De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan de slag met keuzedelen! En de BBL’er dan?. Doel Workshop Hoe organiseer je keuzedelen binnen je opleiding? Input verzamelen voor themadag keuzedelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan de slag met keuzedelen! En de BBL’er dan?. Doel Workshop Hoe organiseer je keuzedelen binnen je opleiding? Input verzamelen voor themadag keuzedelen."— Transcript van de presentatie:

1 Aan de slag met keuzedelen! En de BBL’er dan?

2 Doel Workshop Hoe organiseer je keuzedelen binnen je opleiding? Input verzamelen voor themadag keuzedelen op 24 april 2015

3

4 1894

5

6 Wist u dat › De huidige smartphones hebben meer rekencapaciteit dan Deep Blue (in 1997) › Second Machine Age (2013); › Asscher: 50% van de banen verdwijnt de komende 20 jaar door automatisering › Rekenkracht van computers verdubbelt iedere 18-24 maanden › Zelfrijdende auto’s op proeftrajecten in Nederland › Time to market: doorlooptijd van een wijziging in beroep tot een gediplomeerde leerling is ca. 5 tot 8 jaar

7 Maar ook onze klant – de student vraagt “What’s in it for me” (op de arbeidsmarkt) Van beroep naar loopbaan Interdisciplinariteit bmw-monteurbmw-monteur Onderscheidend voor een regio Eigenheid van een school Denken in ruimte i.p.v. in beheersen….

8 Uitgangspunten herziening Meer doelmatigheid in het onderwijs Betere aansluiting op de arbeidsmarkt Transparanter opleidingsaanbod Betere doorstroming binnen mbo en naar vervolgonderwijs Vereenvoudiging programmeren onderwijs Mogelijkheid tot beter profileren instelling Sneller inspelen op actuele ontwikkelingen arbeidsmarkt › › › › › › ›

9 Herziening van de kwalificatiestructuur

10 Tijdspad

11 Keuzedelen als onderdeel van de structuur

12 Keuzedelen zijn een verrijking bovenop de kwalificatie (basis- en profieldeel) Flexibiliteit: keuzedelen zijn apart beschreven en daardoor snel en flexibel te ontwikkelen en vast te stellen Innovatie: keuzedelen bieden de mogelijkheid om beter in te spelen op actualiteiten en innovatie in het beroepenveld › › › Regio: keuzedelen bieden de mogelijkheid om in te spelen op regionale behoeften in het beroepenveld › Keuzedelen bieden meerwaarde Keuzedelen bieden de mogelijkheid om als bouwstenen voor een opleiding ingezet te worden ›

13 Soorten Keuzedelen

14 Keuzedelen en hun karakteristieken

15

16

17 Kenniscentra/SBB, scholen, bedrijfsleven en/of brancheorganisatie kunnen initiatiefnemer zijn voor het ontwikkelen van een keuzedeel Een kort cyclische procedure van 3 maanden waarin pariteit geborgd is › › Tot stand komen keuzedelen

18 Per soort opleiding is vastgelegd wat de omvang is van de keuzedeelverplichting De keuzedeelverplichting wordt uitgedrukt in studielast in klokuren De keuzedeelverplichting moet gevuld worden met één of meerdere aan de kwalificatie gekoppelde keuzedelen › › › Keuzedeel en keuzedeelverplichting

19 Keuzedeelverplichting

20 › De school bepaalt welke keuzedelen uit het landelijk register in het aanbod worden opgenomen › Het aanbod moet voldoende zijn voor de student om daadwerkelijk te kunnen kiezen Aanbod van keuzedelen › Voldoende is minimaal 2 configuraties van keuzedelen › De school moet deze aanbieden, dat noemen we aanbodverplichting › De keuze van een student voor een keuzedeel kan aan het begin of tijdens de opleiding worden gemaakt › De school is vrij om te bepalen hoe en wanneer de keuzedelen worden aangeboden.

21 Komen tot configuraties

22 Een voorbeeld van slim programmeren met configuraties

23

24 Aan de slag Groepen: Vmbo Voertuigen en mobiele werktuigen: Eerste (Bedrijfs)autotechniek Fietstechniek (Fietstechnicus) Autoschadehersteltechniek (Autoschadehersteller) Aftersales/verkoop (Serviceadviseur/Verkoopadviseur)

25 Opdracht: Hoe ga je de opleiding organiseren met keuzedelen? Denk hierbij aan: Opstroom/afstroom Stapelen/ niet stapelen BOL/BBL Opleidingskenmerken (FOV) Gewenste groepsgrootte Moment van aanbieden Combineren niveaus / leerjaren Welke keuzedelen ga je aanbieden? In welke configuraties? Mis je keuzedelen? Waar zitten knelpunten?

26 Afronden Vragen? Meer informatie op www.ikhs.nlwww.ikhs.nl Op 24 april 2015 themadag keuzedelen vanuit btg MTLM Dan gaan we in op het ontwikkelen van keuzedelen en de vertaalslag naar onderwijs en examinering. KOMT ALLEN !!!


Download ppt "Aan de slag met keuzedelen! En de BBL’er dan?. Doel Workshop Hoe organiseer je keuzedelen binnen je opleiding? Input verzamelen voor themadag keuzedelen."

Verwante presentaties


Ads door Google