De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wanneer draai ik break-even en hoeveel ga ik overhouden? Hoe stel ik een financieel plan op? Filip Paulus 12u30 – 13u15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wanneer draai ik break-even en hoeveel ga ik overhouden? Hoe stel ik een financieel plan op? Filip Paulus 12u30 – 13u15."— Transcript van de presentatie:

1 Wanneer draai ik break-even en hoeveel ga ik overhouden? Hoe stel ik een financieel plan op? Filip Paulus 12u30 – 13u15

2 ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING

3 Infosessie “Financieel Plan”

4 1.Niet geschikt voor zelfstandig ondernemerschap 2.Een manke voorbereiding 3.Te klein startkapitaal 4.Tekort aan klanten 5.Administratieve rompslomp 6.Te weinig begeleiding 7.Gebrek aan sociaal leven 8.Te hoge vaste kosten 9.Te enthousiast over eigen product of dienst 10.Actief zijn in een sector of markt die niet de uwe is Valkuilen starters

5 1.1 op 3 starters zetten zaak stop binnen 5 jaar 2.Ratio & feiten versus emotie & enthousiasme 3.Toekomstgericht versus dagelijkse activiteiten 4.Beleidsinstrument (groei, investeringen, afslanken) 5.Risicobeheer (structuur, proactief, focus) 6.Transparantie voor jezelf en naar derden toe (bv. kredietaanvraag) 7.Verplicht bij oprichten onderneming met beperkte aansprakelijkheid Waarom Financieel Plan?

6 1.Welke middelen nodig om de activiteiten te starten en uit te oefenen? Wat kost dit? 2.Hoe deze kost betalen/financieren? 3.Kosten der activiteiten en wat brengen ze op? 4.Hoeveel moet ik verkopen / omzet halen? 5.Kan ik mijn rekeningen blijven betalen? 6.Is de omzet realistisch, onderbouwd en duurzaam? 7.Volstaan de middelen om de omzet te halen? Antwoorden op vragen

7 1.Balans 2.Resultaten 3.Kasplanning 4.Haalbaarheid 5.Steunmaatregelen Antwoorden in 5 delen

8 Welke middelen / wat hebben we nodig om onze activiteiten uit te oefenen? Wat kost dit alles? Hoe de totale kost van de nodige middelen tot het uitoefenen van de activiteiten betalen / financieren? Uit welke bronnen / waar vind je de financiële middelen? ACTIVA PASSIVA VASTE + VLOTTENDE FINANCIERING 1.Balans

9 1.Immateriële vaste activa 2.Materiële vaste activa 3.Financiële vaste activa 4.Voorraden 5.Vorderingen 1. Handelsvorderingen 2. Overige vorderingen 6.Liquide middelen 1.1. Totaal der activa

10 1.Eigen vermogen / eigen inbreng Hoeveel kan je zelf inbrengen: cash - natura 2.Schulden op Lange Termijn Vaste activa op LT afgestemd op de gebruiksduur Bankleningen Leningen 4F Achtergestelde leningen 3.Schulden op Korte Termijn Aflossen binnen het jaar Leverancierskrediet Kaskrediet Andere 1.2. Totaal der passiva

11 Wat kosten de activiteiten? Vaste Kosten Wat brengen de activiteiten op? Variabele Kosten en Marges (contributie tot dekken vaste kosten en eventueel winst) Doodpuntomzet = Breakevenpoint 2.Resultatenrekening

12 Varieert niet rechtstreeks met de omzet Hoge vaste kosten => hoger risico Voorbeelden Diensten en diverse goederen (administratie, huisvesting ) Personeel Afschrijvingen (afschrijvingstabel) Financiële kosten (aflossingstabel) 2. Resultaten 2.1. Kosten - Vast

13 Schommelt rechtstreeks en evenredig met de omzet. In de regel: constant percentage van de omzet Voorbeelden Grondstoffen Handelsgoederen Verpakkingsmateriaal Productiekosten 2. Resultaten 2.1. Kosten – Variabel

14 Marge / Contributie slorpen de vaste kosten op (Omzet – variabele kosten = contributie) Omzet waarbij alle vaste kosten gedekt zijn Noch winst, noch verlies 2. Resultaten 2.3. Doodpuntomzet = Breakevenpoint

15 “Cash is king” Proactief vaststellen van tekorten en overschotten Geldstromen (inkomende en uitgaande betalingen) periodiek in kaart brengen 3.Kasplanning

16 Is de beoogde omzet realistisch in de marktomgeving? Vereiste Break-even omzet aftoetsen aan je markt Potentieel: segmenten & klanten Prijszetting Concurrentie marktonderzoek Distributiekanalen Wettelijk, cultureel … 4. Haalbaarheid 4.1. Extern

17 Volstaan de ingezette middelen om de omzet te halen? Omzet vertalen naar operationele parameters… Aantal vereiste werkuren per week Hoeveelheid individuele verkopen per dag Productiecapaciteit Voorraad capaciteit – rotatie – leveringstermijnen Distributiecapaciteit Piek periodes: bv. impact van seizoenen … 4. Haalbaarheid 4.2. Intern

18 Agentschap Ondernemen - subsidiedatabank http://www.agentschapondernemen.be/ PMV – Participatiefonds Vlaanderen http://www.pmv.eu/ http://www.pmv.eu/nl/participatiefonds-vlaanderen Provincie, stad, gemeente Microkredieten 5.Steunmaatregelen

19 Business model canvas / workshop Financieel Plan http://www.unizo.be/activiteit/ Begeleidingstraject Go4Business http://www.unizo.be/haalbaarheidsstudie/ Startersconsult http://www.unizo.be/uwzaakstarten/cm/gespecialiseerd_startersconsult.html Startlening http://www.unizo.be/uwzaakstarten/kennisnet/info/de_startlening.html 6.Advies en begeleiding

20 Dank U en tot weerzien

21 IntroWat is dat? Hoe begin ik eraan? Wat kan UNIZO voor u doen? Gestart. En nu? Vragen 21 Bedankt!

22 Ga nu langs bij de UNIZO-stand voor meer info of om een afspraak te maken met een UNIZO Startersadviseur.


Download ppt "Wanneer draai ik break-even en hoeveel ga ik overhouden? Hoe stel ik een financieel plan op? Filip Paulus 12u30 – 13u15."

Verwante presentaties


Ads door Google