op het doel, waarmee de Heere Christus het heeft ingesteld, namelijk Zijn werk overdenken. Een goed zelfonderzoek heeft drie onderdelen:

49 Avondmaalsformulier Ten eerste.
Laat iedereen nadenken over de eigen zonden en welke vervloeking die over ons brengen. Daardoor krijgen we een afkeer van onszelf en worden we klein voor God. Zeker als we bedenken hoe groot Gods toorn over de zonde is: Zo groot, dat Hij die niet ongestraft kon laten, maar Zijn geliefde Zoon Jezus Christus gestraft heeft. En dat met de vreselijke en vernederende dood aan het kruis.

50 Avondmaalsformulier Ten tweede.
Laat iedereen zijn eigen hart onderzoeken: Geloof ik die vaste belofte van God dat al mijn zonden mij vergeven zijn? En dat alleen vanwege het lijden en sterven van Christus. Geloof ik dat de rechtvaardigheid van Christus aan mij wordt toegekend en gegeven? Zo totaal, alsof ik zelf voor al mijn zonden betaald had en alsof ik alles had gedaan wat God van mij vroeg.

51 Avondmaalsformulier Ten derde.
Bent u van harte bereid met uw hele leven te laten zien dat u God echt dankbaar bent? En dat u oprecht voor God wilt leven? Dat betekent dat u afstand doet van alle vijandschap, haat en ruzie. En het betekent dat u zich inzet om in liefde en vrede met de mensen om u heen te leven. Allen die dat kunnen beamen, wil God zeker genadig zijn. Hij wil u als een waardige tafelgenoot van Zijn Zoon Jezus Christus ontvangen.

52 Avondmaalsformulier Maar ook het tegenovergestelde: Hebt u geen verdriet over uw zonden? Vertrouwt u niet op Gods beloften? Leeft u door in ongehoorzaamheid aan God, zonder spijt en bekering te laten zien? Dan moeten we u aanzeggen dat u buiten het koninkrijk van Christus staat. Laat het oordeel van God over u niet nog zwaarder worden. We dringen er bij u op aan niet deel te nemen aan dit Avondmaal, zolang u zich niet bekeert. Want het Avondmaal heeft Christus alleen voor Zijn gelovigen ingesteld.

53 Avondmaalsformulier Geliefde broeders en zusters in de Heere. Waarom wordt ons dit voorgehouden? Het hart van gelovigen is al zo verbroken. Wordt hun zo niet de laatste vrijmoedigheid ontnomen? Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere mag gaan, behalve wie totaal zonder zonde is! Maar wij komen niet naar dit Avondmaal om daarmee te zeggen dat wij in ons zelf zonder zonde en rechtvaardig zijn. Integendeel!

54 Avondmaalsformulier Juist als we ons leven buiten onszelf zoeken, belijden we daarmee dat wij de dood verdienen door onze zonden. Wij ontdekken bij onszelf veel ellende en gebreken. Ons geloof is niet volmaakt en wij dienen God niet met de toewijding die wij Hem schuldig zijn. Elke dag moeten we weer het gevecht aangaan met de zwakheid van ons geloof en met de slechte verlangens van onze oude mens.

55 Avondmaalsformulier Maar toch! Door de genade van de Heilige Geest hebben we hier echt verdriet over en verlangen we ernaar tegen ons ongeloof te vechten en naar al Gods geboden te leven. Dan kunnen zelfs zonden en zwakheden, die nog tegen onze wil in ons zijn overgebleven, niet verhinderen dat God ons toch genadig wil zijn. Niet wij, maar Hij maakt ons dit hemelse eten en drinken waardig. En Hij deelt het uit.

56 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen Ps. 139: 5, 14 NB LvK. 21: 3, 6
Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 9: 9, 10 Lezen van Gods wet Ps. 142: 4, 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: Ps. 139: 5, 14 NB Tekst: Gen. 16: Preek LvK. 169: 2, 4, 6 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 40: 7 NB (staand) Zegen (staand)

57 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen Ps. 139: 5, 14 NB LvK. 21: 3, 6
Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 9: 9, 10 Lezen van Gods wet Ps. 142: 4, 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: Ps. 139: 5, 14 NB Tekst: Gen. 16: Preek LvK. 169: 2, 4, 6 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 40: 7 NB (staand) Zegen (staand)

58 Ps. 40: 7 NB Laat wie uw heil beminnen hier en nu
in U verheugd zijn, U ter eer uitroepen: groot is onze Heer! laat wie U zoeken jubelen in U! Al leef ik in ellende, de Here zal het wenden, de Heer ziet naar mij om. Gij die mijn helper zijt, mijn God die mij bevrijdt, o toef niet langer, kom!

59 Liturgie zondag 7 juni Mededelingen Ps. 139: 5, 14 NB LvK. 21: 3, 6
Stil gebed (staand) Votum en groet (staand) Ps. 9: 9, 10 Lezen van Gods wet Ps. 142: 4, 5 Gebed Schriftlezing: Gen. 16: Ps. 139: 5, 14 NB Tekst: Gen. 16: Preek LvK. 169: 2, 4, 6 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed Ps. 40: 7 NB (staand) Zegen (staand)

60 Vanmiddag uur ds. A.G.M. Weststrate D.V. zondag 14 juni a.s. Heilig Avondmaal 10.00 en uur


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google