De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herziening kwalificatiestructuur Meer of minder ruimte?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herziening kwalificatiestructuur Meer of minder ruimte?"— Transcript van de presentatie:

1 Herziening kwalificatiestructuur Meer of minder ruimte?

2 De uitdagingen voor het mbo Aantrekkelijk beroepsonderwijs –concurrerend t.o.v. havo (route vmbo-mbo-hbo) –vakmanschap als motor voor de economie Sneller inspelen op arbeidsmarktontwikkeling –ruimte voor regionale samenwerking –bij ontwikkeling direct scholen en bedrijven betrekken Meer doen met minder geld –samenhangende, overzichtelijke diplomastructuur –doelmatig aanbod van diploma’s en van opleidingen

3 Het goede behouden Drievoudige kwalificering –beroep én vervolgstudie én maatschappij –vooral initieel onderwijs Vrijheid in leerroute: bol en bbl –kwalificaties aansluiten bij kenmerken doelgroep Kwaliteitseisen optimaliseren –transparant, herkenbaar, flexibel, uitvoerbaar, duurzaam –én doelmatig –én neutraliteit

4 Wat moet er verbeteren? Verwante beroepen binnen werkveldgebied –eenheid in wijze van clustering beroepen –één kenniscentrum verantwoordelijk per dossier Waarde diploma beter afspreken –exameneisen opnemen (“aantoonbaar”) –prestatie-indicatoren hoger aggregatieniveau Compacte kwalificatiedossiers –heldere en duurzame dossiers als basis voor aantrekkelijke mbo-opleidingen

5 Opbouw kwalificatiedossier Basis (minimaal 50%) – naam diploma –algemene basistaken (talen, rekenen, L&B) –beroepsgerichte basistaken Profiel – naam uitstroom – sectorale verbreding, verdieping (contextspecifiek) – exameneisen opnemen Keuze (15%) – verplicht onderdeel diploma –verrijking (uit andere kwalificaties) –relevant voor arbeidsmarkt of doorstroom

6 Basis – Profiel - Keuze Keuze 1 Keuze 3 Keuze 2 Keuze 4 Diploma- eisen

7 Compacte concrete dossiers Balans vakkennis, vaardigheden, houding -niveau, complexiteit op basis van NLQF -ontwikkeltaal: competentiemodel SHL -kerntaken en werkprocessen blijven Verwijzing naar verantwoordingsdocumenten -zoals L&B, arbeidsmarktcijfers, docentenoordeel Exameneisen -kritische beroepssituaties per kerntaak -beheersingscriteria per werkproces -examenprofiel

8 Keuzedelen 15 % van de nominale studieduur –contacttijd + bpv + zelfstudie Verplicht onderdeel diploma –geen ‘vrije’ ruimte meer –geborgd door examinering (inspectiestandaarden) Kan worden opgesteld in regio –door onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk Eisen vastgesteld door paritaire commissie –kan branchecertificaat zijn

9 Integrale aanpak herziening Opleveren dossiers door kenniscentra –In 2012: 35-50% herzien (i.o.m. scholen/branches) –In 2013: 100% opleveren Aanpassing administratieve systemen –Wat betekent dit voor registratie op scholen? –Hoe zit het met wetgeving, toezichtkader, Crebo? –Synchroon: aanpassen administratieve systemen, regelgeving Implementatie –Implementatietoets in 2013/14 (Is er onderwijs van te maken? Gezamenlijke voorbereiding) –Vanaf 2014/15 volledige kwalificatiestructuur

10 Stand van zaken (november) Structuurvoorstellen zijn gepresenteerd –Afstemming en achterbanraadpleging –Kwalificaties dichter bij het beroep Nog niet alle onduidelijkheden zijn opgelost –Aangrenzende sectoren, sector-overstijgende elementen –Entreekwalificaties, specialistenkwalificaties –Keuzedelen –Exameneisen Samen zijn we aan de slag –Operationalisering kaders, verduidelijken instructie –Onderwijs en bedrijfsleven samen in de lead –“goed is belangrijker dan veel”

11 Mogelijkheden voor studenten met een beperking? Wordt het voor het mbo juist nog moeilijker om studenten met een beperking te diplomeren? Welke opties zijn er als de opleiding al vooraf weet dat een student vanwege een stoornis of beperking niet gediplomeerd zal worden?


Download ppt "Herziening kwalificatiestructuur Meer of minder ruimte?"

Verwante presentaties


Ads door Google