De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herziening kwalificatiestructuur Meer of minder ruimte?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herziening kwalificatiestructuur Meer of minder ruimte?"— Transcript van de presentatie:

1 Herziening kwalificatiestructuur Meer of minder ruimte?

2 De uitdagingen voor het mbo
Aantrekkelijk beroepsonderwijs concurrerend t.o.v. havo (route vmbo-mbo-hbo) vakmanschap als motor voor de economie Sneller inspelen op arbeidsmarktontwikkeling ruimte voor regionale samenwerking bij ontwikkeling direct scholen en bedrijven betrekken Meer doen met minder geld samenhangende, overzichtelijke diplomastructuur doelmatig aanbod van diploma’s en van opleidingen

3 Het goede behouden Drievoudige kwalificering
beroep én vervolgstudie én maatschappij vooral initieel onderwijs Vrijheid in leerroute: bol en bbl kwalificaties aansluiten bij kenmerken doelgroep Kwaliteitseisen optimaliseren transparant, herkenbaar, flexibel, uitvoerbaar, duurzaam én doelmatig én neutraliteit

4 Wat moet er verbeteren? Verwante beroepen binnen werkveldgebied
eenheid in wijze van clustering beroepen één kenniscentrum verantwoordelijk per dossier Waarde diploma beter afspreken exameneisen opnemen (“aantoonbaar”) prestatie-indicatoren hoger aggregatieniveau Compacte kwalificatiedossiers heldere en duurzame dossiers als basis voor aantrekkelijke mbo-opleidingen

5 Opbouw kwalificatiedossier
Basis (minimaal 50%) – naam diploma algemene basistaken (talen, rekenen, L&B) beroepsgerichte basistaken Profiel – naam uitstroom sectorale verbreding, verdieping (contextspecifiek) exameneisen opnemen Keuze (15%) – verplicht onderdeel diploma verrijking (uit andere kwalificaties) relevant voor arbeidsmarkt of doorstroom

6 Basis Basis – Profiel - Keuze Basis Alg beroeps Profiel Profiel 3 1
Diploma-eisen Profiel 1 Keuze 1 Profiel 3 Profiel 2 Basis beroeps Basis Alg

7 Compacte concrete dossiers
Balans vakkennis, vaardigheden, houding niveau, complexiteit op basis van NLQF ontwikkeltaal: competentiemodel SHL kerntaken en werkprocessen blijven Verwijzing naar verantwoordingsdocumenten zoals L&B, arbeidsmarktcijfers, docentenoordeel Exameneisen kritische beroepssituaties per kerntaak beheersingscriteria per werkproces examenprofiel

8 Keuzedelen 15 % van de nominale studieduur Verplicht onderdeel diploma
contacttijd + bpv + zelfstudie Verplicht onderdeel diploma geen ‘vrije’ ruimte meer geborgd door examinering (inspectiestandaarden) Kan worden opgesteld in regio door onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk Eisen vastgesteld door paritaire commissie kan branchecertificaat zijn

9 Integrale aanpak herziening
Opleveren dossiers door kenniscentra In 2012: 35-50% herzien (i.o.m. scholen/branches) In 2013: 100% opleveren Aanpassing administratieve systemen Wat betekent dit voor registratie op scholen? Hoe zit het met wetgeving, toezichtkader, Crebo? Synchroon: aanpassen administratieve systemen, regelgeving Implementatie Implementatietoets in 2013/14 (Is er onderwijs van te maken? Gezamenlijke voorbereiding) Vanaf 2014/15 volledige kwalificatiestructuur

10 Stand van zaken (november)
Structuurvoorstellen zijn gepresenteerd Afstemming en achterbanraadpleging Kwalificaties dichter bij het beroep Nog niet alle onduidelijkheden zijn opgelost Aangrenzende sectoren, sector-overstijgende elementen Entreekwalificaties, specialistenkwalificaties Keuzedelen Exameneisen Samen zijn we aan de slag Operationalisering kaders, verduidelijken instructie Onderwijs en bedrijfsleven samen in de lead “goed is belangrijker dan veel”

11 Mogelijkheden voor studenten met een beperking?
Wordt het voor het mbo juist nog moeilijker om studenten met een beperking te diplomeren? Welke opties zijn er als de opleiding al vooraf weet dat een student vanwege een stoornis of beperking niet gediplomeerd zal worden?


Download ppt "Herziening kwalificatiestructuur Meer of minder ruimte?"

Verwante presentaties


Ads door Google