De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wanneer draai ik break-even en hoeveel ga ik overhouden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wanneer draai ik break-even en hoeveel ga ik overhouden"— Transcript van de presentatie:

1 Wanneer draai ik break-even en hoeveel ga ik overhouden
Wanneer draai ik break-even en hoeveel ga ik overhouden? Hoe stel ik een financieel plan op? Filip Paulus 12u30 – 13u15

2 ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING
Openingsslide – staat op wanneer mensen aankomen. Hier stel je jezelf ook voor

3 Infosessie “Financieel Plan”

4 Valkuilen starters Niet geschikt voor zelfstandig ondernemerschap
Een manke voorbereiding Te klein startkapitaal Tekort aan klanten Administratieve rompslomp Te weinig begeleiding Gebrek aan sociaal leven Te hoge vaste kosten Te enthousiast over eigen product of dienst Actief zijn in een sector of markt die niet de uwe is

5 Waarom Financieel Plan?
1 op 3 starters zetten zaak stop binnen 5 jaar Ratio & feiten versus emotie & enthousiasme Toekomstgericht versus dagelijkse activiteiten Beleidsinstrument (groei, investeringen, afslanken) Risicobeheer (structuur, proactief, focus) Transparantie voor jezelf en naar derden toe (bv. kredietaanvraag) Verplicht bij oprichten onderneming met beperkte aansprakelijkheid

6 Antwoorden op vragen Welke middelen nodig om de activiteiten te starten en uit te oefenen? Wat kost dit? Hoe deze kost betalen/financieren? Kosten der activiteiten en wat brengen ze op? Hoeveel moet ik verkopen / omzet halen? Kan ik mijn rekeningen blijven betalen? Is de omzet realistisch, onderbouwd en duurzaam? Volstaan de middelen om de omzet te halen?

7 Antwoorden in 5 delen Balans Resultaten Kasplanning Haalbaarheid
Steunmaatregelen

8 Balans Welke middelen / wat hebben we nodig om onze
activiteiten uit te oefenen? Wat kost dit alles? Hoe de totale kost van de nodige middelen tot het uitoefenen van de activiteiten betalen / financieren? Uit welke bronnen / waar vind je de financiële middelen? VASTE + VLOTTENDE ACTIVA PASSIVA FINANCIERING

9 1.1. Totaal der activa Voorraden Liquide middelen Handelsvorderingen
Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Handelsvorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Initiële hoge startkosten Levensonderhoud Aanvullende aankopen Betalingstermijnen en betalingsgedrag Kasplanning!

10 1.2. Totaal der passiva Aflossen binnen het jaar Leverancierskrediet
Eigen vermogen / eigen inbreng Hoeveel kan je zelf inbrengen: cash - natura Schulden op Lange Termijn Vaste activa op LT afgestemd op de gebruiksduur Bankleningen Leningen 4F Achtergestelde leningen Schulden op Korte Termijn Aflossen binnen het jaar Leverancierskrediet Kaskrediet Andere GEZONDE FINANCIËLE STRUCTUUR Financieringsbronnen op Lange Termijn zijn minstens gelijk aan de “Permanente activa” Permanente (continue) activa = som van Vaste activa – continu in de zaak Ijzeren stock (min. stock) – continu nodig Kernvorderingen of debiteurenkern / klantenkern – continu open

11 Resultatenrekening Wat kosten de activiteiten? Vaste Kosten
Wat brengen de activiteiten op? Variabele Kosten en Marges (contributie tot dekken vaste kosten en eventueel winst) Doodpuntomzet = Breakevenpoint

12 2. Resultaten 2.1. Kosten - Vast
Varieert niet rechtstreeks met de omzet Hoge vaste kosten => hoger risico Voorbeelden Diensten en diverse goederen (administratie, huisvesting ) Personeel Afschrijvingen (afschrijvingstabel) Financiële kosten (aflossingstabel) Gebouwen - lokaalkosten Huur Onderhoud Verwarming Gas Elektriciteit Machines Water Onderhoud en herstellingen Verbruik Verzekeringen Klein materiaal Brand Machinebreuk BA Rechtsbijstand Rollend materieel Derden Vervoerskosten Reclame en promotiekosten Verkoopkosten Brandstof Kantoor en administratie Geschenken en representatie PR Allerhande drukwerk Telefoon, internet, telefax Postzegels Vakliteratuur Boekhouder e.a. erelonen Lidmaatschapsgelden Bijscholingen Personeel Brutolonen RSZ Sociaal secretariaat Andere bedrijfskosten Kledij Onroerende voorheffing Gewaarborgd loon Belastingen, vergunningen (provincie, gemeente), etc. Eigen loon Diversen Kapitaal vergoedingen Sociale bijdragen Financiele kosten Afschrijvingen Interesten Overige financiële kosten

13 2. Resultaten 2.1. Kosten – Variabel
Schommelt rechtstreeks en evenredig met de omzet. In de regel: constant percentage van de omzet Voorbeelden Grondstoffen Handelsgoederen Verpakkingsmateriaal Productiekosten Niet constant / opletten voor: Dure en niet volledig verkoopbare producten Kortingen en solden Verschillende variabele kosten per product

14 2. Resultaten 2.3. Doodpuntomzet = Breakevenpoint
Marge / Contributie slorpen de vaste kosten op (Omzet – variabele kosten = contributie) Omzet waarbij alle vaste kosten gedekt zijn Noch winst, noch verlies

15 Kasplanning “Cash is king”
Proactief vaststellen van tekorten en overschotten Geldstromen (inkomende en uitgaande betalingen) periodiek in kaart brengen Beginsituatie bankrekening(en) en kas Geldstromen (inkomende en uitgaande betalingen) periodiek in kaart brengen Eindsituatie bankrekening(en) en kas = Beginsaldo volgende periode Geraamd eindsaldo positief Beleggen? Afbouw krediet(en)? Geraamd eindsaldo negatief Betalingen uitstellen? Opname krediet(en)? Opname via rekening-courant?

16 Haalbaarheid Extern Is de beoogde omzet realistisch in de marktomgeving? Vereiste Break-even omzet aftoetsen aan je markt Potentieel: segmenten & klanten Prijszetting Concurrentie marktonderzoek Distributiekanalen Wettelijk, cultureel Raming omzet! Afwijking 15% -> scenario’s Opsplitsen per Tijdseenheden: diensten, verkopen (aantal werkuren) Marktsegment: aantal klanten Product / dienst Prijzen (prijszetting) Spreiden over enkele jaren Permanente Haalbaarheid Hypotheses veranderd? Marktgegevens veranderd?

17 Haalbaarheid Intern Volstaan de ingezette middelen om de omzet te halen? Omzet vertalen naar operationele parameters… Aantal vereiste werkuren per week Hoeveelheid individuele verkopen per dag Productiecapaciteit Voorraad capaciteit – rotatie – leveringstermijnen Distributiecapaciteit Piek periodes: bv. impact van seizoenen

18 Steunmaatregelen Agentschap Ondernemen - subsidiedatabank
PMV – Participatiefonds Vlaanderen Provincie, stad, gemeente Microkredieten

19 Advies en begeleiding Business model canvas / workshop Financieel Plan
Begeleidingstraject Go4Business Startersconsult Startlening

20 Dank U en tot weerzien

21 Bedankt!

22 Ga nu langs bij de UNIZO-stand voor meer info
of om een afspraak te maken met een UNIZO Startersadviseur.


Download ppt "Wanneer draai ik break-even en hoeveel ga ik overhouden"

Verwante presentaties


Ads door Google