De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze belijdenisdienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is: Dat is de “Spirit”!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze belijdenisdienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is: Dat is de “Spirit”!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze belijdenisdienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is: Dat is de “Spirit”!

2 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

3 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

4 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

5 Opwekking 391 Welkom, Heil'ge Geest van God, waai over ons. Maak onze harten rein. O, Welkom, Heil'ge Geest van God, waai over ons. Maak onze harten rein.

6 Opwekking 391 Zoals koren op het veld wordt bewogen door de wind. Buigen wij ons voor Uw kracht opdat Uw Geest het werk begint.

7 Opwekking 391 Welkom, Heil'ge Geest van God, waai over ons. Maak onze harten rein. O, Welkom, Heil'ge Geest van God, waai over ons. Maak onze harten rein.

8 Opwekking 391 Schenk Uw levensadem Heer. Want wij buigen voor U neer. Laat geen angst of trots bestaan. En maak ons heilig in Uw naam.

9 Opwekking 391 Welkom, Heil'ge Geest van God, waai over ons. Maak onze harten rein. O, Welkom, Heil'ge Geest van God, waai over ons. Maak onze harten rein.

10 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

11 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

12 Opwekking 715 1 Wat hou ik van Uw huis Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.

13 Opwekking 715 2 Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

14 Opwekking 715 3 Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan zij van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

15 Opwekking 715 4 Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja liever één dag dicht bij U dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent.

16 Opwekking 715 5 De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de Hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van Uw huis!

17 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

18 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

19 Belijdenis van het geloof wordt afgelegd door: Manon Bustraan Koen Jansen Annelyne van der Ploeg Janine van der Ploeg Lezen formulier geloofsbelijdenis S.B. 53: 1 Vragen en zegen Ps. 134: 3 Toespraak Zij die belijdenis deden zingen: “Ik zal er zijn”

20 Belijdenis van het geloof wordt afgelegd door: Manon Bustraan Koen Jansen Annelyne van der Ploeg Janine van der Ploeg Lezen formulier geloofsbelijdenis S.B. 53: 1 Vragen en zegen Ps. 134: 3 Toespraak Zij die belijdenis deden zingen: “Ik zal er zijn”

21 S.B. 53: 1 1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

22 Belijdenis van het geloof wordt afgelegd door: Manon Bustraan Koen Jansen Annelyne van der Ploeg Janine van der Ploeg Lezen formulier geloofsbelijdenis S.B. 53: 1 Vragen en zegen Ps. 134: 3 Toespraak Zij die belijdenis deden zingen: “Ik zal er zijn”

23 Belijdenis van het geloof wordt afgelegd door: Manon Bustraan Koen Jansen Annelyne van der Ploeg Janine van der Ploeg Lezen formulier geloofsbelijdenis S.B. 53: 1 Vragen en zegen Ps. 134: 3 Toespraak Zij die belijdenis deden zingen: “Ik zal er zijn”

24 Ps. 134: 3 3 Dat 's HEEREN zegen op u daal'; Zijn gunst uit Sion u bestraal'; Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; Looft, looft dan aller heren HEER.

25 Belijdenis van het geloof wordt afgelegd door: Manon Bustraan Koen Jansen Annelyne van der Ploeg Janine van der Ploeg Lezen formulier geloofsbelijdenis S.B. 53: 1 Vragen en zegen Ps. 134: 3 Toespraak Zij die belijdenis deden zingen: “Ik zal er zijn”

26 Belijdenis van het geloof wordt afgelegd door: Manon Bustraan Koen Jansen Annelyne van der Ploeg Janine van der Ploeg Lezen formulier geloofsbelijdenis S.B. 53: 1 Vragen en zegen Ps. 134: 3 Toespraak Zij die belijdenis deden zingen: “Ik zal er zijn”

27 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

28 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

29 Ps. 143: 9 NB 9 Gij zijt mijn God, sta mij ter zijde, mijn toevlucht als zij mij bestrijden. Leer mij uw wil, reik mij uw hand. Uw goede Geest zij mijn geleide; voer mij in een geëffend land.

30 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

31 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

32 >>> L.v.K. 244: 1, 3, 4 Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek Dat is de “Spirit”!

33 >>> L.v.K. 244: 1, 3, 4 Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek Dat is de “Spirit”! 1 De gave van de geest :

34 >>> L.v.K. 244: 1, 3, 4 Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek Dat is de “Spirit”! 1 De gave van de geest 2 Het karakter van de Geest :

35 >>> L.v.K. 244: 1, 3, 4 Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek Dat is de “Spirit”! 1 De gave van de geest 2 Het karakter van de Geest 3 Het getuigenis van de Geest :

36 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

37 L.v.K. 244: 1, 3, 4 Christus stoot de hemel open, een vuur komt door de wereld lopen, een nieuw getij breekt haastig aan. Hoor, de Geest vaart door het heden, vanwaar? waarheen? met sterke schreden, geen tegenstand kan Hem weerstaan. Geeft op uw trots verzet, verliest u aan zijn wet. Gij zijt veilig in zijn domein, nooit meer alleen, want nimmer zult gij wezen zijn.

38 L.v.K. 244: 1, 3, 4 Ja, dit wordt een dag der dagen! Het nieuwe boek is opgeslagen, de Geest schrijft wegen in de tijd. De trompet is reeds gestoken, de stad werd zevenmaal omtrokken, hoelang reeds bleef dit uur verbeid! Treedt nu de muren uit: de Geest neemt ons ten buit, zijn getuigen. Een nieuwe baan mag ieder gaan, de Heiland zelf, Hij schrijdt vooraan.

39 L.v.K. 244: 1, 3, 4 Eenmaal zal Hem alles prijzen, de Geest zal allen onderwijzen: wie wederstond, wordt overmocht. Geest van liefde, wijsheid, krachten, de wereld blijft uw leiding wachten, zo vaak hebt Gij uw volk bezocht. Jeruzalem, treed uit, verheug u als een bruid, zie uw Koning! Uw schreden richt de gids ten licht: Hij opent eeuwig vergezicht.

40 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

41 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Zending Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

42 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

43 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

44 Ps. 105: 1 NB 1 Looft God den Heer, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht. Gij die van harte zoekt den Heer, verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

45 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

46 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

47 Ps. 150: 1 1 Looft God, looft Zijn naam alom; Looft Hem in Zijn heiligdom; Looft des HEEREN grote macht, In den hemel Zijner kracht; Looft Hem, om Zijn mogendheden, Looft Hem, naar zo menig blijk Van Zijn heerlijk koninkrijk, Voor Zijn troon en hier beneden.

48 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

49 Mededelingen Opw. 391 Stil gebed Votum en groet Opw. 715 Gebed Belijdenis Schriftlezing: 2 Tim. 1: 1 - 14 Ps. 143: 9 NB Tekst: 2 Tim. 1: 7 Preek L.v.K. 244: 1, 3, 4 Collecte Dankgebed Ps. 105: 1 NB Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1 Zegen Ps. 150: 2, 3 Liturgie zondag 24 mei

50 Ps. 150: 2, 3 2 Looft God, met bazuingeklank; Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; Looft Hem, met de harp en luit; Looft Hem, met de trom en fluit; Looft Hem, op uw blijde snaren; Laat zich 't orgel overal Bij het juichend vreugdgeschal, Tot des HEEREN glorie, paren.

51 Ps. 150: 2, 3 3 Looft God, naar Zijn hoog bevel, Met het klinkend cimbelspel; Looft Hem, op het schel metaal Van de vrolijke cimbaal; Looft den HEER; elk moet Hem eren, Al wat geest en adem heeft; Looft den HEER, die eeuwig leeft; Looft verheugd den HEER der heren!

52 Volgende week hoopt Ds. P.W.J. van der Toorn in beide diensten voor te gaan Inkomsten t.b.v. Geluidsinstallatie


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze belijdenisdienst is Ds. A.G.M. Weststrate Het thema is: Dat is de “Spirit”!"

Verwante presentaties


Ads door Google