De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate De Zonsverduistering die je niet kunt missen

2 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Elb. 114: 1, 5 Stil gebed
Votum en groet Ps. 48: 4, 6 Lezing van de wet Ps. 25: 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: Marcus 15: Ps. 22: 1, 4 NB Verkondiging JdH. 7 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed JdH. 150: 3 Zegen

3 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Elb. 114: 1, 5 Stil gebed
Votum en groet Ps. 48: 4, 6 Lezing van de wet Ps. 25: 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: Marcus 15: Ps. 22: 1, 4 NB Verkondiging JdH. 7 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed JdH. 150: 3 Zegen

4 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Elb. 114: 1, 5 Stil gebed
Votum en groet Ps. 48: 4, 6 Lezing van de wet Ps. 25: 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: Marcus 15: Ps. 22: 1, 4 NB Verkondiging JdH. 7 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed JdH. 150: 3 Zegen

5 Elb. 114: 1, 5 Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak, voor zijn oog aan 't kruishout brak,

6 Elb. 114: 1, 5 Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem zijn God verlaten had, 'k weet dan, wat mij ook ontvall', God mij nooit verlaten zal!

7 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Marcus 15: 29 - 37
Elb. 114: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 48: 4, 6 Lezing van de wet Ps. 25: 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: Marcus 15: Ps. 22: 1, 4 NB Verkondiging JdH. 7 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed JdH. 150: 3 Zegen

8 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Marcus 15: 29 - 37
Elb. 114: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 48: 4, 6 Lezing van de wet Ps. 25: 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: Marcus 15: Ps. 22: 1, 4 NB Verkondiging JdH. 7 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed JdH. 150: 3 Zegen

9 Ps. 48: 4, 6 Wij, o verheven Majesteit, Gedenken Uw weldadigheid
In 't midden van Uw heil'ge woning. Gelijk Uw naam is, grote Koning, Bij ons terecht geprezen, Zo is Uw roem gerezen, En bij de volken zeer vermaard, Tot aan het uiterst' eind der aard. Uw rechterhand, die 't kwaad niet duldt, Is met gerechtigheid vervuld.

10 Ps. 48: 4, 6 Want deze God is onze God;
Hij is ons deel, ons zalig lot, Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: Ter dood toe zal Hij ons geleiden.

11 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Marcus 15: 29 - 37
Elb. 114: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 48: 4, 6 Lezing van de wet Ps. 25: 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: Marcus 15: Ps. 22: 1, 4 NB Verkondiging JdH. 7 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed JdH. 150: 3 Zegen

12 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Marcus 15: 29 - 37
Elb. 114: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 48: 4, 6 Lezing van de wet Ps. 25: 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: Marcus 15: Ps. 22: 1, 4 NB Verkondiging JdH. 7 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed JdH. 150: 3 Zegen

13 Ps. 25: 8 Zie op mij in gunst van boven, Wees mij toch genadig, HEER',
Eenzaam ben ik en verschoven; Ja, d' ellende drukt mij neer. 'k Roep U aan in angst en smart; Duizend zorgen, duizend doden, Kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden.

14 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Marcus 15: 29 - 37
Elb. 114: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 48: 4, 6 Lezing van de wet Ps. 25: 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: Marcus 15: Ps. 22: 1, 4 NB Verkondiging JdH. 7 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed JdH. 150: 3 Zegen

15 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Marcus 15: 29 - 37
Elb. 114: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 48: 4, 6 Lezing van de wet Ps. 25: 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: Marcus 15: Ps. 22: 1, 4 NB Verkondiging JdH. 7 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed JdH. 150: 3 Zegen

16 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Marcus 15: 29 - 37
Elb. 114: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 48: 4, 6 Lezing van de wet Ps. 25: 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: Marcus 15: Ps. 22: 1, 4 NB Verkondiging JdH. 7 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed JdH. 150: 3 Zegen

17 Ps. 22: 1, 4 NB Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei, en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij? Hoe blijft Gij zwijgen? Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten in klacht op klacht.

18 Ps. 22: 1, 4 NB Gij die mijn ogen 't levenslicht ontsloot,
mij hebt geroepen uit de moederschoot, mij aan mijn moeders borst een rustplaats bood, voor kwaad beveiligd, Gij hebt mij U ten eigendom geheiligd. Gij, die alleen mijn God zijt en mijn Vader, blijf mij niet ver, want nu het onheil nadert helpt mij niet een.

19 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Marcus 15: 29 - 37
Elb. 114: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 48: 4, 6 Lezing van de wet Ps. 25: 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: Marcus 15: Ps. 22: 1, 4 NB Verkondiging JdH. 7 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed JdH. 150: 3 Zegen

20

21 Verkondiging De Zonsverduistering Die je niet kunt missen Tekst:
Marcus 15: 34 >>> JdH. 7

22 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Marcus 15: 29 - 37
Elb. 114: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 48: 4, 6 Lezing van de wet Ps. 25: 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: Marcus 15: Ps. 22: 1, 4 NB Verkondiging JdH. 7 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed JdH. 150: 3 Zegen

23 JdH. 7 Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet. Vrees toch geen nood! 's Heren trouw is groot, en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood. Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad; God zal u behoeden, uw toeverlaat

24 JdH. 7 God blijft voor u zorgen, goed is de Heer, en met elke morgen,
keert Zijn goedheid weer. Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet, groter dan de Helper, is de nood toch niet. Wat ons ontviele, Redder in nood, red slechts onze ziele, uit zond' en dood.

25 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Marcus 15: 29 - 37
Elb. 114: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 48: 4, 6 Lezing van de wet Ps. 25: 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: Marcus 15: Ps. 22: 1, 4 NB Verkondiging JdH. 7 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed JdH. 150: 3 Zegen

26 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerkelijke kassen
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

27 BUR 123 Voedselzekerheid Wie: Tabarana Foundation Waar: Makamba, Burundi Om de leefomstandigheden in Gatumba willen bevorderen, moet eerst worden geïnvesteerd in landbouw en veeteelt. Dat hebben de mensen van Tabarana Foundation goed begrepen. Met uw hulp is een kippenhok gerealiseerd.

28 De inwoners leren goede methoden om kippen te fokken
De inwoners leren goede methoden om kippen te fokken. De kippen leveren eieren, vlees en mest op. De bevolking maakt daar zelf gebruik van en wat overblijft, wordt verkocht. Een positieve spiraal!

29 De opbrengst van dit voedselzekerheidsproject komt voornamelijk ten goede aan het plaatselijke weeshuis Wartburg. Dit is mede dankzij uw financiële steun mogelijk.

30 NED116 Samen Thuis Wie: CGK Menorah-Zaanstad Waar: Hofwijk, Zaandam De doelstelling van Samen Thuis is wijkbewoners dichter bij elkaar te brengen en de betrokkenheid op elkaar te vergroten. Bewoners worden uitgedaagd mee te draaien in de organisatie en het uitvoeren van het activiteitenaanbod. Stichting Samen Thuis zet zich van harte in voor de vergroting van de sociale cohesie, maatschappelijke betrokkenheid en zelfredzaamheid van de wijkbewoners. Want waarom moeilijk doen, als het samen kan?

31 Stichting Samen Thuis is actief in de wijk
Stichting Samen Thuis is actief in de wijk. Naast Hofwijk, is Samen Thuis sinds dit jaar begonnen met een uitbreiding naar Kogerveld. Dankzij onze nieuwe locatie kunnen we ook hier aan de slag met waardevolle en uitdagende activiteiten

32 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Marcus 15: 29 - 37
Elb. 114: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 48: 4, 6 Lezing van de wet Ps. 25: 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: Marcus 15: Ps. 22: 1, 4 NB Verkondiging JdH. 7 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed JdH. 150: 3 Zegen

33 Avondmaalsformulier Geliefden in onze Heere Jezus Christus,
in het evangelie lezen wij hoe de Heere Jezus Christus voor Zijn gemeente het Avondmaal heeft ingesteld. De apostel Paulus schrijft: “Zelf heb ik via overlevering van de Heere ontvangen, wat ik u weer doorgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak het en zei: Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis.

34 Avondmaalsformulier Zo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doet dit, zo vaak als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo vaak als u dit brood eet en de beker drinkt, zult u de dood van de Heere verkondigen, totdat Hij komt. Wie dus op een onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heere drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder zichzelf beproeven en dan van het brood eten en uit de beker drinken.

35 Avondmaalsformulier Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.” (1 Kor. 11:23-29 NV) Om getroost te worden door het Avondmaal van de Heere te gebruiken, moeten wij onszelf van te voren onderzoeken. En we moeten ons hart richten op het doel, waarmee de Heere Christus het heeft ingesteld, namelijk Zijn werk overdenken. Een goed zelfonderzoek heeft drie onderdelen:

36 Avondmaalsformulier Ten eerste.
Laat iedereen nadenken over de eigen zonden en welke vervloeking die over ons brengen. Daardoor krijgen we een afkeer van onszelf en worden we klein voor God. Zeker als we bedenken hoe groot Gods toorn over de zonde is: Zo groot, dat Hij die niet ongestraft kon laten, maar Zijn geliefde Zoon Jezus Christus gestraft heeft. En dat met de vreselijke en vernederende dood aan het kruis.

37 Avondmaalsformulier Ten tweede.
Laat iedereen zijn eigen hart onderzoeken: Geloof ik die vaste belofte van God dat al mijn zonden mij vergeven zijn? En dat alleen vanwege het lijden en sterven van Christus. Geloof ik dat de rechtvaardigheid van Christus aan mij wordt toegekend en gegeven? Zo totaal, alsof ik zelf voor al mijn zonden betaald had en alsof ik alles had gedaan wat God van mij vroeg.

38 Avondmaalsformulier Ten derde.
Bent u van harte bereid met uw hele leven te laten zien dat u God echt dankbaar bent? En dat u oprecht voor God wilt leven? Dat betekent dat u afstand doet van alle vijandschap, haat en ruzie. En het betekent dat u zich inzet om in liefde en vrede met de mensen om u heen te leven. Allen die dat kunnen beamen, wil God zeker genadig zijn. Hij wil u als een waardige tafelgenoot van Zijn Zoon Jezus Christus ontvangen.

39 Avondmaalsformulier Maar ook het tegenovergestelde: Hebt u geen verdriet over uw zonden? Vertrouwt u niet op Gods beloften? Leeft u door in ongehoorzaamheid aan God, zonder spijt en bekering te laten zien? Dan moeten we u aanzeggen dat u buiten het koninkrijk van Christus staat. Laat het oordeel van God over u niet nog zwaarder worden. We dringen er bij u op aan niet deel te nemen aan dit Avondmaal, zolang u zich niet bekeert. Want het Avondmaal heeft Christus alleen voor Zijn gelovigen ingesteld.

40 Avondmaalsformulier Geliefde broeders en zusters in de Heere. Waarom wordt ons dit voorgehouden? Het hart van gelovigen is al zo verbroken. Wordt hun zo niet de laatste vrijmoedigheid ontnomen? Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere mag gaan, behalve wie totaal zonder zonde is! Maar wij komen niet naar dit Avondmaal om daarmee te zeggen dat wij in ons zelf zonder zonde en rechtvaardig zijn. Integendeel!

41 Avondmaalsformulier Juist als we ons leven buiten onszelf zoeken, belijden we daarmee dat wij de dood verdienen door onze zonden. Wij ontdekken bij onszelf veel ellende en gebreken. Ons geloof is niet volmaakt en wij dienen God niet met de toewijding die wij Hem schuldig zijn. Elke dag moeten we weer het gevecht aangaan met de zwakheid van ons geloof en met de slechte verlangens van onze oude mens.

42 Avondmaalsformulier Maar toch! Door de genade van de Heilige Geest hebben we hier echt verdriet over en verlangen we ernaar tegen ons ongeloof te vechten en naar al Gods geboden te leven. Dan kunnen zelfs zonden en zwakheden, die nog tegen onze wil in ons zijn overgebleven, niet verhinderen dat God ons toch genadig wil zijn. Niet wij, maar Hij maakt ons dit hemelse eten en drinken waardig. En Hij deelt het uit.

43 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Marcus 15: 29 - 37
Elb. 114: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 48: 4, 6 Lezing van de wet Ps. 25: 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: Marcus 15: Ps. 22: 1, 4 NB Verkondiging JdH. 7 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed JdH. 150: 3 Zegen

44 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Marcus 15: 29 - 37
Elb. 114: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 48: 4, 6 Lezing van de wet Ps. 25: 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: Marcus 15: Ps. 22: 1, 4 NB Verkondiging JdH. 7 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed JdH. 150: 3 Zegen

45 JdH. 150: 3 Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr gedrukt door zorg. Dierb're Heiland, onze Toevlucht, Gij zijt onze Hulp en Borg! Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer; in zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

46 Liturgie zondag 22 maart Mededelingen Marcus 15: 29 - 37
Elb. 114: 1, 5 Stil gebed Votum en groet Ps. 48: 4, 6 Lezing van de wet Ps. 25: 8 Gebed Schriftlezing: Psalm 22: Marcus 15: Ps. 22: 1, 4 NB Verkondiging JdH. 7 Collecte Form. HA deel 1 Dankgebed JdH. 150: 3 Zegen

47 Vanmiddag hoopt ds. A.G.M. Weststrate in de dienst voor te gaan

48 Ouderling Diaken C.J. Hoogesteger C.M. Lokerse A.H. Nieuwdorp M.M. Weststrate


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google